Етакчилик

“Oqsoqollik” va “diakonlik” unvonlarini ishlatish muhimmi?

Жавоблар
02.17.2014

“Oqsoqol” va “diakon” unvonlari jamoat xizmatining ajralmas qismi bo‘lmasada, jamoatlar ushbu kalomiy lavozimlardan foydalanishi kerakligiga doir bir necha yaxshi sabablar bor:

  1. Bu inson donoligi emas, Muqaddas Kitob bizning hokimiyatimiz ekanligini namoyon etadi.Kalomga asoslangan unvonlarni ishlatish biz jamoat tuzilishi qanday bo‘lishi kerakligini o‘zimiz qaror qilmasdan, Xudoning ko‘rsatmalariga rioya qilayotganimizni ko‘rsatadi. Xudo jamoatning asosiy tuzulishini bizga bergan va biz unga rioya qilishimiz kerak. Muqaddas Kitobdan chetga chiqish yoki yetakchilarimizni Muqaddas Kitob chorlagan narsaga da’vat etishimiz shart emas, deya qaror qilish bu biz nima qilishni Xudodan ko‘ra yaxshiroq bilamiz, deyish bilan barobardir.
  2. Bu jamoat yetakchilikdan nima kutishi kerakligini bilishga yordam beradi. Jamoat “oqsoqol” va “diakon” so‘zlarini Muqaddas Kitobda ishlatilgandek ishlatsa, jamoat a’zosi osonlikcha Muqaddas Kitobga qarashi va ularning “xizmat vazifalari”ni ko‘rishi mumkin. Ular Kalomga qarab, o‘z yetakchilaridan nima kutishni bilib olishlari mumkin.
  3. Bu yetakchilar kalomiy xususiyatlarga ega bo‘lishlari kerakligini talab etadi.Ishonchli vakillar, kengash a’zolari, “yetakchilik guruhlari” yoki o‘zimiz o‘ylab topgan boshqa unvonlarga doir kalomiy xususiyatlar yo‘q. Lekin, oqsoqollar va diakonlar uchun bunday xususiyatlar bor. Ushbu lavozimlarga nisbatan kalomiy iboralarni ishlatish yetakchilikka doir kalomiy mezonlarga rioya qilinayotganiga ishonch hosil qilish uchun muhimdir. Bu, ayniqsa, oqsoqollar uchun muhim, ya’ni ular Xudo Kalomi bo‘yicha ta’lim berishga qobiliyatli bo‘lishlari kerak (1 Tim. 3:2). Jamoat ishlarini nazorat qiladigan odamlar Kalomda mustahkam asosga ega va Kalomni o‘rgatishga qobiliyatli bo‘lishsa, jamoat bundan katta foyda ko‘radi. Shu tariqa jamoat inson donoligi tomonidan emas, Xudo Kalomi tomonidan doimiy tarzda, amaliy jihatdan shakllanib boradi.

(Ushbu materialning asosiy qismi Benjamin Merklning “Biz ‘Oqsoqol’ va ‘Diakon’ unvonini ishlatishimiz kerakmi?” [“Do We Need To Use the Titles ‘Elder’ and ‘Deacon’?“] nomli maqolasidan foydalanib tayyorlangan)

 “Оқсоқоллик” ва “диаконлик” унвонларини ишлатиш муҳимми?

“Оқсоқол” ва “диакон” унвонлари жамоат хизматининг ажралмас қисми бўлмасада, жамоатлар ушбу каломий лавозимлардан фойдаланиши кераклигига доир бир неча яхши сабаблар бор:

  1. Бу инсон донолиги эмас, Муқаддас Китоб бизнинг ҳокимиятимиз эканлигини намоён этади. Каломга асосланган унвонларни ишлатиш биз жамоат тузилиши қандай бўлиши кераклигини ўзимиз қарор қилмасдан, Худонинг кўрсатмаларига риоя қилаётганимизни кўрсатади. Худо жамоатнинг асосий тузулишини бизга берган ва биз унга риоя қилишимиз керак. Муқаддас Китобдан четга чиқиш ёки етакчиларимизни Муқаддас Китоб чорлаган нарсага даъват этишимиз шарт эмас, дея қарор қилиш бу биз нима қилишни Худодан кўра яхшироқ биламиз, дейиш билан баробардир.
  2. Бу жамоат етакчиликдан нима кутиши кераклигини билишга ёрдам беради. Жамоат “оқсоқол” ва “диакон” сўзларини Муқаддас Китобда ишлатилгандек ишлатса, жамоат аъзоси осонликча Муқаддас Китобга қараши ва уларнинг “хизмат вазифалари”ни кўриши мумкин. Улар Каломга қараб, ўз етакчиларидан нима кутишни билиб олишлари мумкин.
  3. Бу етакчилар каломий хусусиятларга эга бўлишлари кераклигини талаб этади. Ишончли вакиллар, кенгаш аъзолари, “етакчилик гуруҳлари” ёки ўзимиз ўйлаб топган бошқа унвонларга доир каломий хусусиятлар йўқ. Лекин, оқсоқоллар ва диаконлар учун бундай хусусиятлар бор. Ушбу лавозимларга нисбатан каломий ибораларни ишлатиш етакчиликка доир каломий мезонларга риоя қилинаётганига ишонч ҳосил қилиш учун муҳимдир. Бу, айниқса, оқсоқоллар учун муҳим, яъни улар Худо Каломи бўйича таълим беришга қобилиятли бўлишлари керак (1 Тим. 3:2). Жамоат ишларини назорат қиладиган одамлар Каломда мустаҳкам асосга эга ва Каломни ўргатишга қобилиятли бўлишса, жамоат бундан катта фойда кўради. Шу тариқа жамоат инсон донолиги томонидан эмас, Худо Каломи томонидан доимий тарзда, амалий жиҳатдан шаклланиб боради.

(Ушбу материалнинг асосий қисми Бенжамин Мерклнинг “Биз ‘Оқсоқол’ ва ‘Диакон’ унвонини ишлатишимиз керакми?” [“Do We Need To Use the Titles ‘Elder’ and ‘Deacon’?”] номли мақоласидан фойдаланиб тайёрланган)