Oqsoqollar ko‘p bo‘lishining afzalliklari nimalardan iborat?

06.17.2015

Kalomiy Hisobdorlik. Xudojo‘y oqsoqol birodarlar cho‘ponni yashash, ta’lim berish va sadoqat bilan jamoatni yetaklashda hisobdorlikda saqlash uchun katta vositadirlar. Bundan tashqari, hokimiyatni bir necha odam o‘rtasida taqsimlanishi birovni jamoat ustidan xo‘jayinchilik qilish xatosidan saqlab qola oladi Donolik. Maslahatchilar ko‘p bo‘lganda ko‘proq donolik topish mumkin (Hikmatlar 11:14; 24:6). Muvozanat. Hech bir odam jamoatni o‘stirishga kerak bo‘ladigan […]

Oqsoqollar va diakonlar ta’lim olishlari kerakmi? Shunday bo‘lsa, qay tarzda?

09.17.2014

1-Tamoyil: Jamoatlar oqsoqollik javobgarligini hali oqsoqollik qilmayotgan odamlarga bermasligi kerak. Aksincha, ular kalomiy xislatlarga mos keladigan va allaqachon bu ishni bajarayotgan erkaklarni xizmatga tayinlashlari kerak. Jamoat biror kishini oqsoqollik xizmatiga chaqirganda hech qanday mo‘jizaviy narsa yuz bermaydi. U allaqachon oqsoqollik qilayotgan odamni, shunchaki, omma oldida tan oladi. Bu tamoyilning qo‘llanishi: Bu shuni anglatadiki, jamoatlar biror […]

“Oqsoqollik” va “diakonlik” unvonlarini ishlatish muhimmi?

02.17.2014

“Oqsoqol” va “diakon” unvonlari jamoat xizmatining ajralmas qismi bo‘lmasada, jamoatlar ushbu kalomiy lavozimlardan foydalanishi kerakligiga doir bir necha yaxshi sabablar bor: Bu inson donoligi emas, Muqaddas Kitob bizning hokimiyatimiz ekanligini namoyon etadi.Kalomga asoslangan unvonlarni ishlatish biz jamoat tuzilishi qanday bo‘lishi kerakligini o‘zimiz qaror qilmasdan, Xudoning ko‘rsatmalariga rioya qilayotganimizni ko‘rsatadi. Xudo jamoatning asosiy tuzulishini bizga bergan […]

Diakonlardan talab qilinadigan kalomiy xususiyatlar va ularning majburiyatlari

Kimlar diakon bo‘lishi mumkin? Muqaddas Kitobda diakonlar nima qilishlari kerakligi haqida nima deyilgan? IKKITA KALOMIY UNVONLAR: OQSOQOLLAR VA DIAKONLAR Diakonlik xizmatini oqsoqollik xizmati bilan taqqoslasak, bu savollarga javob topishimizga yordam beradi. Jamoatning birlamchi (asosiy) ruhiy yetakchilari oqsoqollar bo‘lishgan, ular Yangi Ahdda yana nazoratchilar yoki cho‘ponlar deb atalgan. Oqsoqollar Kalomni va’z qilishadi va u bo‘yicha ta’lim […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2