Инжил Хушхабари

Masihga imon keltirish najotga erishishning yagona yo’limi?

Жавоблар
04.17.2014
  • Madaniy chaqiriq: Bugungi kunda odamlar ochiq bo’lishni yoqtiradilar. Biz har bir kishi haq bo’lishini xohlaymiz. Aslida, “biror narsada nohaq bo’lishning yagona yo’li – bu biror kishi qaysidir masala bo’yicha xato fikrlashi mumkin, deb o’ylashning o’zi” deydiganlar oz emas. Shuning uchun, din masalasiga kelganda, biz odatda shunday deymiz: “Barcha yo’llar Xudoga olib boradi. Yagona to’g’ri yo’l yo’ Siz uchun foydali bo’lgan yoki mos kelgan narsaga ishonish to’g’ridir.” Lekin, bu borada Muqaddas Kitobda nima deyilgan?
  • Qisqa javob: Havoriylar 4:12da Butrus quyidagicha aytadi: “Najot boshqa hech kimdan kelmaydi. Uning nomi – butun olamda najot beradigan yagona nomdir.”
  • Ozgina uzunroq javob: Masihga imon keltirish najotga erishishning yagona yo’lidir, chunki faqatgina Masihga imon keltirish orqali biz Xudoning nazarida solih deb topilishimiz mumkin (Gal. 2:16). Faqatgina Masihga imon keltirish orqali biz Xudo bilan yarasha olamiz (Rim. 5:9-11). Faqatgina Masihga imon keltirish orqali biz abadiy hayotga ega bo’la olamiz (Yuhanno 3:16). Iso Xudo va inson o’rtasidagi yagona vositachidir (1 Tim. 2:5).
  • Haqiqiy ochiqlik: Ko’pchilik odamlar bugungi kunda bu xabarni chidab bo’lmaydigan darajada yopiq, deb hisoblagan bir paytda, biz ularga xushxabarning hayratlanarli darajada ochiqligini ko’rsatishimiz kerak. Injil xushxabari barcha insonni gunohkor deb ataydi va o’z gunohlaridan kechib, Masihga imon keltirganlarning barchasiga kechirim va abadiy hayot taklif etadi. Siz qanchalik yaxshi yoki yomon ekanligingizning ahamiyati yo’ Qayerdan kelib chiqqaningiz yoki diniy kelib chiqishingizning ham farqi yo’q. Agar siz gunohlaringizdan tavba qilib, Masihga imon keltirsangiz, najotga erishasiz.

Масиҳга имон келтириш нажотга эришишнинг ягона йўлими?

  • Маданий чақириқ: Бугунги кунда одамлар очиқ бўлишни ёқтирадилар. Биз ҳар бир киши ҳақ бўлишини хоҳлаймиз. Аслида, “бирор нарсада ноҳақ бўлишнинг ягона йўли – бу бирор киши қайсидир масала бўйича хато фикрлаши мумкин, деб ўйлашнинг ўзи” дейдиганлар оз эмас. Шунинг учун, дин масаласига келганда, биз одатда шундай деймиз: “Барча йўллар Худога олиб боради. Ягона тўғри йўл йўқ. Сиз учун фойдали бўлган ёки мос келган нарсага ишониш тўғридир.” Лекин, бу борада Муқаддас Китобда нима дейилган?
  • Қисқа жавоб: Ҳаворийлар 4:12да Бутрус қуйидагича айтади: “Нажот бошқа ҳеч кимдан келмайди. Унинг номи – бутун оламда нажот берадиган ягона номдир.”
  • Озгина узунроқ жавоб: Масиҳга имон келтириш нажотга эришишнинг ягона йўлидир, чунки фақатгина Масиҳга имон келтириш орқали биз Худонинг назарида солиҳ деб топилишимиз мумкин (Гал. 2:16). Фақатгина Масиҳга имон келтириш орқали биз Худо билан яраша оламиз (Рим. 5:9-11). Фақатгина Масиҳга имон келтириш орқали биз абадий ҳаётга эга бўла оламиз (Юҳанно 3:16). Исо Худо ва инсон ўртасидаги ягона воситачидир (1 Тим. 2:5).

Ҳақиқий очиқлик: Кўпчилик одамлар бугунги кунда бу хабарни чидаб бўлмайдиган даражада ёпиқ, деб ҳисоблаган бир пайтда, биз уларга хушхабарнинг ҳайратланарли даражада очиқлигини кўрсатишимиз керак. Инжил хушхабари барча инсонни гуноҳкор деб атайди ва ўз гуноҳларидан кечиб, Масиҳга имон келтирганларнинг барчасига кечирим ва абадий ҳаёт таклиф этади. Сиз қанчалик яхши ёки ёмон эканлигингизнинг аҳамияти йўқ. Қаердан келиб чиққанингиз ёки диний келиб чиқишингизнинг ҳам фарқи йўқ. Агар сиз гуноҳларингиздан тавба қилиб, Масиҳга имон келтирсангиз, нажотга эришасиз.