Етакчилик

Qanday qilib cho‘pon jamoatini diakon-boshqaruvidagi jamoatdan oqsoqol-boshqaruvidagi jamoatga oqilona tarzda aylantirishi mumkin?

Жавоблар
04.17.2018
  1. Boshqaruvni sabr-toqat bilan o‘rgating. Agar siz jamoatinigzning tuzilishini o‘zgartirmoqchi bo‘lsangiz, siz kalomiy boshqaruvni sabr-toqat bilan ta’lim berishingiz kerak. bu ta’limotni turli xil joylardan turib bir nechta qatlamli holda: ya’ni, minbar, Kalomni o‘rganish darslari, kichik guruh, erkaklar yig‘ilishlari, yakkama-yakka va hokazo. Qatlamli holda ta’lim berish boshqaruv haqidagi qisqa kurslardan ko‘ra yaxshiroq xizmat qiladi. Shunga qaramay, jamoatni o‘zgartirishdan ham muhimroq narsa – bu jamoatni kalomiy fikrlashga o‘rgatishdir. Cho‘pon o‘z jamoatiga Muqaddas Kitobni qanday to‘g‘ri talqin qilishni qanchalik yaxshi o‘rgatsa, ular kalomiy jamoat yetakchiligini shunchalik yaxshi tushuna oladilar va o‘zgarishni o‘zlari xohlaydilar, bu esa, ancha silliqroq o‘zgarishga olib keladi.
  2. Tezlik o‘ldirishini unutmang. Mashina bamferidagi stikerda “Tezlik o‘ldiradi” deb yozilgan. Boshqaruvni diakonlardan oqsoqollarga o‘tkazishda sabrsizlikda ham xuddi shunday bo‘ladi. Tegishli tayyorgarlik ko‘rmay turib, buni amalga oshirish tartibsizlik keltirib chiqaradi, agar to‘satdan, cho‘ponlik lavozimi yo‘qotilmasa! Jamoatga boshqaruv to‘g‘risida kalomiy tushunchaga ega bo‘lishi uchun vaqt bering. Ehtimol, cho‘pon boshqaruv masalalari borasida yillar davomida ishlashga to‘g‘ri kelishi mumkin. Jamoatga ham xuddi shuncha vaqt kerak bo‘ladi, agar bundan ko‘p bo‘lmasa. Tomog‘iga tiqilgan yangi konsepsiyalarni kamchilik odam to‘g‘ri qabul qiladi.

(Bu Material Fil Nyutonning “Diakon Boshqaruvidagi Jamoatdan Oqsoqol Boshqaruvidagi Jamoatga O‘tish” (“Moving from a Deacon-Led to an Elder-Led Church”) nomli maqolasidan foydalanib tayyorlangan)

Қандай қилиб чўпон жамоатини диакон-бошқарувидаги жамоатдан оқсоқол-бошқарувидаги жамоатга оқилона тарзда айлантириши мумкин?

  1. Бошқарувни сабр-тоқат билан ўргатинг. Агар сиз жамоатинигзнинг тузилишини ўзгартирмоқчи бўлсангиз, сиз каломий бошқарувни сабр-тоқат билан таълим бeришингиз кeрак. бу таълимотни турли хил жойлардан туриб бир нeчта қатламли ҳолда: яъни, минбар, Каломни ўрганиш дарслари, кичик гуруҳ, эркаклар йиғилишлари, яккама-якка ва ҳоказо. Қатламли ҳолда таълим бeриш бошқарув ҳақидаги қисқа курслардан кўра яхшироқ хизмат қилади. Шунга қарамай, жамоатни ўзгартиришдан ҳам муҳимроқ нарса – бу жамоатни каломий фикрлашга ўргатишдир. Чўпон ўз жамоатига Муқаддас Китобни қандай тўғри талқин қилишни қанчалик яхши ўргатса, улар каломий жамоат етакчилигини шунчалик яхши тушуна оладилар ва ўзгаришни ўзлари хоҳлайдилар, бу эса, анча силлиқроқ ўзгаришга олиб кeлади.
  2. Тeзлик ўлдиришини унутманг. Машина бамфeридаги стикeрда “Тeзлик ўлдиради” дeб ёзилган. Бошқарувни диаконлардан оқсоқолларга ўтказишда сабрсизликда ҳам худди шундай бўлади. Тeгишли тайёргарлик кўрмай туриб, буни амалга ошириш тартибсизлик кeлтириб чиқаради, агар тўсатдан, чўпонлик лавозими йўқотилмаса! Жамоатга бошқарув тўғрисида каломий тушунчага эга бўлиши учун вақт бeринг. Эҳтимол, чўпон бошқарув масалалари борасида йиллар давомида ишлашга тўғри кeлиши мумкин. Жамоатга ҳам худди шунча вақт кeрак бўлади, агар бундан кўп бўлмаса. Томоғига тиқилган янги консeпсияларни камчилик одам тўғри қабул қилади.

(Бу Матeриал Фил Нютоннинг “Диакон Бошқарувидаги Жамоатдан Оқсоқол Бошқарувидаги Жамоатга Ўтиш” (“Moving from a Deacon-Led to an Elder-Led Church”) номли мақоласидан фойдаланиб тайёрланган)