Хушхабарчилик

Shaxsning xushxabarchilik faoliyati bilan jamoatining umumiy guvohligi o‘rtasida qanday aloqa bor?

Жавоблар
11.17.2018

Jamoatning umumiy guvohligi shaxsning xushxabarchilik faoliyatini yo kuchaytiradi yoki barbod qiladi.

Xushxabar muqaddas Xudoning sevgisi va sevuvchi Najotkorning qurbonligi haqidagi xabardir. Bu xushxabar haqiqiy kechirim, real kamtarlik va qattiq sevgi bilan ajralib turadigan xalqni yaratadi. Agar jamoat g‘azablanish, mag‘rurlik va xudbinlik bilan ajralib tursa, u tashqaridagilarni, shunchaki uzoqlashtirmaydi, balki u xushxabar haqidagi yolg‘onlarni keng tarqatadi. O‘sha jamoatga bironta imonsizni olib kelsangiz, u “Bor yo‘g‘i shumi? Sizlar va men bilgan boshqa odamlar o‘rtasidagi yagona farq bu sizlarning g‘alati qarashlaringiz xolos”, deb aytadi.

Boshqa tomondan, jamoatning umumiy guvohligi xushxabarning haqiqatlariga yorqin misollar keltirish orqali uni mustahkamlay oladi. Aslida, hech qanday umumiylikka ega bo‘lmagan jamoat a’zolari bir-birlarini jon-dili bilan sevadi. Ularga qarshi gunoh qilinganda, ular boshqalarni erkinlik, hatto xursandchilik bilan kechirishadi. Haqiqiy kamtarlik odamlarning harakatlari, so‘zlari va munosabatlaridan namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari bularning bari dunyoni shunchalik sevgan va O‘z dushmanlari uchun xochda qurbon bo‘lish maqsadida O‘g‘lini yerga yuborgan muqaddas Xudoning yorqin rangli suratini keng tarqatadi. Imonsiz odamni bu jamoatga olib keling va u ko‘rayotgan narsalarni faqatgina xushxabar tushuntirib bera olishini anglab yetadi.

Bundan tashqari, jamoatning xushxabarga doir umumiy guvohligi sinizm(цинизм)ni sindirib tashlash uchun buyuk vositadir. Bugungi kunda ko‘pgina odamlar haqiqiy kechirimlilik va haqiqiy sevgi kabi narsalar yo‘q deb ishonishadi. Ko‘pgina odamlar boshqalarga ishonishga haddan tashqari shubha bilan qarashadi, chunki ular o‘tmishda juda yomon kuyib qolishgan. Lekin, ular butun jamoat shu tarzda yashayotganini ko‘rishganda, ularni bu nafaqat o‘ziga tortadi, shu bilan birga, ular ko‘rgan narsalar haqida bu jamoat e’lon qilayotgan xushxabardan boshqa narsa tushuntirib bera olmasligining guvohi bolishadi.

Шахснинг хушхабарчилик фаолияти билан жамоатининг умумий гувоҳлиги ўртасида қандай алоқа бор?

Жамоатнинг умумий гувоҳлиги шахснинг хушхабарчилик фаолиятини ё кучайтиради ёки барбод қилади.

Хушхабар муқаддас Худонинг севгиси ва севувчи Нажоткорнинг қурбонлиги ҳақидаги хабардир. Бу хушхабар ҳақиқий кечирим, реал камтарлик ва қаттиқ севги билан ажралиб турадиган халқни яратади. Агар жамоат ғазабланиш, мағрурлик ва худбинлик билан ажралиб турса, у ташқаридагиларни, шунчаки узоқлаштирмайди, балки у хушхабар ҳақидаги ёлғонларни кенг тарқатади. Ўша жамоатга биронта имонсизни олиб келсангиз, у “Бор йўғи шуми? Сизлар ва мен билган бошқа одамлар ўртасидаги ягона фарқ бу сизларнинг ғалати қарашларингиз холос”, деб айтади.

Бошқа томондан, жамоатнинг умумий гувоҳлиги хушхабарнинг ҳақиқатларига ёрқин мисоллар келтириш орқали уни мустаҳкамлай олади. Аслида, ҳеч қандай умумийликка эга бўлмаган жамоат аъзолари бир-бирларини жон-дили билан севади. Уларга қарши гуноҳ қилинганда, улар бошқаларни эркинлик, ҳатто хурсандчилик билан кечиришади. Ҳақиқий камтарлик одамларнинг ҳаракатлари, сўзлари ва муносабатларидан намоён бўлади. Бундан ташқари буларнинг бари дунёни шунчалик севган ва Ўз душманлари учун хочда қурбон бўлиш мақсадида Ўғлини ерга юборган муқаддас Худонинг ёрқин рангли суратини кенг тарқатади. Имонсиз одамни бу жамоатга олиб келинг ва у кўраётган нарсаларни фақатгина хушхабар тушунтириб бера олишини англаб етади.

Бундан ташқари, жамоатнинг хушхабарга доир умумий гувоҳлиги синизм(цинизм)ни синдириб ташлаш учун буюк воситадир. Бугунги кунда кўпгина одамлар ҳақиқий кечиримлилик ва ҳақиқий севги каби нарсалар йўқ деб ишонишади. Кўпгина одамлар бошқаларга ишонишга ҳаддан ташқари шубҳа билан қарашади, чунки улар ўтмишда жуда ёмон куйиб қолишган. Лекин, улар бутун жамоат шу тарзда яшаётганини кўришганда, уларни бу нафақат ўзига тортади, шу билан бирга, улар кўрган нарсалар ҳақида бу жамоат эълон қилаётган хушхабардан бошқа нарса тушунтириб бера олмаслигининг гувоҳи болишади.