Инжил Хушхабари

Qaysi ba’zi xabarlar odamlar tomonidan noto’g’ri ravishda xushxabar deb ataladi?

Жавоблар
12.13.2018
  1. Xudo bizni boyitishni xohlaydi. Bugun ba’zi va’zxonlar xushxabar bu Xudo bizni ko’p pul va mol-mulk bilan marhamatlashidir va biz qilishimiz kerak bo’lgan yagona narsa bu so’rashdir, deb aytishadi. Lekin, xushxabar ruhiy marhamatlar haqidagi xabardir (Efes. 1:3): Xudo Iso Masihni biz uchun o’lib, uchinchi kuni tirilishi uchun yuborgan, toki biz oqlanaylik, Xudo bilan yarashaylik va Xudo bilan birga abadiy hayotga ega bo’laylik (Rim. 3:25-26, 6:23; 2 Kor. 5:18-21). Bundan tashqari, Muqaddas Kitobda bizga bu dunyoda moddiy boylik emas, balki mashaqqatlar (Hav 14:22), quvg’inlar (2 Tim 3:12), va azob-uqubatlarga (Rim. 8:17) uchrashimiz va’da qilingan va bularning barchasi bir kun kelib bizga so’z bilan ta’riflab bo’lmas ulug’vorlik olib keladi (2 Kor. 4:17; Rim. 8:18).
  2. Xudo sevgidir va biz unchalik yomon emasmiz. Ba’zi odamlar xushxabar – bu Xudo bizni sevishi va shundayligimizcha qabul qilishidir, deb o’ylashadi. Lekin, Kalomga asoslangan xushxabar barcha odamlar gunohkor ekanligi va Xudoning qahr-g’azabi ostidaligini e’tirof etadi (Rim. 3:23; Yuhanno 3:36) va odamlarga Xudoning radikal (keskin) yechimi, ya’ni Isoning gunohlarimizni O’z bo’yniga olib xochda O’zini qurbon qilishi haqida gapiradi. Xushxabar odamlardan teng radikal (keskin) javob kutadi, ya’ni najotga erishish uchun o’z gunohlaridan tavba qilib, Masihga imon keltirishni so’raydi.
  3. Biz togri yashashimiz kerak. Xushxabar biz Xudoning nazarida solih bo’lib ko’rinishimiz uchun yaxshiroq hayotda yashashishmiz kerakligi haqidagi xabar emas. Aslida, xushxabar buning aksini gapiradi: biz o’z kuchimiz bilan Xudoni mamnun qila olmaymiz va hech qachon Uning oldida solih bo’la olmaymiz (Rim. 8:5-8). Lekin, yaxshi xabar shundan iboratki, biz o’zimiz uchun hech qachon qila olmaydigan ishni Iso amalga oshirdi: benuqson hayotda yashab va Xudoning qahrini xochda ko’tarib, U o’z gunohlaridan tavba qilgan va Unga imon keltirgan barchaga najot tayyorlab qo’ydi (Rim. 5:6-11, 8:31-34).
  4. Iso jamoyatni ozgartirish uchun kelgan. Ba’zi odamlar Isoning vazifasi – jamiyatni o’zgartirish va siyosiy inqilob orqali zulm ostida qolganlarga adolat olib kelish, deb ishonishadi. Lekin, Muqaddas Kitob bizga aytadiki, bu dunyo Iso Masih yerga ikkinchi marta kelganda va bizni yangi osmon va yangi yerga olib borganda tartibga keladi (2 Sal. 2:9-10; Vah. 21:1-5). Xushxabar – bu Masihga imon keltirish orqali Xudoning qahr-g’azabidan xalos bo’lish haqidagi xabardir, hozirgi davrda jamiyatni o’zgartirish haqidagi xabar emas.

(Ushbu materialning ba’zi qismlar Mark Deverning “Soglom Jamoatning To’qqiz Ustuni” nomli asaridan olingan [Nine Marks of a Healthy Church” by Mark Dever], pages 80-90)

Қайси баъзи хабарлар одамлар томонидан нотўғри равишда хушхабар деб аталади?

