Инжил Хушхабари

Markazida inson turgan xushxabar va haqiqiy xushxabarning o‘rtasida qanday farq bor?

Жавоблар
10.17.2018

Bugungi kunda markazida inson turgan son-sanoqsiz “xushxabarlar” mavjud. Bunday “xushxabarlar” shunday deydi: “Xudo sizni bu hayotda boy va muvaffaqiyatli qilishni xohlaydi,” yoki “Xudo sizga har qanday jismoniy va emotsional xastalikdan shifo berishni xohlaydi,” yoki “Xudo siz menda bor deb o‘ylagan har qanday muhtojliklarni ta’minlashni xohlaydi.”

Lekin, markazida inson turgan bu xushxabarlar haqiqiy, kalomiy, markazida Xudo turgan xushxabardan qanday farqlanadi?

  1. Markazida inson turgan xushxabar hayotimizni bizga ko‘proq nima “kerak” yoki ko‘proq nimani xohlashimizdan kelib chiqib ta’riflaydi. Kalomiy xushxabar, aslida, hech birimiz o‘zimiz uchun emas, balki Xudo uchun yashashimizni to‘g‘ri ravishda tan oladi (Rim. 14:7-9).
  2. Markazida inson turgan xushxabar bizning muhtojliklarimiz va xohishlarimizni bizning eng asosiy muammolarimiz deb biladi. Haqiqiy xushxabar Xudoga qarshi gunoh qilish va Uning qahr-g‘azabiga uchrash tasavvur qilish mumkin bo‘lgan eng asosiy muammo ekanligini tan oladi.
  3. Markazida inson bo‘lgan xushxabar bizning istaklarimiz, xohishlarimiz, muhtojliklarimizga asoslanadi. Kalomiy xushxabar bizning muammolarimizni va Xudoning yechimi (Iso Masihning gunohlarni ko‘taruvchi o‘limi va hayot beruvchi tirilishi) ni aniqlash uchun Muqaddas Kitobga qaraydi.
  4. Haqiqiy xushxabar Xudoni xabarning markaziga qo‘yadi – Xudoni hayotlarimizning va butun koinotning markaziga qo‘yadi – chunki, bu haqiqatdir. Biz markazida Xudo bo‘lgan koinotda yashaymiz va o‘lamiz.

Марказида инсон турган хушхабар ва ҳақиқий хушхабарнинг ўртасида қандай фарқ бор?

Бугунги кунда марказида инсон турган сон-саноқсиз “хушхабарлар” мавжуд. Бундай “хушхабарлар” шундай дейди: “Худо сизни бу ҳаётда бой ва муваффақиятли қилишни хоҳлайди,” ёки “Худо сизга ҳар қандай жисмоний ва эмоционал хасталикдан шифо беришни хоҳлайди,” ёки “Худо сиз менда бор деб ўйлаган ҳар қандай муҳтожликларни таъминлашни хоҳлайди.”

Лекин, марказида инсон турган бу хушхабарлар ҳақиқий, каломий, марказида Худо турган хушхабардан қандай фарқланади?

  1. Марказида инсон турган хушхабар ҳаётимизни бизга кўпроқ нима “керак” ёки кўпроқ нимани хоҳлашимиздан келиб чиқиб таърифлайди. Каломий хушхабар, аслида, ҳеч биримиз ўзимиз учун эмас, балки Худо учун яшашимизни тўғри равишда тан олади (Рим. 14:7-9).
  2. Марказида инсон турган хушхабар бизнинг муҳтожликларимиз ва хоҳишларимизни бизнинг энг асосий муаммоларимиз деб билади. Ҳақиқий хушхабар Худога қарши гуноҳ қилиш ва Унинг қаҳр-ғазабига учраш тасаввур қилиш мумкин бўлган энг асосий муаммо эканлигини тан олади.
  3. Марказида инсон бўлган хушхабар бизнинг истакларимиз, хоҳишларимиз, муҳтожликларимизга асосланади. Каломий хушхабар бизнинг муаммоларимизни ва Худонинг ечими (Исо Масиҳнинг гуноҳларни кўтарувчи ўлими ва ҳаёт берувчи тирилиши) ни аниқлаш учун Муқаддас Китобга қарайди.
  4. Ҳақиқий хушхабар Худони хабарнинг марказига қўяди – Худони ҳаётларимизнинг ва бутун коинотнинг марказига қўяди – чунки, бу ҳақиқатдир. Биз марказида Худо бўлган коинотда яшаймиз ва ўламиз.