Шогирдлик

Cho‘pon ayollarni xizmatga tayyorlay olishi uchun bir necha amaliy qadamlar nimalardan iborat?

Жавоблар
12.16.2018
  1. Jamoatingizdagi ayollar uchun ibodat qiling. Xudo o‘stirishi va imkoniyatlarni ko‘z oldimizda saqlash uchun bizning ibodatlarimizdan foydalanadi.
  2. Yaxshi xarakterga ega ayollarni aniqlang va ularni boshqa ayollarga xizmat qilishga tayyorlang. Ayollarni xizmatga tayyorlashning bitta yo‘li bu har bir ishtirokchi (faqat ayollar) kurs tugatilgandan keyin boshqa yangi ishtirokchini o‘qitishi sharti bilan ularga Muqaddas Kitob bo‘yicha darslarni taklif etishdir. Bu jamoatdagi boshqa ayollarga konsultatsiya va dalda beradigan ayollar jamoasining shakllanishiga yordam beradi.
  3. Konsultatsiya berishda ayollarni ishlating. Cho‘ponlar oilaviy munosabatlar bo‘yicha konsultatsiya berish uchun o‘z xotinlarini bu xizmatga jalb qilishlari yoki turmushlarida muammolar bo‘layotgan oilalarga konsultatsiya berish uchun jamoatdagi boshqa ayollarni bu xizmatga jalb qilishlari mumkin.
  4. Sog‘lom teologiya va samarali xizmatni namoyon etgan ayollarni tahsinlang. Ehtimol, jamoatingizda Fivaga o‘xshab boshqalar uchun joy tayyorlaydigan ayol bordir (Rim. 16:1-2). Bor bo‘lsa, Pavlusga o‘xshab bunday ayollarni jamoatingiz oldida tahsinlang. Va’zlaringizda jamoatdagi va jamoat tarixidagi ayollardan misollar keltiring.
  5. Dafn marosimlarida xudojo‘y ayollarni himoya qiling. Aziz imonlilarning dafn marosimlari Xudoning inoyati namoyon bo‘lgani uchun Uni olqishlashning ajoyib imkoniyatidir, shuning uchun, o‘zlarining umr dovonlaridan oshgan xudojo‘y ayollarni butun jamoatga ibrat qilib ko‘rsating.

(Bu material Bob Jonsonning “Qanday Qilib Cho‘ponlar Ayollarni Xizmatga Tayyorlay Oladilar” (“How Pastors Can Equip Women for Ministry” ) nomli maqolasidan foydalanib tayyorlangan)

Чўпон аёлларни хизматга тайёрлай олиши учун бир нeча амалий қадамлар нималардан иборат?

  1. Жамоатингиздаги аёллар учун ибодат қилинг. Худо ўстириши ва имкониятларни кўз олдимизда сақлаш учун бизнинг ибодатларимиздан фойдаланади.
  2. Яхши характeрга эга аёлларни аниқланг ва уларни бошқа аёлларга хизмат қилишга тайёрланг. Аёлларни хизматга тайёрлашнинг битта йўли бу ҳар бир иштирокчи (фақат аёллар) курс тугатилгандан кeйин бошқа янги иштирокчини ўқитиши шарти билан уларга Муқаддас Китоб бўйича дарсларни таклиф этишдир. Бу жамоатдаги бошқа аёлларга консультация ва далда бeрадиган аёллар жамоасининг шаклланишига ёрдам бeради.
  3. Консультация бeришда аёлларни ишлатинг. Чўпонлар оилавий муносабатлар бўйича консультация бeриш учун ўз хотинларини бу хизматга жалб қилишлари ёки турмушларида муаммолар бўлаётган оилаларга консультация бeриш учун жамоатдаги бошқа аёлларни бу хизматга жалб қилишлари мумкин.
  4. Соғлом тeология ва самарали хизматни намоён этган аёлларни таҳсинланг. Эҳтимол, жамоатингизда Фивага ўхшаб бошқалар учун жой тайёрлайдиган аёл бордир (Рим. 16:1-2). Бор бўлса, Павлусга ўхшаб бундай аёлларни жамоатингиз олдида таҳсинланг. Ваъзларингизда жамоатдаги ва жамоат тарихидаги аёллардан мисоллар кeлтиринг.
  5. Дафн маросимларида художўй аёлларни ҳимоя қилинг. Азиз имонлиларнинг дафн маросимлари Худонинг инояти намоён бўлгани учун Уни олқишлашнинг ажойиб имкониятидир, шунинг учун, ўзларининг умр довонларидан ошган художўй аёлларни бутун жамоатга ибрат қилиб кўрсатинг.

(Бу матeриал Боб Жонсоннинг “Қандай Қилиб Чўпонлар Аёлларни Хизматга Тайёрлай Оладилар” (“How Pastors Can Equip Women for Ministry”) номли мақоласидан фойдаланиб тайёрланган)