Шогирдлик

Jamoatda nimani izlashim kerak?

Жавоблар
11.18.2017
 1. Ekspozitsion (izohli) va’zni. Cho‘pon Xudo Kalomini va’z qiladimi yoki o‘z g‘oyalarinimi? U o‘z va’zining rejasini Kalomga asoslanib tuzadimi yoki mavzularni boshqa bir mezonga asoslanib tanlaydimi? (2 Tim. 2:15, 4:2-2)
 2. Kalomiy teologiyani. Jamoat asosiy kalomiy doktrinalarni (ta’limotlarni) ochiq tan oladimi? Yetakchilar doimiy tarzda sog‘lom ta’limotni o‘rgatishadimi? (Titus 1:9-11)
 3. Xushxabarga doir kalomiy tushunchani. Jamoat Iso Masih O‘z o‘limi va tirilishi orqali gunohkorlar uchun nimani amalga oshirgani haqidagi xushxabarni aniq e’lon qiladimi? Buni doimiy tarzda amalga oshiradimi? (1-Kor. 15:1-4)
 4. Yuqoridan tug‘ilishga doir kalomiy tushunchani. Jamoat odamlar Osmon Shohligiga kirish uchun qaytadan tug‘ilishlari kerakligi haqida ta’lim beradimi (Yuhanno 3:1-8)? Jamoat inson masihiy bo‘lish uchun gunohidan tavba qilishi va Masihga imon keltirishi kerakligini (bularning ikkalasi ham Xudoning in’omidir) o‘rgatadimi? (Havoriylar 11:18, 20:21)
 5. Xushxabarchilikka doir kalomiy tushunchani. Jamoat imonsizlarga xushxabar aytadimi va o‘z a’zolarini bunga undaydimi? Najot haqidagi xabarni va’z qilish bizning ishimiz bo‘lsa, najot berish faqatgina Xudoga tegishli ekanligini jamoat tushunadimi? (Matto 28:18-20; Efes. 2:1-10)
 6. Kalomga asoslangan jamoat a’zoligi. Jamoat o‘z a’zolarining doimiy qatnayotganliklariga ishonch hosil qilishi orqali a’zolik masalasiga jiddiy qaraydimi? U a’zolarni kalomga asoslangan “bir-biringiz” tamoyilini amalga oshirishga undaydimi? (Ibr. 10:24-25; Efes. 4:11-29)
 7. Kalomga asoslangan intizomiy chora ko‘rish. Jamoat sevgi va sabr-toqat bilan intizomiy chora ko‘rish amaliyotidan foydalanadimi? (Matto 18:15-17; 1-Kor. 5:1-13)
 8. Kalomga asoslangan shogirdlik va o‘sish. Jamoat o‘z a’zolaridan ularning o‘sishini kutadimi va bunga ularni qurollantiradimi? (2-But. 1:3-11) Jamoat o‘z a’zolarini bir-birlariga ustoz-shogirdlik munosabatlarida bo‘lishga undaydimi? (Rim. 15:14) Masihiy sifatida o‘sib borish odatiy hol bo‘lishi kerak, notabiiy narsa emas.
 9. Kalomga asoslangan jamoat yetakchiligi. Jamoat xudojo‘y, kalomiy xususiyatlarga ega odamlar tomonidan boshqariladimi? Jamoat o‘zining yetakchilik tuzilishini belgilash uchun Kalomga asoslanadimi? (1-Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-11)

Жамоатда нимани излашим керак?

 1. Экспозитсион (изоҳли) ваъзни. Чўпон Худо Каломини ваъз қиладими ёки ўз ғоялариними? У ўз ваъзининг режасини Каломга асосланиб тузадими ёки мавзуларни бошқа бир мезонга асосланиб танлайдими? (2 Тим. 2:15, 4:2-2)
 2. Каломий теологияни. Жамоат асосий каломий доктриналарни (таълимотларни) очиқ тан оладими? Етакчилар доимий тарзда соғлом таълимотни ўргатишадими? (Титус 1:9-11)
 3. Хушхабарга доир каломий тушунчани. Жамоат Исо Масиҳ Ўз ўлими ва тирилиши орқали гуноҳкорлар учун нимани амалга оширгани ҳақидаги хушхабарни аниқ эълон қиладими? Буни доимий тарзда амалга оширадими? (1 Кор. 15:1-4)
 4. Юқоридан туғилишга доир каломий тушунчани. Жамоат одамлар Осмон Шоҳлигига кириш учун қайтадан туғилишлари кераклиги ҳақида таълим берадими (Юҳанно 3:1-8)? Жамоат инсон масиҳий бўлиш учун гуноҳидан тавба қилиши ва Масиҳга имон келтириши кераклигини (буларнинг иккаласи ҳам Худонинг инъомидир) ўргатадими? (Ҳаворийлар 11:18, 20:21)
 5. Хушхабарчиликка доир каломий тушунчани. Жамоат имонсизларга хушхабар айтадими ва ўз аъзоларини бунга ундайдими? Нажот ҳақидаги хабарни ваъз қилиш бизнинг ишимиз бўлса, нажот бериш фақатгина Худога тегишли эканлигини жамоат тушунадими? (Матто 28:18-20; Эфес. 2:1-10)
 6. Каломга асосланган жамоат аъзолиги. Жамоат ўз аъзоларининг доимий қатнаётганликларига ишонч ҳосил қилиши орқали аъзолик масаласига жиддий қарайдими? У аъзоларни каломга асосланган “бир-бирингиз” тамойилини амалга оширишга ундайдими? (Ибр. 10:24-25; Эфес. 4:11-29)
 7. Каломга асосланган интизомий чора кўриш. Жамоат севги ва сабр-тоқат билан интизомий чора кўриш амалиётидан фойдаланадими? (Матто 18:15-17; 1 Кор. 5:1-13)
 8. Каломга асосланган шогирдлик ва ўсиш. Жамоат ўз аъзоларидан уларнинг ўсишини кутадими ва бунга уларни қуроллантирадими? (2 Бут. 1:3-11) Жамоат ўз аъзоларини бир-бирларига устоз-шогирдлик муносабатларида бўлишга ундайдими? (Рим. 15:14) Масиҳий сифатида ўсиб бориш одатий ҳол бўлиши керак, нотабиий нарса эмас.
 9. Каломга асосланган жамоат етакчилиги. Жамоат художўй, каломий хусусиятларга эга одамлар томонидан бошқариладими? Жамоат ўзининг етакчилик тузилишини белгилаш учун Каломга асосланадими? (1 Тим. 3:1-7; Тит. 1:5-11)