Jamoatlar yig‘ilganda nima qilishlari kerakligi haqida Yangi Ahdda nima deyilgan?

12.04.2018

Yangi Ahdda jamoatlar yig‘ilganda ular Kalomni o‘qishlari, Kalomni va’z qilishlari, Kalomni ibodat qilishlari, Kalomni kuylashlari va Kalomni ko‘rishlari kerakligi aytilgan. Kalomni o‘qish: Pavlus Timo‘tiyga “Muqaddas Bitiklarni ovoz chiqarib o‘qishga .. vaqtingni bag‘ishla”, deb aytadi (1 Tim. 4:13). Jamoatlar o‘z yig‘ilishlarida Kalomni ovoz chiqarib o‘qishlari lozim. Kalomni va’z qilish: Pavlus Timo‘tiyga, “Xudoning Kalomini targ‘ib qil”, deb aytadi (2 Tim. […]

Yangi Ahdda oqsoqollarning farzandlari imonli bo‘lishlari kerak deb yozilganmi?

11.18.2017

1-Timo‘tiy 3:4da oqsoqol “xonadonini yaxshi boshqaradigan, farzandlari unga boʻysunib hurmat qiladigan boʻlsin”, deb aytilgan bo‘lsa, Titus 1:6da bu borada yanada ilgarilab ketiladi, unda oqsoqollarning farzandlari “pista (asl matnda) boʻlib, shaloqlik va itoatsizlik aybidan xoli boʻlishsin”, deyiladi. O‘zbek tilidagi tarjimada pista so‘zi “imonli” deya tarjima qilingan. Shu sababdan, ba’zi odamlar Yangi Ahdda oqsoqollarning farzandlari masihiylar bo‘lishlari […]

Har bir jamoatda oqsoqollar ko‘pligiga doir Yangi Ahd namunasi katta cho‘pon martabasini bekor qiladimi?

11.17.2017

Yangi Ahdda jamoatlar uchun odatiy namuna oqsoqollar ko‘pligiga ega bo‘lishdir (Hav. 14:23; Fil. 1:1; Yoq. 5:14). Bu ularning orasidagi hech bir odam “katta cho‘pon” deb atalishi va kattaroq miqyosda nisbiy va ta’sis etish hokimiyatga ega bo‘lmasligi kerakligini bildiradimi? Oqsoqol va cho‘pon (shuningdek, yetakchi, nazoratchi) atamasi Yangi Ahdda o‘zaro almashgan holda ishlatilgan (masalan, Hav. 20:17, 28). […]

Cho‘pon Xudo tomonidan xizmatga “chaqirilishi” kerakmi?

11.17.2015

Bir tomondan, Yangi Ahddagi oqsoqollik yoki cho‘ponlik xizmati uchun maxsus “chaqirilish” talab etilishi haqida Kalomda hech narsa deyilmagan. Cho‘ponlar Eski Ahddagi payg‘ambarlar va oliy ruhoniylar chaqirilganiga o‘xshash tarzda (Yer. 1:5; Ibr. 5:4) xizmatga chaqirilishi kerakligi haqida Yangi Ahdda hech nima deyilmagan. Bundan tashqari, Yangi Ahdda “chaqirilish” atamasi hech qachon cho‘ponlik xizmatiga nisbatan ishlatilmagan, faqatgina umumiy […]

Jamoat yig‘ilishlarida qanday ibodatlar qilinishi kerak?

03.17.2015

Muqaddas Kitobda biz Xudoni ulug‘lash, tavba qilish, minnatdorchilik va Xudoga ma’lum bir iltimoslarni yetkazadigan ibodatlarni uchratamiz (Zab. 111; Zab. 50; 1-Kor. 11:24; Fil. 4:6). Jamoat yig‘ilishlarida har xil ko‘rinishdagi bu to‘rtta turli ibodat alohida vaqtlarda bo‘lishi va har biri to‘rt xil ko‘rinishda amalga oshirilishi kerak, deyilgan oyat yo‘q. Lekin, ishonamizki, bularning har birini chamalab ko‘rish […]