  1. Худо бизни бойитишни хоҳлайди. Бугун баъзи ваъзхонлар хушхабар бу Худо бизни кўп пул ва мол-мулк билан марҳаматлашидир ва биз қилишимиз керак бўлган ягона нарса бу сўрашдир, деб айтишади. Лекин, хушхабар руҳий марҳаматлар ҳақидаги хабардир (Эфес. 1:3): Худо Исо Масиҳни биз учун ўлиб, учинчи куни тирилиши учун юборган, токи биз оқланайлик, Худо билан ярашайлик ва Худо билан бирга абадий ҳаётга эга бўлайлик (Рим. 3:25-26, 6:23; 2 Кор. 5:18-21). Бундан ташқари, Муқаддас Китобда бизга бу дунёда моддий бойлик эмас, балки машаққатлар (Ҳав 14:22), қувғинлар (2 Тим 3:12), ва азоб-уқубатларга (Рим. 8:17) учрашимиз ваъда қилинган ва буларнинг барчаси бир кун келиб бизга сўз билан таърифлаб бўлмас улуғворлик олиб келади (2 Кор. 4:17; Рим. 8:18).
  2. Худо севгидир ва биз унчалик ёмон эмасмиз. Баъзи одамлар хушхабар – бу Худо бизни севиши ва шундайлигимизча қабул қилишидир, деб ўйлашади. Лекин, Каломга асосланган хушхабар барча одамлар гуноҳкор эканлиги ва Худонинг қаҳр-ғазаби остидалигини эътироф этади (Рим. 3:23; Юҳанно 3:36) ва одамларга Худонинг радикал (кескин) ечими, яъни Исонинг гуноҳларимизни Ўз бўйнига олиб хочда Ўзини қурбон қилиши ҳақида гапиради. Хушхабар одамлардан тенг радикал (кескин) жавоб кутади, яъни нажотга эришиш учун ўз гуноҳларидан тавба қилиб, Масиҳга имон келтиришни сўрайди.
  3. Биз тўғри яшашимиз керак. Хушхабар биз Худонинг назарида солиҳ бўлиб кўринишимиз учун яхшироқ ҳаётда яшашишмиз кераклиги ҳақидаги хабар эмас. Аслида, хушхабар бунинг аксини гапиради: биз ўз кучимиз билан Худони мамнун қила олмаймиз ва ҳеч қачон Унинг олдида солиҳ бўла олмаймиз (Рим. 8:5-8). Лекин, яхши хабар шундан иборатки, биз ўзимиз учун ҳеч қачон қила олмайдиган ишни Исо амалга оширди: бенуқсон ҳаётда яшаб ва Худонинг қаҳрини хочда кўтариб, У ўз гуноҳларидан тавба қилган ва Унга имон келтирган барчага нажот тайёрлаб қўйди (Рим. 5:6-11, 8:31-34).
  4. Исо жамоятни ўзгартириш учун келган. Баъзи одамлар Исонинг вазифаси – жамиятни ўзгартириш ва сиёсий инқилоб орқали зулм остида қолганларга адолат олиб келиш, деб ишонишади. Лекин, Муқаддас Китоб бизга айтадики, бу дунё Исо Масиҳ ерга иккинчи марта келганда ва бизни янги осмон ва янги ерга олиб борганда тартибга келади (2 Сал. 2:9-10; Ваҳ. 21:1-5). Хушхабар – бу Масиҳга имон келтириш орқали Худонинг қаҳр-ғазабидан халос бўлиш ҳақидаги хабардир, ҳозирги даврда жамиятни ўзгартириш ҳақидаги хабар эмас.

(Ушбу материалнинг баъзи қисмлар Марк Девернинг “Соғлом Жамоатнинг Тўққиз Устуни” номли асаридан олинган [Nine Marks of a Healthy Church by Mark Dever], pages 80-90)