Cho’ponlar o’z odamlari uchun ibodat qilishga da’vat etilganlar

Cho’ponlar o’z odamlari uchun ibodat qilishga da’vat etilganlar

Agar siz Xudo tomonidan cho‘pon bo‘lishga chaqirilgan bo‘lsangiz, unda men aminmanki, siz o‘z odamlaringiz uchun ibodat qilishni juda xohlaysiz. Afsuski, xohishning o‘zi yetarli emas. Rabbimiz O’zining sadoqatli eng yaqin shogirdlariga “shu yerda qolinglar-da, ko‘z quloq bo‘lib turinglar”, deganda, ular sadoqat bilan ko‘z-quloq bo‘lib turishni va sevgan Insonlari bilan ibodat qilishni xohlaganliklariga aminman. Afsuski, bu xohishning […]