Qaysi elementlar va’zning yaxshi ekanligini ko‘rsatadi? So‘rash uchun beshta savol

Qaysi elementlar va’zning yaxshi ekanligini ko‘rsatadi? So‘rash uchun beshta savol

Bir necha yillar davomida ko‘zimga yosh keltirgan ko‘pgina va’zlarni eshitganman, lekin yaqindan e’tibor berib qaraganimda, ularda yaxshi va’zlarda bo‘ladigan muhim elementlar yo‘qligini payqadim. Shuncha ko‘p ta’lim olganimga qaramay, yaqinda, yaxshi va’z yuzimga shapaloq tortmaguncha, oldinlari yaxshi va’z qanday bo‘lishini bilmaganimni fahmladim. Men bu yaqqol ko‘rinib turuvchi kamchilikni yaqinda, bir necha cho‘ponlik amaliyotchilarimizning va’zlarini tinglaganimda tushundim. […]