Жамоат Аъзолиги

Muqaddas Kitobga binoan, nima uchun har bir masihiy jamoatga qo’shilishi kerak?

Жавоблар
05.17.2016

Har bir masihiy jamoatga qo’shilishi kerak, chunki buni Kalom talab etadi. To’g’ri, Muqaddas Kitobda “Har bir masihiy jamoatga qo’shilishi kerak”, degan aniq buyruq yo’q, lekin Muqaddas Kitobdagi ikkita omil har bir masihiy mahalliy jamoatga qo’shilishi kerak ekanligini ko’rsatadi.

  1. Iso O’ziga imon keltirganlarni ajratib olish, ularni qo’llab-quvvatlash va nazorat qilish uchun yerdagi intstitut sifatida, xalq orasida jamoatga asos soldi (Matt. 16:18-19, 18:15-20). Iso O’ziga tegishli bo’lganlarni oshkora e’lon qilish uchun jamoatga asos soldi, toki dunyo O’zi haqidagi xushxabarning yerda namoyon bo’lishini ko’rsin (Yuhanno 17:21, 23; Efes 3:10). Iso O’ziga tegishli bo’lganlarni dunyo bilishini xohlaydi. Dunyo kim Unga tegishli-yu, kim tegishli emasligini qanday biladi? Dunyo kimlar omma oldida o’zlarini Uning xalqi deb bildirishlarini ko’rishlari kerak va bu ko’zga ko’rinadigan, aynan shu maqsadda asos solingan institutda amalga oshiriladi. Ular Masih jamoatining a’zolariga qaraydilar. Agar kimdir o’zini umumiy Jamoatning bir qismi ekanligini ta’kidlasa-yu, lekin hech qaysi mahalliy jamoatga tegishli bo’lmasa, u Isoning o’ziga va Uning jamoatiga doir rejasini rad etayotgan bo’ladi. Iso O’z xalqini hamma ko’ra oladigan, omma oldidagi guruh sifatida ajralib turishini ya’ni, mahalliy jamoatlarda birlashishini istaydi.
  1. Muqaddas Kitobda masihiylar o’z yetakchilariga bo’ysunishlari bir necha marta buyurilgan (Ibr. 13:17; 1 Sal. 5:12-13). Buni amalga oshirishning yagona yo’li o’z suruvlarining a’zolari ekanliklarini omma oldida e’tirof etish va “Men Sening ta’limotingni tinglashga, Sening yo’l-yo’riqlaringga rioya qilishga va Sen tayinlagan yetakchilaringga bo’ysunishga tayyorman”, deb aytishdir. Agar siz hech qachon jamoatga qo’shilmagan bo’lsangiz, yetakchilarga bo’ysunish haqidagi bu ruhiy amrlarga ham rioya etolmaysiz.

Муқаддас Китобга биноан, нима учун ҳар бир масиҳий жамоатга қўшилиши керак?

Ҳар бир масиҳий жамоатга қўшилиши керак, чунки буни Калом талаб этади. Тўғри, Муқаддас Китобда “Ҳар бир масиҳий жамоатга қўшилиши керак”, деган аниқ буйруқ йўқ, лекин Муқаддас Китобдаги иккита омил ҳар бир масиҳий маҳаллий жамоатга қўшилиши керак эканлигини кўрсатади.

  1. Исо Ўзига имон келтирганларни ажратиб олиш, уларни қўллаб-қувватлаш ва назорат қилиш учун ердаги интститут сифатида, халқ орасида жамоатга асос солди (Матт. 16:18-19, 18:15-20). Исо Ўзига тегишли бўлганларни ошкора эълон қилиш учун жамоатга асос солди, токи дунё Ўзи ҳақидаги хушхабарнинг ерда намоён бўлишини кўрсин (Юҳанно 17:21, 23; Эфес 3:10). Исо Ўзига тегишли бўлганларни дунё билишини хоҳлайди. Дунё ким Унга тегишли-ю, ким тегишли эмаслигини қандай билади? Дунё кимлар омма олдида ўзларини Унинг халқи деб билдиришларини кўришлари керак ва бу кўзга кўринадиган, айнан шу мақсадда асос солинган институтда амалга оширилади. Улар Масиҳ жамоатининг аъзоларига қарайдилар. Агар кимдир ўзини умумий Жамоатнинг бир қисми эканлигини таъкидласа-ю, лекин ҳеч қайси маҳаллий жамоатга тегишли бўлмаса, у Исонинг ўзига ва Унинг жамоатига доир режасини рад этаётган бўлади. Исо Ўз халқини ҳамма кўра оладиган, омма олдидаги гуруҳ сифатида ажралиб туришини яъни, маҳаллий жамоатларда бирлашишини истайди.
  2. Муқаддас Китобда масиҳийлар ўз етакчиларига бўйсунишлари бир неча марта буюрилган (Ибр. 13:17; 1 Сал. 5:12-13). Буни амалга оширишнинг ягона йўли ўз сурувларининг аъзолари эканликларини омма олдида эътироф этиш ва “Мен Сенинг таълимотингни тинглашга, Сенинг йўл-йўриқларингга риоя қилишга ва Сен тайинлаган етакчиларингга бўйсунишга тайёрман”, деб айтишдир. Агар сиз ҳеч қачон жамоатга қўшилмаган бўлсангиз, етакчиларга бўйсуниш ҳақидаги бу руҳий амрларга ҳам риоя этолмайсиз.