Imonsizlarga, imonlilarga va jamoat a’zolariga va’z qil

Imonsizlarga, imonlilarga va jamoat a’zolariga va’z qil

Va’zxonlar kimlarga va’z aytishlari kerak? Yaqinda va’z aytish haqida bir necha kitoblarni javondan chiqarib oldim va shuni angladimki, bu savolga juda kam javob berilgan ekan.  Va’zxonlar ko‘proq o‘z uslub (stil) larini tuzatish haqida qayg‘urgan ko‘rinadilar. Hali ham, bir necha cho‘ponlargina auditoriyaga e’tibor berishmoqda va ular odatda aholining ikki qismiga diqqatlarini qaratishadi: jamoatga qatnamaydiganlar va postmodernlar. […]