Cho‘ponlar jamoatda intizomiy choralarni qo‘llashda yo‘l qo‘yadigan 22ta xato

Cho‘ponlar jamoatda intizomiy choralarni qo‘llashda yo‘l qo‘yadigan 22ta xato

Cho‘ponlar rasmiy jamoat intizomiy choralarini qo‘llaganda ba’zan quyidagi xatolarga yo‘l qo‘yishadi:   Ular o‘z jamoatlariga jamoat intizomi (yoki intizomiy choralari) nima ekanligi va nima uchun bu amaliyotni qo‘llashlari kerakligi haqida ta’lim berishmaydi. Ular jiddiy a’zolik amaliyotini qo‘llashmaydi. Jiddiy a’zolik quyidagilarni o‘z ichiga oladi (1) odamlar jamoatga a’zo bo‘lishdan oldin bu a’zolik ularga qanday majburiyatlar yuklashi […]

Jamoat qachon intizomiy choralarni qo‘llashi kerak?

01.12.2012

Bu savolga javob, biz Jey Adams rasmiy yoki norasmiy deb atagan intizomiy choraning qaysi biri haqida gapirayotganimizga bog‘liq. Jamoatning norasmiy intizomiy chorasi shaxsan borib gunohkorni aybini ko‘rsatish va bundan tavba qilishga undash bo‘lsa, jamoatning rasmiy intizomiy chorasi butun jamoat ishtirok etadigan jarayondir. Norasmiy. Har qanday gunoh, jiddiy bo‘ladimi yoki yo‘qmi, imondagi birodar yoki opa-singil tomonidan […]

“Bunday qilmang!!” Nima uchun jamoatda intizomiy choralarni qo‘llamasligingiz kerak

“Bunday qilmang!!” Nima uchun jamoatda intizomiy choralarni qo‘llamasligingiz kerak

“Bunday qilmang.” Сho‘ponlar Muqaddas Kitobda jamoatdagi intizomiy chorani o‘zlari uchun endigina kashf etganda, ularga aytadigan birinchi gapim shu. “Bunday qilmang, hech bo‘lmaganda, hozir”, – deyman. Men nega bunday maslahat beraman? Keling bu masalani o‘zi uchun kashf etish jarayoni qanday sodir bo‘lishi haqida fikr yuritamiz. Cho‘ponlar jamoatdagi intizomiy chora haqida birinchi marta eshitganda, ular buni odatda […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2