Шогирдлик

Yuqoridan tug‘ilish haqidagi Kalomiy tushuncha masihiylar sifatida shaxsan bizga qanday ta’sir ko‘rsatishi kerak?

Жавоблар
12.15.2017

Yuqoridan tug‘ilishga doir Kalomiy tushuncha …

  • bizni kamtar qilishi kerak, chunki u bizning og‘ir holatimiz chuqurligini hisobga oladi. Biz o‘lik edik va Xudo bizni tiriltirdi (Efes. 2:5)! Biz ko‘r edik va Xudo bizning ko‘zimizni ochdi (2-Kor. 4:6)! Og‘ir holatimizning chuqurligini va Xudoning inoyati kuchini tushunish Xudo va boshqalar oldida bizni doimiy ravishda kamtar qilishi kerak.
  • bizni quvonchga to‘ldirishi kerak, chunki biz najotga erishishimiz qanchalik buyuk va aqlga sig‘maydigan ekanligini ko‘ramiz. Biz Xudoning dushmanlari va gunohga qul edik! Lekin, Xudo rahm-shafqat qilib bizni O‘zi bilan yarashtirdi va bizni ozod qildi! Yuqoridan tug‘ilishni tushungan masihiylar najotimiz buyukligidan quvonchga to‘lishi kerak.
  • bizning xushxabarchilik va elchilik faoliyatimizga kuch berishi kerak, chunki biz Xudo har bir kishini qutqara oladigan darajada qudratli ekanligini bilib oldik. Agar U sizga yoki menga o‘xshagan isyonkor odamni qutqarishga qodir bo‘lsa, U, qanchalik aqlga sig‘maydigan narsa bo‘lmasin, har bir kishini qutqarishga qodir. Biz hech kimni imonga keltira olmaymiz. Xudo qila oladi. Shuning uchun, keling, xushxabarni uyda ham, tashqarida ham jasorat bilan va’z qilaylik.
  • bizga sabr-toqat berishi kerak, chunki bu bizning jadvalimizga emas, Xudoning qaroriga bog‘liq ekanligini bilamiz. Faqatgina Xudo yangi tug‘ilishni berishga qodir (Yuhanno 1:12-13, 3:5-8). Shuning uchun, biz xushxabarni va’z qilishimiz, adashganlar uchun ibodat qilishimiz va sabr-toqat bilan Xudoning ishlashini kutishimiz kerak. Biz darhol hosil ko‘rmasak ham, Xudo bizning mehnatimizni barakalaydi.

(Bu materialning ba’zi qismi Bred Vilerning “Bugungi kundagi eng iflos so‘zlardan biri: yuqoridan tug‘ilish” [Brad Wheeler, “One of the Dirtiest Words Today: C——–n”] nomli maqolasidan foydalanib tayyorlangan)

Юқоридан туғилиш ҳақидаги Каломий тушунча масиҳийлар сифатида шахсан бизга қандай таъсир кўрсатиши керак?

Юқоридан туғилишга доир Каломий тушунча …

  • бизни камтар қилиши керак, чунки у бизнинг оғир ҳолатимиз чуқурлигини ҳисобга олади. Биз ўлик эдик ва Худо бизни тирилтирди (Эфес. 2:5)! Биз кўр эдик ва Худо бизнинг кўзимизни очди (2 Кор. 4:6)! Оғир ҳолатимизнинг чуқурлигини ва Худонинг инояти кучини тушуниш Худо ва бошқалар олдида бизни доимий равишда камтар қилиши керак.
  • бизни қувончга тўлдириши керак, чунки биз нажотга эришишимиз қанчалик буюк ва ақлга сиғмайдиган эканлигини кўрамиз. Биз Худонинг душманлари ва гуноҳга қул эдик! Лекин, Худо раҳм-шафқат қилиб бизни Ўзи билан яраштирди ва бизни озод қилди! Юқоридан туғилишни тушунган масиҳийлар нажотимиз буюклигидан қувончга тўлиши керак.
  • бизнинг хушхабарчилик ва элчилик фаолиятимизга куч бериши керак, чунки биз Худо ҳар бир кишини қутқара оладиган даражада қудратли эканлигини билиб олдик. Агар У сизга ёки менга ўхшаган исёнкор одамни қутқаришга қодир бўлса, У, қанчалик ақлга сиғмайдиган нарса бўлмасин, ҳар бир кишини қутқаришга қодир. Биз ҳеч кимни имонга келтира олмаймиз. Худо қила олади. Шунинг учун, келинг, хушхабарни уйда ҳам, ташқарида ҳам жасорат билан ваъз қилайлик.
  • бизга сабр-тоқат бериши керак, чунки бу бизнинг жадвалимизга эмас, Худонинг қарорига боғлиқ эканлигини биламиз. Фақатгина Худо янги туғилишни беришга қодир (Юҳанно 1:12-13, 3:5-8). Шунинг учун, биз хушхабарни ваъз қилишимиз, адашганлар учун ибодат қилишимиз ва сабр-тоқат билан Худонинг ишлашини кутишимиз керак. Биз дарҳол ҳосил кўрмасак ҳам, Худо бизнинг меҳнатимизни баракалайди.

(Бу материалнинг баъзи қисми Бред Вилернинг “Бугунги кундаги энг ифлос сўзлардан бири: юқоридан туғилиш” [Brad Wheeler, “One of the Dirtiest Words Today: C——–n”] номли мақоласидан фойдаланиб тайёрланган)