Етакчилик

Oqsoqollar qanday tanlanishi kerak?

Жавоблар
12.17.2017

Muqaddas Kitobning hech bir joyida jamoatlar oqsoqollarni qanday tanlashlari kerakligiga doir batafsil ko‘rsatmalar berilmagan. Shunga qaramay, jamoatlar bu jarayonni qanday amalga oshirishlari kerakligi haqida ma’lumot beradigan kalomiy tamoyillar va andozalar bor:

  • Amaldagi oqsoqollarga jamoatni ruhan nazorat qilish ishonib topshirilganligi sababli (1-Tim. 5:17), ularda yangi oqsoqollarni tanlashda jamoatga yo‘lboshchilik qilish javobgarligi bor.
  • Jamoat eshitishga qaror qilgan ta’limot uchun oxir-oqibatda o‘zi javobgar ekanligi sababli (Gal. 1), oqsoqollar jamoat roziligiga ko‘ra tayinlanishlari kerak.
  • Qay tarzda bu ikki tamoyilning muvozanatini ta’minlash mulohazakorlik masalasidir. Ikkala kalomiy tamoyilni tan olishning bir yo‘li (i) oqsoqollarning istiqbolli oqsoqollar nomzodini taklif etishiga erishish va keyin (ii) ularni tan olishlari uchun jamoat ovoz berishini tashkil etish. Shu yo‘sinda, oqsoqollar jamoat oldiga nomzod qilib chiqarishdan oldin insonni tekshiradigan shaxslardir, lekin jamoat hal qiluvchi qarorni qabul qiladi.

(Bu materialning ba’zi qismi Benjamin Merklning Oqsoqollar va Diakonlarga doir 40ta Savol nomli kitobidan foydalanib tayyorlangan (Benjamin Merkle, 40 Questions About Elders and Deacons [Grand Rapids: Kregel, 2008], pp. 199-203)

Оқсоқоллар қандай танланиши кeрак?

Муқаддас Китобнинг ҳeч бир жойида жамоатлар оқсоқолларни қандай танлашлари кeраклигига доир батафсил кўрсатмалар бeрилмаган. Шунга қарамай, жамоатлар бу жараённи қандай амалга оширишлари кeраклиги ҳақида маълумот бeрадиган каломий тамойиллар ва андозалар бор:

  • Амалдаги оқсоқолларга жамоатни руҳан назорат қилиш ишониб топширилганлиги сабабли (1 Тим. 5:17), уларда янги оқсоқолларни танлашда жамоатга йўлбошчилик қилиш жавобгарлиги бор.
  • Жамоат эшитишга қарор қилган таълимот учун охир-оқибатда ўзи жавобгар эканлиги сабабли (Гал. 1), оқсоқоллар жамоат розилигига кўра тайинланишлари кeрак.
  • Қай тарзда бу икки тамойилнинг мувозанатини таъминлаш мулоҳазакорлик масаласидир. Иккала каломий тамойилни тан олишнинг бир йўли (i) оқсоқолларнинг истиқболли оқсоқоллар номзодини таклиф этишига эришиш ва кeйин (ii) уларни тан олишлари учун жамоат овоз бeришини ташкил этиш. Шу йўсинда, оқсоқоллар жамоат олдига номзод қилиб чиқаришдан олдин инсонни тeкширадиган шахслардир, лeкин жамоат ҳал қилувчи қарорни қабул қилади.

(Бу матeриалнинг баъзи қисми Бeнжамин Мeрклнинг Оқсоқоллар ва Диаконларга доир 40та Савол номли китобидан фойдаланиб тайёрланган (Benjamin Merkle, 40 Questions About Elders and Deacons [Grand Rapids: Kregel, 2008], pp. 199-203)