Етакчилик

Cho‘ponlar jamoatda ayollarga maslahat va dalda berishlari uchun ba’zi umumiy yo‘l-yo‘riqlar nimalardan iborat?

Жавоблар
12.10.2018
 1. Cho‘pon sifatida, sizning maqsadingiz o‘zingizni, ayollarni va jamoatni himoya qilish uchun amaliy chegaralar o‘rnatish bo‘lishi kerak:
 1. Siz o‘zingizni nohaq ayblovlardan himoya qilishingiz kerak (1-Tim. 5:19). Bundan tashqari, cho‘ponlar yaxshi nomga ega bo‘lishlari kerak, shuning uchun, ham badnomlikdan xoli bo‘lish va ham badnomlikdan xoli bo‘lib ko‘rinishga ishonch hosil qilish uchun chegaralar o‘rnatishni xohlaysiz.
 2. Siz ayollarni har qaysi jamoat yetakchilari tomonidan har qanday bo‘lishi mumkin bo‘lgan xatoliklardan himoya qilishni xohlaysiz.
 3. Siz jamoatni bironta g‘azablangan a’zo olib kelishi mumkin bo‘lgan har qanday ayblovlardan himoya qilishni xohlaysiz. Bu narsalarni amalga oshirish uchun jamoat qo‘yishi kerak bo‘lgan bir necha amaliy qadamlar bor, ularni biz quyida muhokama qilamiz.
 4. Ayollarni boshqa ayollarga ustozlik qilishga tayyorlaydigan doimiy xizmatni yo‘lga qo‘ying.
 5. Maslahatlar berish uchun ishlatiladigan xonalarda jamoat administratoridan yoki boshqa xodimlardan to‘g‘ri cho‘ponga yo‘nalgan ochiq aniq ko‘rinish chizig‘ini saqlang. Xonangiz shunday joyda joylashsinki, biror kishi cho‘ponni doimo ko‘ra oladigan bo‘lsin.
 6. Cho‘ponlar ofis (xizmat)dagi boshqa odamlar bilan (masalan, kotib-kotibalar, cho‘pon yordamchilari) faqatgina ish vaqtida konsultatsiya olib borishsin.
 7. Cho‘pon o‘z yuragi va o‘z ojizligidan xabardor bo‘lishi kerak, nafaqat nafs-ehtiros kabi ma’lum narsalardan, balki hissiy (emotsional) g‘amxo‘r qahramon bo‘lish xohishi kabi kamroq ma’lum narsalardan tavba qilishi kerak.
 8. Cho‘pon ayol uchun nosog‘lom emotsional bog‘liqlik yuzaga kelishi ehtimolidan xabardor bo‘lishi va buning oldini olish uchun faol ravishda chegaralar qo‘yishi kerak.
 9. Cho‘pon ayollarga konsultatsiya olib borishda uning yuragi duch kelgan vasvasalar haqida har hafta boshqa cho‘pon bilan gaplashishni rejalashtirishi kerak.
 10. Agar cho‘pon bema’ni narsalarni qilayotgan bo‘lsa, yoki ayollar o‘zlarini himoyasiz his qilayotgan bo‘lishsa yoki noqulay ahvollarga qo‘yilayotgan bo‘lishsa, jamoat bu haqda ovoz chiqarib gapirishi kerak.

Чўпонлар жамоатда аёлларга маслаҳат ва далда беришлари учун баъзи умумий йўл-йўриқлар нималардан иборат?

 1. Чўпон сифатида, сизнинг мақсадингиз ўзингизни, аёлларни ва жамоатни ҳимоя қилиш учун амалий чегаралар ўрнатиш бўлиши керак:
 2. Сиз ўзингизни ноҳақ айбловлардан ҳимоя қилишингиз керак (1 Тим. 5:19). Бундан ташқари, чўпонлар яхши номга эга бўлишлари керак, шунинг учун, ҳам бадномликдан холи бўлиш ва ҳам бадномликдан холи бўлиб кўринишга ишонч ҳосил қилиш учун чегаралар ўрнатишни хоҳлайсиз.
 3. Сиз аёлларни ҳар қайси жамоат етакчилари томонидан ҳар қандай бўлиши мумкин бўлган хатоликлардан ҳимоя қилишни хоҳлайсиз.
 4. Сиз жамоатни биронта ғазабланган аъзо олиб келиши мумкин бўлган ҳар қандай айбловлардан ҳимоя қилишни хоҳлайсиз. Бу нарсаларни амалга ошириш учун жамоат қўйиши керак бўлган бир неча амалий қадамлар бор, уларни биз қуйида муҳокама қиламиз.
 5. Аёлларни бошқа аёлларга устозлик қилишга тайёрлайдиган доимий хизматни йўлга қўйинг.
 6. Маслаҳатлар бериш учун ишлатиладиган хоналарда жамоат администраторидан ёки бошқа ходимлардан тўғри чўпонга йўналган очиқ аниқ кўриниш чизиғини сақланг. Хонангиз шундай жойда жойлашсинки, бирор киши чўпонни доимо кўра оладиган бўлсин.
 7. Чўпонлар офис (хизмат)даги бошқа одамлар билан (масалан, котиб-котибалар, чўпон ёрдамчилари) фақатгина иш вақтида консультация олиб боришсин.
 8. Чўпон ўз юраги ва ўз ожизлигидан хабардор бўлиши керак, нафақат нафс-еҳтирос каби маълум нарсалардан, балки ҳиссий (эмоционал) ғамхўр қаҳрамон бўлиш хоҳиши каби камроқ маълум нарсалардан тавба қилиши керак.
 9. Чўпон аёл учун носоғлом эмоционал боғлиқлик юзага келиши эҳтимолидан хабардор бўлиши ва бунинг олдини олиш учун фаол равишда чегаралар қўйиши керак.
 10. Чўпон аёлларга консультация олиб боришда унинг юраги дуч келган васвасалар ҳақида ҳар ҳафта бошқа чўпон билан гаплашишни режалаштириши керак.
 11. Агар чўпон бемаъни нарсаларни қилаётган бўлса, ёки аёллар ўзларини ҳимоясиз ҳис қилаётган бўлишса ёки ноқулай аҳволларга қўйилаётган бўлишса, жамоат бу ҳақда овоз чиқариб гапириши керак.