Инжил Хушхабари

Shaxs nimaga asoslanib Xudoning nazarida solih deb topilishi mumkin?

Жавоблар
07.17.2014
  • Ishlarimiz bilan emas: Muqaddas Kitobda aytilishicha, biz yaxshi ishlarimiz bilan Xudoning nazarida solih deb topilmaymiz (Rim. 3:19-20). Biz Xudoning qonuniga itoat eta olmaymiz (Rim. 8:5-8). Biz Xudoni mamnun qiladigan va shu tariqa Uning nazarida solihlik mavqeiga erishiladigan tarzda yashay olmaymiz. Biz faqatgina hukmga loyiqmiz.
  • Xudo yo‘l ochdi: Lekin, Injil xushxabarida Xudo Masihni bizning gunohlarimiz uchun jazolash orqali biz muhtoj bo‘lgan solihlik mavqeini bizga berdi, toki biz Unda solih deb hisoblanaylik. “Xudo bizni Masih orqali oqlash uchun begunoh Masihni gunohkorni jazolaganday, jazoladi” (2-Kor. 5:21).
  • Masihda solih deb topildik: Xudo nazarida solih deb topilishning yagona yo‘li – bu Masihda (Unga imon keltirish orqali) solih deb topilishdir (Gal. 2:16). Xudoning bizga atalgan muqaddas talablarini qondiradigan yagona solihlik bu Masihning mukammal solihligidir, buni biz Unga imon keltirish orqali qabul qila olamiz (Fil. 3:9; Rim. 5:17).

Шахс нимага асосланиб Худонинг назарида солиҳ деб топилиши мумкин?

  • Ишларимиз билан эмас: Муқаддас Китобда айтилишича, биз яхши ишларимиз билан Худонинг назарида солиҳ деб топилмаймиз (Рим. 3:19-20). Биз Худонинг қонунига итоат эта олмаймиз (Рим. 8:5-8). Биз Худони мамнун қиладиган ва шу тариқа Унинг назарида солиҳлик мавқеига эришиладиган тарзда яшай олмаймиз. Биз фақатгина ҳукмга лойиқмиз.
  • Худо йўл очди: Лекин, Инжил хушхабарида Худо Масиҳни бизнинг гуноҳларимиз учун жазолаш орқали биз муҳтож бўлган солиҳлик мавқеини бизга берди, токи биз Унда солиҳ деб ҳисобланайлик. “Худо бизни Масиҳ орқали оқлаш учун бегуноҳ Масиҳни гуноҳкорни жазолагандай, жазолади” (2 Кор. 5:21).
  • Масиҳда солиҳ деб топилдик: Худо назарида солиҳ деб топилишнинг ягона йўли – бу Масиҳда (Унга имон келтириш орқали) солиҳ деб топилишдир (Гал. 2:16). Худонинг бизга аталган муқаддас талабларини қондирадиган ягона солиҳлик бу Масиҳнинг мукаммал солиҳлигидир, буни биз Унга имон келтириш орқали қабул қила оламиз (Фил. 3:9; Рим. 5:17).