Шогирдлик

Ota-onalar o‘zlari haqida o‘rganishi zarur bo‘lgan darslar

Жавоблар
12.12.2018
 1. Farzandlaringizning sadoqatli qarovchisi bo‘lish uchun siz Masihda bo‘lishingiz kerak (Yuhanno 15:5).
 1. Pastga tomish nazariyasi: Onaning har kungi sokin vaqti tabiiy ravishda Rabbimizning daldasi va yo‘l-yo‘rig‘i ko‘rinishida pastga-bolalarga tomadi.
 2. Farzandlaringizni eshitmaslik ularni nohaq hukm qilishingizga olib keladi (Yoqub 1:19-20).
 3. Biz qilishimiz kerak bo‘lgan narsalar ro‘yxati farzandlarimizning ichki o‘y-xayollari hayotichalik muhim emas.
 4. Inoyat xushxabarini va’z qiling, o‘zini intizomga solish xushxabarini emas.
 5. Ota-ona bo‘lish shakllantiruvchi jarayon, ammo ota-onalik qilish tozalovchi jarayondir.
 6. Sizga qanday ota-onalik qilishgan bo‘lsa, siz ham shu tarzda ota-onalik qilasiz, agarda siz narsalarga kalomiy nuqtai nazarda qaramasangiz.
 7. Farzandlar ulg‘aygani sari, ota-onalar “kichrayishi” kerak. Boshqacha qilib aytganda, ota-ona, bolasi uylg‘aygani sari, o‘z gunohini etirof etishda va o‘tmishdagi kurashlarini bo‘lishishda ochiqroq bo‘lishi kerak. Farzandlar o‘sib borar ekanlar, ular sizning imon uchun kurashingiz haqida ko‘proq eshitishi kerak. Sun’iy Masihiy bo‘lmang!
 8. Oddiy lahzalar noodatiy xotiralarni keltirib chiqaradi.
 9. Farzandlarga ega bo‘lish hayotingizda qo‘shimcha “joy” (vaqt, kuch va hokazolar) kerak bo‘lishini bildiradi.
 10. Beobro‘ hayot xushxabarga putur yetkazadi. Namunali hayot uni ulug‘laydi.

(Ushbu material Met va Elizabet Schmukerlarning “Bola tarbiyasi uchun 39ta Dars, 20ta Foydali maslahat va 10 ta Qilish kerak bo‘lmagan narsa” [39 Lessons, 20 Tips and 10 Don’ts for Parenting] nomli maqolasidan foydalanib tayyorlangan)

Ота-оналар ўзлари ҳақида ўрганиши зарур бўлган дарслар

 1. Фарзандларингизнинг садоқатли қаровчиси бўлиш учун сиз Масиҳда бўлишингиз керак (Юҳанно 15:5).
 2. Пастга томиш назарияси: Онанинг ҳар кунги сокин вақти табиий равишда Раббимизнинг далдаси ва йўл-йўриғи кўринишида пастга-болаларга томади.
 3. Фарзандларингизни эшитмаслик уларни ноҳақ ҳукм қилишингизга олиб келади (Ёқуб 1:19-20).
 4. Биз қилишимиз керак бўлган нарсалар рўйхати фарзандларимизнинг ички ўй-хаёллари ҳаётичалик муҳим эмас.
 5. Иноят хушхабарини ваъз қилинг, ўзини интизомга солиш хушхабарини эмас.
 6. Ота-она бўлиш шакллантирувчи жараён, аммо ота-оналик қилиш тозаловчи жараёндир.
 7. Сизга қандай ота-оналик қилишган бўлса, сиз ҳам шу тарзда ота-оналик қиласиз, агарда сиз нарсаларга каломий нуқтаи назарда қарамасангиз.
 8. Фарзандлар улғайгани сари, ота-оналар “кичрайиши” керак. Бошқача қилиб айтганда, ота-она, боласи уйлғайгани сари, ўз гуноҳини этироф этишда ва ўтмишдаги курашларини бўлишишда очиқроқ бўлиши керак. Фарзандлар ўсиб борар эканлар, улар сизнинг имон учун курашингиз ҳақида кўпроқ эшитиши керак. Сунъий Масиҳий бўлманг!
 9. Оддий лаҳзалар ноодатий хотираларни келтириб чиқаради.
 10. Фарзандларга эга бўлиш ҳаётингизда қўшимча “жой” (вақт, куч ва ҳоказолар) керак бўлишини билдиради.
 11. Беобрў ҳаёт хушхабарга путур етказади. Намунали ҳаёт уни улуғлайди.

(Ушбу материал Мет ва Элизабет Шмукерларнинг “Бола тарбияси учун 39та Дарс, 20та Фойдали маслаҳат ва 10 та Қилиш керак бўлмаган нарса” [39 Lessons, 20 Tips and 10 Don’ts for Parenting] номли мақоласидан фойдаланиб тайёрланган)