Етакчилик

Cho‘ponlarni tayyorlashga kim mas’ul?

Жавоблар
01.15.2015

Ko‘pgina yevangelikal (injil) jamoatlar bu savolga javob o‘z-o‘zidan ma’lum deb bilishadi: seminariyalar cho‘ponlarni tayyorlashga mas’uldirlar. Cho‘pon bo‘lishga qaror qilgan odam seminariyaga borib, ilmiy darajaga ega bo‘ishi kerak va bundan keyin u cho‘pon bo‘lishga tayyor bo‘ladi.

Lekin, Muqaddas Kitobda cho‘ponning o‘qitilishi bunday tasvirlanmagan. 2-Timo‘tiy 2:2da Pavlus shunday yozadi: “Sen ko‘p shohidlar huzurida Xushxabar haqida ta’lim berganimni eshitgansan. Endi bu ta’limotni boshqalarga ham o‘rgatishga qobiliyati bor, ishonchli odamlarga topshirgin.” Pavlus Timo‘tiyga, ya’ni mahalliy jamoat cho‘poniga jamoatga ta’lim berishga qobiliyati bor odamlarni xizmatga shaxsan tayyorlashini aytadi.

Cho‘ponlarni tayyorlashga jamoat yetakchilari ham, bir tana sifatidagi jamoatning o‘zi ham mas’uldir. Jamoatlar o‘z cho‘ponlariga boshqalarni xizmatga tayyorlash ishiga yordam berishga, ya’ni ular odamlarni xizmatga tayyorlash uchun kerak bo‘ladigan har qanday vositalar bilan ta’minlashga, bu odamlarning o‘zlarini qo‘llab-quvvatlashga va qurollantirishga va oxir-oqibatda o‘z yetakchilarini tanlashga (bu, o‘z navbatida, ularni tayyorlashda javobgarlik bilan yondashishga undaydi) mas’uldirlar.

Boshqacha qilib aytganda, seminariyalar emas, jamoatlar cho‘ponlarni tayyorlaydi.

Чўпонларни тайёрлашга ким масъул?

Кўпгина евангеликал (инжил) жамоатлар бу саволга жавоб ўз-ўзидан маълум деб билишади: семинариялар чўпонларни тайёрлашга масъулдирлар. Чўпон бўлишга қарор қилган одам семинарияга бориб, илмий даражага эга бўиши керак ва бундан кейин у чўпон бўлишга тайёр бўлади.

Лекин, Муқаддас Китобда чўпоннинг ўқитилиши бундай тасвирланмаган. 2 Тимўтий 2:2да Павлус шундай ёзади: “Сен кўп шоҳидлар ҳузурида Хушхабар ҳақида таълим берганимни эшитгансан. Энди бу таълимотни бошқаларга ҳам ўргатишга қобилияти бор, ишончли одамларга топширгин.” Павлус Тимўтийга, яъни маҳаллий жамоат чўпонига жамоатга таълим беришга қобилияти бор одамларни хизматга шахсан тайёрлашини айтади.

Чўпонларни тайёрлашга жамоат етакчилари ҳам, бир тана сифатидаги жамоатнинг ўзи ҳам масъулдир. Жамоатлар ўз чўпонларига бошқаларни хизматга тайёрлаш ишига ёрдам беришга, яъни улар одамларни хизматга тайёрлаш учун керак бўладиган ҳар қандай воситалар билан таъминлашга, бу одамларнинг ўзларини қўллаб-қувватлашга ва қуроллантиришга ва охир-оқибатда ўз етакчиларини танлашга (бу, ўз навбатида, уларни тайёрлашда жавобгарлик билан ёндашишга ундайди) масъулдирлар.

Бошқача қилиб айтганда, семинариялар эмас, жамоатлар чўпонларни тайёрлайди.