Масиҳга Имон Келтириш

Yuqoridan tug‘ilishda Xudo nima qiladi?

Жавоблар
12.01.2018

Yuqoridan tug‘ilish “Xudo o‘ziga yordam beradiganlarga yordam berishini” anglatmaydi. Biz muhtoj bo’lgan o’zgarish shu darajada radikal (tubdan) ki, faqatgina Xudo buni amalga oshira oladi. Yuqoridan tug‘ilishda Xudo o‘lganga hayot, ko‘r odamga ko‘z beradi. Yuqoridan tug‘ilishda Xudo tavba va imon in’omlarini beradi.

  1. Xudo nurni porlatadi. Ikkinchi Korinfliklarga 4:6da aytiladiki, Xudo yaratilish paytida zulmatda nur paydo bo‘lishini aytgani kabi, xuddi shu tarzda “endi U Oʻzining nuri bilan bizning yuraklarimizni ham yoritdi, Iso Masih siymosida porlab turgan Oʻz ulugʻvorligini bizga koʻrsatdi.” Siz xushxabarni qay tarzda anglashga va unga ishonishga muvaffaq bo‘ldingiz? Xudo O‘zining nuri bilan yuragingizni yoritdi va shu asnoda, oldin sizda bo‘lmagan ruhiy tushuncha berdi.
  1. Xudo bizni tiriltiradi. Efesliklarga 2:5da aytiladiki, “garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan oʻlik boʻlsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi.” Biz kasal, uxlayotgan yoki o‘layotgan emas edik. Biz o‘lgan edik va Xudo bizni tiriltirdi. Yuhanno 3-bobda Iso buni Muqaddas Ruh tomonidan qaytadan tug‘ilish deya tasvirlaydi. Yuqoridan tug‘ilishda, Xudo bizni yangidan tug‘iltiradi va tavba qilishimizga hamda xushxabarga ishonishimizga yordam beradi.
  2. Xudo bizni xalos etadi. Kolosaliklarga 1:13da aytiladiki, “U bizni zulmat hukmronligidan qutqarib, sevikli Oʻgʻlining Shohligiga qabul qildi.” Yuqoridan tug‘ilish harbiy ozodlikka o‘xshaydi, unda Xudo bizni gunoh qulligidan ozod qiladi va O‘zining ulug‘vor shohligiga qabul qiladi.
  3. Xudo tavba va imon in’omini beradi. Insoniy nuqtai nazardan, yuqoridan tug‘ilish gunohlarimizdan tavba qilish va Masihga imon keltirishdan iborat. Shunga qaramay, Kalomga ko‘ra, tavba ham, imon ham bizga Xudodan in’om sifatida keladi (Fil. 1:29, Hav. 11:18ga qarang).

Yuqoridan tug‘ilish, mohiyatan, Xudo bizga va biz uchun qiladigan ilohiy amaldir. Uning buyuk va bir tomonlama ishiga javoban, biz tavba qilamiz va imon keltiramiz.

Юқоридан туғилишда Худо нима қилади?

Юқоридан туғилиш “Худо ўзига ёрдам берадиганларга ёрдам беришини” англатмайди. Биз муҳтож ўзгариш шу даражада радикал (тубдан) ки, фақатгина Худо буни амалга ошира олади. Юқоридан туғилишда Худо ўлганга ҳаёт, кўр одамга кўз беради. Юқоридан туғилишда Худо тавба ва имон инъомларини беради.

  1. Худо нурни порлатади. Иккинчи Коринфликларга 4:6да айтиладики, Худо яратилиш пайтида зулматда нур пайдо бўлишини айтгани каби, худди шу тарзда “энди У Ўзининг нури билан бизнинг юракларимизни ҳам ёритди, Исо Масиҳ сиймосида порлаб турган Ўз улуғворлигини бизга кўрсатди.” Сиз хушхабарни қай тарзда англашга ва унга ишонишга муваффақ бўлдингиз? Худо Ўзининг нури билан юрагингизни ёритди ва шу аснода, олдин сизда бўлмаган руҳий тушунча берди.
  2. Худо бизни тирилтиради. Эфесликларга 2:5да айтиладики, “гарчи биз гуноҳларимиз туфайли руҳан ўлик бўлсак ҳам, Худо бизни Масиҳ билан бирга тирилтирди.” Биз касал, ухлаётган ёки ўлаётган эмас эдик. Биз ўлган эдик ва Худо бизни тирилтирди. Юҳанно 3-бобда Исо буни Муқаддас Руҳ томонидан қайтадан туғилиш дея тасвирлайди. Юқоридан туғилишда, Худо бизни янгидан туғилтиради ва тавба қилишимизга ҳамда хушхабарга ишонишимизга ёрдам беради.
  3. Худо бизни халос этади. Колосаликларга 1:13да айтиладики, “У бизни зулмат ҳукмронлигидан қутқариб, севикли Ўғлининг Шоҳлигига қабул қилди.” Юқоридан туғилиш ҳарбий озодликка ўхшайди, унда Худо бизни гуноҳ қуллигидан озод қилади ва Ўзининг улуғвор шоҳлигига қабул қилади.
  4. Худо тавба ва имон инъомини беради. Инсоний нуқтаи назардан, юқоридан туғилиш гуноҳларимиздан тавба қилиш ва Масиҳга имон келтиришдан иборат. Шунга қарамай, Каломга кўра, тавба ҳам, имон ҳам бизга Худодан инъом сифатида келади (Фил. 1:29, Ҳав. 11:18га қаранг).

Юқоридан туғилиш, моҳиятан, Худо бизга ва биз учун қиладиган илоҳий амалдир. Унинг буюк ва бир томонлама ишига жавобан, биз тавба қиламиз ва имон келтирамиз.