Етакчилик

Cho‘pon qaysi amaliy yo‘llar bilan yoshlarni xizmatga tayyorlashi mumkin?

Жавоблар
12.17.2018
 1. Minbaringiz bilan bo‘lishing (ehtiyotkorlik bilan). Ta’limot va cho‘ponlik masalalarida ishonchli bo‘lgan jamoatingizdagi yoshlarga va’z qilishga va ta’lim berishga imkon bering – hattoki ular omma oldida gapirish tajribasiga ega bo‘lishmasalar ham.
 2. Jamoatingizni boshqa jamoatlar va Xudoning kengroq shohligi maqsadlari haqida g‘amxo‘rlik qilishga o‘rgating, shu tariqa ular cho‘ponlarni yetishtirish ishida o‘z hissalarini qo‘shadilar. Bu uzoq istiqbolda ularga yaxshiroq foyda keltirishi haqida aytib, ularni ruhlantiring. Bu ularning yoshroq va tajribasiz odamlarga nisbatan iltifotliroq, ibodatgo‘y va sabr-toqatliroq bo‘lishlariga yordam beradi.
 3. Boshqa jamoatlar va cho‘ponlar uchun nomma-nom ibodat qiling.
 4. Yakshanba Maktabi darslari, ommaviy ibodatlar yoki xizmatni olib borish kabi ta’lim berish hamda xushxabarchilik imkoniyatlarini yoshlarga berish yo‘llarini izlang. Shu orqali ularga murabbiylik qiling. Ularning xizmatiga baho bering.
 5. Doimiy tarzda “xizmat muhokamasi”ni o‘tkazing. Kun voqealarini ko‘rib chiqish uchun ishtirokchilarni taklif eting. Va’zingiz yoki xizmatni olib borishingiz bo‘yicha fikrlar bildirishlarini taklif eting. Xudojo‘yona dalda berish va tanqid qilish hamda ularni qabul qilishda boshqalarga namuna bo‘ling. (Maslahatlar: shaxsiy va siz afzal ko‘radigan narsalarga emas, Kalomiy, teologik va cho‘ponlikka xos narsalarga diqqatingizni qarating; samimiy bo‘ling, lekin tajribasiz yoshlar ustiga birdaniga juda ko‘p tanqidlar yog‘dirmang; inoyat ko‘rsatish imkoniyatlarini qidiring.)
 6. Imonsizlar bilan do‘stlashish va yoshroq Masihiylarga ustozlik qilish orqali xushxabarchilik faoliyatida boshqalarga shaxsiy namuna ko‘rsating.
 7. Cho‘ponlik amaliyotini rivojlantirish haqida o‘ylang.
 8. Ko‘pgina kitoblar bering va ularni bu kitoblar bo‘yicha suhbatlarga taklif eting.
 9. Yoshlarni siz bilan birga kalomni o‘rganishga, matn ustida birgalikda ishlashga chaqiring.
 10. Odamlarni va’z tayyorlash jarayoningizga taklif eting. Matnni muhokama qiling va odamlarni siz bilan birga va’zning hayotda qo‘llanishlari haqida o‘ylashga taklif eting.
 11. Hayotingizda va xizmatingizda o‘sayotgan yetakchilarni taklif qilishingiz mumkin bo‘lgan har qanday imkoniyatlar haqida o‘ylang: birgalikda ovqatlanishlar, xizmat safarlari, kasalxonalarga tashriflar, tashqaridagi so‘zga chiqishlar, konferensiyalar va hokazo.
 12. Oshkor qilish mumkin bo‘lgan cho‘ponlik masalalarini muhokama qiling va ularning bu haqidagi fikrlarini so‘rang. Bu ularni teologik va cho‘ponlik nuqtai nazardan fikr yuritishga o‘rgatadi va hatto sizga yangi g‘oyalar ham berishi mumkin.

Чўпон қайси амалий йўллар билан ёшларни хизматга тайёрлаши мумкин?

 1. Минбарингиз билан бўлишинг (эҳтиёткорлик билан). Таълимот ва чўпонлик масалаларида ишончли бўлган жамоатингиздаги ёшларга ваъз қилишга ва таълим беришга имкон беринг – ҳаттоки улар омма олдида гапириш тажрибасига эга бўлишмасалар ҳам.
 2. Жамоатингизни бошқа жамоатлар ва Худонинг кенгроқ шоҳлиги мақсадлари ҳақида ғамхўрлик қилишга ўргатинг, шу тариқа улар чўпонларни етиштириш ишида ўз ҳиссаларини қўшадилар. Бу узоқ истиқболда уларга яхшироқ фойда келтириши ҳақида айтиб, уларни руҳлантиринг. Бу уларнинг ёшроқ ва тажрибасиз одамларга нисбатан илтифотлироқ, ибодатгўй ва сабр-тоқатлироқ бўлишларига ёрдам беради.
 3. Бошқа жамоатлар ва чўпонлар учун номма-ном ибодат қилинг.
 4. Якшанба Мактаби дарслари, оммавий ибодатлар ёки хизматни олиб бориш каби таълим бериш ҳамда хушхабарчилик имкониятларини ёшларга бериш йўлларини изланг. Шу орқали уларга мураббийлик қилинг. Уларнинг хизматига баҳо беринг.
 5. Доимий тарзда “хизмат муҳокамаси”ни ўтказинг. Кун воқеаларини кўриб чиқиш учун иштирокчиларни таклиф этинг. Ваъзингиз ёки хизматни олиб боришингиз бўйича фикрлар билдиришларини таклиф этинг. Художўёна далда бериш ва танқид қилиш ҳамда уларни қабул қилишда бошқаларга намуна бўлинг. (Маслаҳатлар: шахсий ва сиз афзал кўрадиган нарсаларга эмас, Каломий, теологик ва чўпонликка хос нарсаларга диққатингизни қаратинг; самимий бўлинг, лекин тажрибасиз ёшлар устига бирданига жуда кўп танқидлар ёғдирманг; иноят кўрсатиш имкониятларини қидиринг.)
 6. Имонсизлар билан дўстлашиш ва ёшроқ Масиҳийларга устозлик қилиш орқали хушхабарчилик фаолиятида бошқаларга шахсий намуна кўрсатинг.
 7. Чўпонлик амалиётини ривожлантириш ҳақида ўйланг.
 8. Кўпгина китоблар беринг ва уларни бу китоблар бўйича суҳбатларга таклиф этинг.
 9. Ёшларни сиз билан бирга каломни ўрганишга, матн устида биргаликда ишлашга чақиринг.
 10. Одамларни ваъз тайёрлаш жараёнингизга таклиф этинг. Матнни муҳокама қилинг ва одамларни сиз билан бирга ваъзнинг ҳаётда қўлланишлари ҳақида ўйлашга таклиф этинг.
 11. Ҳаётингизда ва хизматингизда ўсаётган етакчиларни таклиф қилишингиз мумкин бўлган ҳар қандай имкониятлар ҳақида ўйланг: биргаликда овқатланишлар, хизмат сафарлари, касалхоналарга ташрифлар, ташқаридаги сўзга чиқишлар, конференциялар ва ҳоказо.
 12. Ошкор қилиш мумкин бўлган чўпонлик масалаларини муҳокама қилинг ва уларнинг бу ҳақидаги фикрларини сўранг. Бу уларни теологик ва чўпонлик нуқтаи назардан фикр юритишга ўргатади ва ҳатто сизга янги ғоялар ҳам бериши мумкин.