Етакчилик

Xizmatdagi muvaffaqiyat nima? U qanday o’lchanadi?

Жавоблар
03.21.2017

Bu qiyin savol, chunki bu savolga javob berayotganda bir-biriga raqobatdosh har xil tamoyillar yuzaga keladi.

 1. Gayritabiiy narsalarni olchash?G’ayritabiiy hosilni har doim ham o’lchab bo’lmaydi.
 2. Muvaffaqiyat ishonchlilik bilan barobar.Muvaffaqiyatning eng muhim mezonlaridan biri bu Xudo Kalomini ishonchli tarzda (o’zgartirmasdan) va’z qilish va Kalomga mos ravishda yashashdir.
 3. Bu jamoatga qatnovchilar sonidan muhimroq narsa.Jamoatga qatnaydigan odamlarning soni e’tiborga olinishi kerak bo’lgan yagona omil emas, balki, a’zolar qay darajada muqaddaslik sari o’smoqdalar, qancha yetakchilar yetishib chiqmoqda, qancha a’zolar elchilik safarlariga borishmoqda va shu kabi boshqa ko’plab omillar ham bor. Bu omillar ancha boyroq va murakkabroq hamda ko’pincha kishining xizmatdagi ishonchlilik va muvaffaqiyatining yaxshi ko’rsatkichlaridir.
 4. Muvaffaqiyat har doim ham kozga korinmaydi.Ishonchli va “muvaffaqiyatli” xizmat ko’zga ko’rinmasligi va darhol meva keltirmasligi ham mumkin. Adoniram Judson o’z xizmatida bir necha yillar davomida birorta ham imonga kelgan odamni ko’rmaydi. Bundan tashqari, ilk javob aldamchi bo’lishi ham mumkin (Matt. 13:1-23). Yeremiyo payg’ambar o’zining xizmati davomida qancha “hosil”ni ko’ra oldi?
 5. Lekin, kozga korinadigan meva ham inobatga olinishi kerak.Xudo har xil odamga har xil in’omlar beradi. Biror bir odam in’omi bo’lmagan sohada chin dildan mehnat qilayotgan bo’lishi ham mumkin. Bunday holda, unda uncha ko’p bo’lmagan ko’zga ko’rinadigan meva bo’lishi mumkin. Uning uzoq muddatli rejalari va ko’maklarini baholayotganda buni inobatga olish lozim bo’ladi. Masihiy bo’lgan hamma ham jamoatdan o’z xizmatlarini qo’llab quvvatlashlari uchun mablag’ ajratishni so’ramasliklari kerak. Ko’zga ko’rinadigan meva inobatga olinishi kerak bo’lgan mezonlardan biridir.
 6. Xulosa qilib aytganda, xizmatdagi muvaffaqiyat, asosan, ishonchlilik (sadoqat)ni anglatadi, lekin biror shaxs xizmatining mevasini kamtarlik va ehtiyotkorlik bilan baholashga urinish xizmatdagi muvaffaqiyatni o’lchashda qo’shimcha rol o’ynashi kerak.

Хизматдаги муваффақият нима? У қандай ўлчанади?

Бу қийин савол, чунки бу саволга жавоб бераётганда бир-бирига рақобатдош ҳар хил тамойиллар юзага келади.

 1. Ғайритабиий нарсаларни ўлчаш? Ғайритабиий ҳосилни ҳар доим ҳам ўлчаб бўлмайди.
 2. Муваффақият ишончлилик билан баробар. Муваффақиятнинг энг муҳим мезонларидан бири бу Худо Каломини ишончли тарзда (ўзгартирмасдан) ваъз қилиш ва Каломга мос равишда яшашдир.
 3. Бу жамоатга қатновчилар сонидан муҳимроқ нарса. Жамоатга қатнайдиган одамларнинг сони эътиборга олиниши керак бўлган ягона омил эмас, балки, аъзолар қай даражада муқаддаслик сари ўсмоқдалар, қанча етакчилар етишиб чиқмоқда, қанча аъзолар элчилик сафарларига боришмоқда ва шу каби бошқа кўплаб омиллар ҳам бор. Бу омиллар анча бойроқ ва мураккаброқ ҳамда кўпинча кишининг хизматдаги ишончлилик ва муваффақиятининг яхши кўрсаткичларидир.
 4. Муваффақият ҳар доим ҳам кўзга кўринмайди. Ишончли ва “муваффақиятли” хизмат кўзга кўринмаслиги ва дарҳол мева келтирмаслиги ҳам мумкин. Адонирам Жудсон ўз хизматида бир неча йиллар давомида бирорта ҳам имонга келган одамни кўрмайди. Бундан ташқари, илк жавоб алдамчи бўлиши ҳам мумкин (Матт. 13:1-23). Еремиё пайғамбар ўзининг хизмати давомида қанча “ҳосил”ни кўра олди?
 5. Лекин, кўзга кўринадиган мева ҳам инобатга олиниши керак. Худо ҳар хил одамга ҳар хил инъомлар беради. Бирор бир одам инъоми бўлмаган соҳада чин дилдан меҳнат қилаётган бўлиши ҳам мумкин. Бундай ҳолда, унда унча кўп бўлмаган кўзга кўринадиган мева бўлиши мумкин. Унинг узоқ муддатли режалари ва кўмакларини баҳолаётганда буни инобатга олиш лозим бўлади. Масиҳий бўлган ҳамма ҳам жамоатдан ўз хизматларини қўллаб қувватлашлари учун маблағ ажратишни сўрамасликлари керак. Кўзга кўринадиган мева инобатга олиниши керак бўлган мезонлардан биридир.
 6. Хулоса қилиб айтганда, хизматдаги муваффақият, асосан, ишончлилик (садоқат)ни англатади, лекин бирор шахс хизматининг мевасини камтарлик ва эҳтиёткорлик билан баҳолашга уриниш хизматдаги муваффақиятни ўлчашда қўшимча рол ўйнаши керак.