Шогирдлик

Jamoat yetakchisi sifatida, qanday qilib ustoz-shogirdlik madaniyatini shakllantirishga yordam bera olaman?

Жавоблар
12.17.2016
 1. Haftalik reja tuzayotganingizda yoshroq masihiylar bilan ko‘rishish uchun vaqt ajrating (nonushta va tushliklar, sayr qilish, va’z bo‘yicha doimiy muhokamalar va hokazolar).
 2. Agar jamoatingizda savodli odamlar ko‘p bo‘lsa, jamoat budjetidan tekin kitoblar uchun mablag‘ ajratilishini so‘rang. Bu kitoblarni o‘qish va o‘qiganlarini muhokama qilishlari uchun odamlarda qiziqish uyg‘oting.
 3. Jamoatingizdagi yetuk imonlilarni boshqalar bilan ko‘rishishga rag‘batlantirish yo‘llarini qidiring (“Salom Jasur, bugun kim bilan tushlik qilmoqchisan?”). Jamoat a’zolari bir-birlari bilan jipslashish yo‘llarini qidiring (“Salom Jasur, Jo‘rabek bilan birga vaqt o‘tkazish haqida o‘ylab ko‘rdingmi?”).
 4. Va’zlaringizni faqatgina yakka shaxslarga emas, balki bir butun tana sifatida jamoatga moslashtiring. (Masalan, ushbu parcha bizga jamoat sifatida nimani anglatadi? Bu biz bir-birimizga dalda berishimiz va bir-birimizni tuzatishimiz kerakligini bildiradi). Va’zlaringizni hayotga moslashtirish orqali jamoat a’zolarini ustoz-shogirdlikka va o‘zaro g‘amxo‘rlikka ilhomlantirish yo‘llarni qidiring.
 5. Xushxabarni va’z qiling va uni amalda qo‘llang. Xushxabarni to‘g‘ri va’z qilish bir-biriga g‘amxo‘rlik va ustozlik qilish majburiyatini qabul qiladigan masihiylarni yetishtiradi. Buning asosi ularning Masihda bir oila ekanligidir. Iloji boricha tez-tez jamoatga o‘z imonlarini bir-biriga faol sevgi ko‘rsatish bilan o‘zaro bog‘lashlariga yordamlashing.
 6. Katta yoshdagilar uchun ustozlik va nasihatgo‘ylik darslarni yo‘lga qo‘ying.
 7. Maxsus mavzularda (masalan, “Insondan Qo’rqish”, yoki “Xudoning Irodasi va Uning Boshqaruvi”) Yakshanba Maktabi darslarini yo‘lga qo‘ying.
 8. Jamoat a’zolari jamoat ulardan bir-birlarining hayotlarida doimiy ishtirok etishlarini kutishini yaxshi bilib olishlari uchun jamoat a’zoligiga doir darslardan foydalaning.
 9. A’zolikka nomzoddan u yakkama-yakka ustoz-shogirdlik munosabatlarida ishtirok etishda istagi borligini so‘rash uchun jamoat a’zoligiga doir (jamoatga qo’shilishdan oldingi) suhbatdan foydalaning.
 10. Jamoatingiz kitob do‘koni va kutubxonasini ustoz-shogirdlikka doir yaxshi manbalar bilan to‘ldiring.
 11. Cho‘pon sifatida, kamtarlikda va ayblaringizni tuzatishlariga imkon berishda boshqalarga o‘rnak bo‘ling!
 12. Jamoatning kichik guruhlari turiga qarab (masalan, yosh oilalar yoki turmush qurmaganlar guruhlari) ularni tavsiya qilingan manbalar bilan ta’minlashga e’tibor bering.
 13. Agar jamoat budjeti ko‘tarsa, o‘zini konsultatsiya xizmatiga to‘liq bag‘ishlaydigan cho‘ponni ishga oling.
 14. Agar jamoat budjeti ko‘tarsa, o‘zini jamaotdagi ayollarga konsultatsiya xizmatiga va ayollar orasida ustoz-shogirdlikni qo‘llab quvvatlashga bag‘ishlay oladigan bironta ayolni ishga oling.
 15. Jamoat a’zolarini Masihiycha konsultatsiya darslariga qatnashishga ilhomlantiring.
 16. Jamoat a’zolari va/yoki kichik guruh yetakchilariga konsultatsiya berish treninglarini tashkil eting.  Paul David Trippning “Najotkor Qo‘lidagi Asboblar” (Instruments in the Redeemer’s Hands) asarini o‘qing
 17. Siz ustozlik qilayotgan shaxslarni Ed Velchning Odamlar Katta, Xudo esa Kichik Bo‘lganda (When People Are Big and God Is Small) asarini o‘qishga ilhomlantiring.
 18. Ibodat qiling. Suruvga g‘amxo‘rlik qilishga yordam berish uchun jamoatingiz ichida oqsoqollar, xudojo‘y ayollar va yetuk ustozlik qiluvchilarni yetishtirishini Xudodan so‘rang.

