Етакчилик

Yosh cho‘ponlar bajarishi kerak bo‘lgan eng muhim narsalar nimalardan iborat

Жавоблар
02.17.2015
  1. Kalomni va’z qilish. Yosh cho‘pon bajarishi kerak bo‘lgan eng muhim narsa bu Xudoning So‘zini va’z qilishdir. Hamma narsa shundan boshlanadi. Xudoning Kalomigina gunohkorlarni tavbaga chaqiradi va azizlarni muqaddaslaydi (1 Sal. 1:5; Yuh. 17:17). Xudoning Kalomi sog‘liq va o‘sish hamda xudojo‘ylik sari o‘zgarish olib keladi (1 Sal. 2:13). Shuning uchun, Xudoning Kalomini to’g‘ri ekspozitsion va’z qilish yosh cho‘pnonning birinchi ustuvorligi bo‘lishi lozim.
  2. Odamlarni sevish. Cho‘pon o‘z odamlarini sevishi kerak. U ular orasida yashashi, ular haqida g‘amxo‘rlik qilishi, ularga xizmat qilishi, ularni qo‘llab quvvatlashi, birgalikda qiyinchiliklardan o‘tishi va o‘zini ularga bag‘ishlashi lozim. Cho‘pon uchun o‘z odamlarini xizmatining boshidanoq mo‘l-ko‘l va muloyimlik bilan sevishi ayniqsa muhim, toki ular unga ishonishni o‘rgansinlar. Sevgi orqali erishiladigan ishonch bo‘lmasa, ular uning yo‘lboshchiligiga unchalik ergashmaydilar.
  3. Kurashlarni donolik bilan tanlash. Hamma masala ham kurashish uchun arzimaydi. Yosh cho‘pon nima eng muhim ekanligini aniq sezish qobiliyatini rivojlantirish ustida ishlashi kerak va rostdan ham ahamiyatga ega narsalar bo‘lgandagina o‘z qadamini qo‘yishi lozim.
  4. Uzoq vaqtni ko’zlab reja tuzing. Hamma narsa bir pasda o‘zgarishiga umid qilmang. O‘rnashib olishni va uzoq muddatli o‘zgarish uchun ishlashni rejalashtiring. O‘z odamlaringizga sabr-toqat bilan ta’lim bering va ustozlik qiling. Ularga uzoq vaqt davomida xizmat qilishga o‘zingizni bag‘ishlang va Rabbimizdan o‘z vaqtida hosil keltirishi uchun ibodat qiling.

Ёш чўпонлар бажариши керак бўлган энг муҳим нарсалар нималардан иборат

  1. Каломни ваъз қилиш. Ёш чўпон бажариши керак бўлган энг муҳим нарса бу Худонинг Сўзини ваъз қилишдир. Ҳамма нарса шундан бошланади. Худонинг Каломигина гуноҳкорларни тавбага чақиради ва азизларни муқаддаслайди (1 Сал. 1:5; Юҳ. 17:17). Худонинг Каломи соғлиқ ва ўсиш ҳамда художўйлик сари ўзгариш олиб келади (1 Сал. 2:13). Шунинг учун, Худонинг Каломини тўғри экспозитсион ваъз қилиш ёш чўпноннинг биринчи устуворлиги бўлиши лозим.
  2. Одамларни севиш. Чўпон ўз одамларини севиши керак. У улар орасида яшаши, улар ҳақида ғамхўрлик қилиши, уларга хизмат қилиши, уларни қўллаб қувватлаши, биргаликда қийинчиликлардан ўтиши ва ўзини уларга бағишлаши лозим. Чўпон учун ўз одамларини хизматининг бошиданоқ мўл-кўл ва мулойимлик билан севиши айниқса муҳим, токи улар унга ишонишни ўргансинлар. Севги орқали эришиладиган ишонч бўлмаса, улар унинг йўлбошчилигига унчалик эргашмайдилар.
  3. Курашларни донолик билан танлаш. Ҳамма масала ҳам курашиш учун арзимайди. Ёш чўпон нима энг муҳим эканлигини аниқ сезиш қобилиятини ривожлантириш устида ишлаши керак ва ростдан ҳам аҳамиятга эга нарсалар бўлгандагина ўз қадамини қўйиши лозим.
  4. Узоқ вақтни кўзлаб режа тузинг. Ҳамма нарса бир пасда ўзгаришига умид қилманг. Ўрнашиб олишни ва узоқ муддатли ўзгариш учун ишлашни режалаштиринг. Ўз одамларингизга сабр-тоқат билан таълим беринг ва устозлик қилинг. Уларга узоқ вақт давомида хизмат қилишга ўзингизни бағишланг ва Раббимиздан ўз вақтида ҳосил келтириши учун ибодат қилинг.