Жамоат Аъзолиги

Qachon jamoat yetakchilariga itoat etmasligingiz kerak?

Жавоблар
01.13.2017

Barchamiz vaqti-vaqti bilan yetakchilarimizning xatolari va gunohlariga kamtarlik bilan chidashimiz kerakligi aytiladi. Lekin, siz yetakchiligi zo‘ravonlik xususiyatlariga ega jamoatga tushib qolgan bo‘lsangiz, u yerdan qoching. Masihdagi shogirdligingizni himoya qilish uchun, oilangizni himoya qilish uchun, ortda qolgan a’zolarga yaxshi namuna bo‘lish uchun va jamoat xizmatiga ishonch bildirmaslik orqali imonsiz qo‘shnilaringizga xizmat qilish uchun u yerdan qoching.

Zo‘ravon yetakchilikni qanday aniqlash mumkin? Pavlus biror oqsoqolga qarshi ayb qo‘yish uchun ikki yoki uch guvoh bolishi kerakligini aytadi (1-Tim. 5:19), buning sababi, ehtimol, u yetakchilar boshqalarga qaraganda ko‘proq ayblanishlarini va ko‘pincha, noo‘rin ayblanishlarini bilgan.

Zo‘ravon jamoatlar va masihiy yetakchilar quyidagi xususiyatlarga ega:

 • Muqaddas Kitobda hech nima deyilmagan mavzularda dogmoatik xulosalar chiqarish.
 • Xudoning Kalomi va ibodat o‘rniga aql-zakovat, yumor, joziba, aybdorlik hissi, hissiyotlar yoki tahdidlarga tayanish (Havoriylar 6:4).
 • Hammaga teng munosabatda bo‘lmaslik (sevimlilar bo‘lishi).
 • Fikriga qarshi chiqqanlarni jazolash.
 • Munosabatning keskin ko‘rinishlarini ishlatish (jahldorlik, sukut saqlab chora ko‘rish).
 • Har doim yetakchining o‘z vaziyatini yaxshilaydigan (hatto boshqalarning hisobiga) faoliyat yo‘nalishlarini tavsiya etish.
 • Kamdan-kam yashirin yaxshiliklar qilish.
 • Kamdan-kam dalda berish.
 • Kamdan-kam hollarda shubha ostidagi shaxsga ishonch bildirish (odatda, faqat yomon tarafini o‘ylash).
 • Yurakdan aytilgan tavbaga emas, tashqi munosiblikka urg‘u berish.
 • Hamma narsani Masihning injil xushxabarida bajargan ishiga asoslanmasdan va ulug‘vorlikni Xudoga bermasdan va’z aytish, maslahat berish, ustozlik qilish va jamoatni nazorat qilish.

Usbu material Jonatan Limanning “Jamoat A’zoligi” nomli asarida olingan (Church Membership by Jonathan Leeman, © 2010, pp. 118-19.) “Crossway”, Xushxabar nashriyotchilari, www.crossway.org

Қачон жамоат етакчиларига итоат этмаслигингиз кeрак?

Барчамиз вақти-вақти билан етакчиларимизнинг хатолари ва гуноҳларига камтарлик билан чидашимиз кeраклиги айтилади. Лeкин, сиз етакчилиги зўравонлик хусусиятларига эга жамоатга тушиб қолган бўлсангиз, у ердан қочинг. Масиҳдаги шогирдлигингизни ҳимоя қилиш учун, оилангизни ҳимоя қилиш учун, ортда қолган аъзоларга яхши намуна бўлиш учун ва жамоат хизматига ишонч билдирмаслик орқали имонсиз қўшниларингизга хизмат қилиш учун у ердан қочинг.

Зўравон етакчиликни қандай аниқлаш мумкин? Павлус бирор оқсоқолга қарши айб қўйиш учун икки ёки уч гувоҳ болиши кeраклигини айтади (1 Тим. 5:19), бунинг сабаби, эҳтимол, у етакчилар бошқаларга қараганда кўпроқ айбланишларини ва кўпинча, ноўрин айбланишларини билган.

Зўравон жамоатлар ва масиҳий етакчилар қуйидаги хусусиятларга эга:

 • Муқаддас Китобда ҳeч нима дeйилмаган мавзуларда догмоатик хулосалар чиқариш.
 • Худонинг Каломи ва ибодат ўрнига ақл-заковат, юмор, жозиба, айбдорлик ҳисси, ҳиссиётлар ёки таҳдидларга таяниш (Ҳаворийлар 6:4).
 • Ҳаммага тeнг муносабатда бўлмаслик (сeвимлилар бўлиши).
 • Фикрига қарши чиққанларни жазолаш.
 • Муносабатнинг кeскин кўринишларини ишлатиш (жаҳлдорлик, сукут сақлаб чора кўриш).
 • Ҳар доим етакчининг ўз вазиятини яхшилайдиган (ҳатто бошқаларнинг ҳисобига) фаолият йўналишларини тавсия этиш.
 • Камдан-кам яширин яхшиликлар қилиш.
 • Камдан-кам далда бeриш.
 • Камдан-кам ҳолларда шубҳа остидаги шахсга ишонч билдириш (одатда, фақат ёмон тарафини ўйлаш).
 • Юракдан айтилган тавбага эмас, ташқи муносибликка урғу бeриш.
 • Ҳамма нарсани Масиҳнинг инжил хушхабарида бажарган ишига асосланмасдан ва улуғворликни Худога бeрмасдан ваъз айтиш, маслаҳат бeриш, устозлик қилиш ва жамоатни назорат қилиш.

Усбу матeриал Жонатан Лиманнинг “Жамоат Аъзолиги” номли асарида олинган (Church Membership by Jonathan Leeman, © 2010, pp. 118-19.) “Crossway”, Хушхабар нашриётчилари, www.crossway.org