(Ushbu ro‘yxat Jonatan Liman va Dipak Rejuning “Konsultatsiya (Nasihatgo‘ylik) Madaniyatini Shakllantirishning Yigirmata Yo‘li” (“Twenty Ways to Cultivate a Culture of Counseling”) nomli maqolasidan olingan.

Жамоат етакчиси сифатида, қандай қилиб устоз-шогирдлик маданиятини шакллантиришга ёрдам бера оламан?

 1. Ҳафталик режа тузаётганингизда ёшроқ масиҳийлар билан кўришиш учун вақт ажратинг (нонушта ва тушликлар, сайр қилиш, ваъз бўйича доимий муҳокамалар ва ҳоказолар).
 2. Агар жамоатингизда саводли одамлар кўп бўлса, жамоат бюджетидан текин китоблар учун маблағ ажратилишини сўранг. Бу китобларни ўқиш ва ўқиганларини муҳокама қилишлари учун одамларда қизиқиш уйғотинг.
 3. Жамоатингиздаги етук имонлиларни бошқалар билан кўришишга рағбатлантириш йўлларини қидиринг (“Салом Жасур, бугун ким билан тушлик қилмоқчисан?”). Жамоат аъзолари бир-бирлари билан жипслашиш йўлларини қидиринг (“Салом Жасур, Жўрабек билан бирга вақт ўтказиш ҳақида ўйлаб кўрдингми?”).
 4. Ваъзларингизни фақатгина якка шахсларга эмас, балки бир бутун тана сифатида жамоатга мослаштиринг. (Масалан, ушбу парча бизга жамоат сифатида нимани англатади? Бу биз бир-биримизга далда беришимиз ва бир-биримизни тузатишимиз кераклигини билдиради.”) Ваъзларингизни ҳаётга мослаштириш орқали жамоат аъзоларини устоз-шогирдликка ва ўзаро ғамхўрликка илҳомлантириш йўлларни қидиринг.
 5. Хушхабарни ваъз қилинг ва уни амалда қўлланг. Хушхабарни тўғри ваъз қилиш бир-бирига ғамхўрлик ва устозлик қилиш мажбуриятини қабул қиладиган масиҳийларни етиштиради. Бунинг асоси уларнинг Масиҳда бир оила эканлигидир. Иложи борича тез-тез жамоатга ўз имонларини бир-бирига фаол севги кўрсатиш билан ўзаро боғлашларига ёрдамлашинг.
 6. Катта ёшдагилар учун устозлик ва насиҳатгўйлик дарсларни йўлга қўйинг.
 7. Махсус мавзуларда (масалан, “Инсондан Қўрқиш”, ёки “Худонинг Иродаси ва Унинг Бошқаруви”) Якшанба Мактаби дарсларини йўлга қўйинг.
 8. Жамоат аъзолари жамоат улардан бир-бирларининг ҳаётларида доимий иштирок этишларини кутишини яхши билиб олишлари учун жамоат аъзолигига доир дарслардан фойдаланинг.
 9. Аъзоликка номзоддан у яккама-якка устоз-шогирдлик муносабатларида иштирок этишда истаги борлигини сўраш учун жамоат аъзолигига доир (жамоатга қўшилишидан олдинги) суҳбатдан фойдаланинг.
 10. Жамоатингиз китоб дўкони ва кутубхонасини устоз-шогирдликка доир яхши манбалар билан тўлдиринг.
 11. Чўпон сифатида, камтарликда ва айбларингизни тузатишларига имкон беришда бошқаларга ўрнак бўлинг!
 12. Жамоатнинг кичик гуруҳлари турига қараб (масалан, ёш оилалар ёки турмуш қурмаганлар гуруҳлари) уларни тавсия қилинган манбалар билан таъминлашга эътибор беринг.
 13. Агар жамоат бюджети кўтарса, ўзини консультация хизматига тўлиқ бағишлайдиган чўпонни ишга олинг.
 14. Агар жамоат бюджети кўтарса, ўзини жамаотдаги аёлларга консультация хизматига ва аёллар орасида устоз-шогирдликни қўллаб қувватлашга бағишлай оладиган биронта аёлни ишга олинг.
 15. Жамоат аъзоларини Масиҳийча консультация дарсларига қатнашишга илҳомлантиринг.
 16. Жамоат аъзолари ва/ёки кичик гуруҳ етакчиларига консультация бериш тренингларини ташкил этинг. Паул Давид Триппнинг “Нажоткор Қўлидаги Асбоблар” (Instruments in the Redeemer’s Hands) асарини ўқинг
 17. Сиз устозлик қилаётган шахсларни Эд Велчнинг Одамлар Катта, Худо эса Кичик Бўлганда (When People Are Big and God Is Small) асарини ўқишга илҳомлантиринг.
 18. Ибодат қилинг. Сурувга ғамхўрлик қилишга ёрдам бериш учун жамоатингиз ичида оқсоқоллар, художўй аёллар ва етук устозлик қилувчиларни етиштиришини Худодан сўранг.

(Ушбу рўйхат Жонатан Лиман ва Дипак Режунинг “Консультация (Насиҳатгўйлик) Маданиятини Шакллантиришнинг Йигирмата Йўли” (“Twenty Ways to Cultivate a Culture of Counseling”) номли мақоласидан олинган.