Хушхабарчилик

Kim Xushxabar aytishi kerak?

Жавоблар
01.16.2013

Ba’zilar xushxabarchilikni va’zxonlar, apologetik mutaxassislar yoki, umuman olganda, ehtimol, faqatgina ekstrovertlarga qoldirishni ma’qul ko‘rishsada; Yangi Ahdda barcha imonlilar xushxabar aytishi kerakligi ta’kidlangan:

  • Misol: Biz buni ilk imonlilar misolida ko‘rishimiz mumkin: “Imonlilar tarqalib ketib, Iso haqidagi xabarni har joylarda va’z qilib yurardilar” (Hav 8:4). Havoriylar 11:19-21da aytiladiki, Quddusdan tarqalib ketgandan keyin shogirdlar xushxabarni u yerdagilarga va’z qiladilar.
  • Ko‘rsatma berish: Butrus hammamizni “Masihga bo‘lgan umidingiz haqida sizdan so‘ragan har bir kishiga javob berishga doimo tayyor turinglar” (1 But. 3:15).
  • Sevgi uchun: Agar biz o‘zgani o‘zimiz kabi sevishimiz kerak bo‘lsa (Mark 12:31, Yoqub 2:8), o‘zgani sevishning u bilan xushxabarni bo‘lishishdan ko‘ra boshqa bir muhimroq yo‘li bormi?

(Ushbu material Mark Deverning Xushxabar va Shaxsiy Xushxabar aytish asaridan foydalangan holda moslashtirilgan)

Ким Хушхабар айтиши керак?

Баъзилар хушхабарчиликни ваъзхонлар, апологетик мутахассислар ёки, умуман олганда, эҳтимол, фақатгина экстровертларга қолдиришни маъқул кўришсада; Янги Аҳдда барча имонлилар хушхабар айтиши кераклиги таъкидланган:

  • Мисол: Биз буни илк имонлилар мисолида кўришимиз мумкин: “Имонлилар тарқалиб кетиб, Исо ҳақидаги хабарни ҳар жойларда ваъз қилиб юрардилар” (Ҳав 8:4). Ҳаворийлар 11:19-21да айтиладики, Қуддусдан тарқалиб кетгандан кейин шогирдлар хушхабарни у ердагиларга ваъз қиладилар.
  • Кўрсатма бериш: Бутрус ҳаммамизни “Масиҳга бўлган умидингиз ҳақида сиздан сўраган ҳар бир кишига жавоб беришга доимо тайёр туринглар” (1 Бут. 3:15).
  • Севги учун: Агар биз ўзгани ўзимиз каби севишимиз керак бўлса (Марк 12:31, Ёқуб 2:8), ўзгани севишнинг у билан хушхабарни бўлишишдан кўра бошқа бир муҳимроқ йўли борми?

(Ушбу материал Марк Девернинг Хушхабар ва Шахсий Хушхабар айтиш асаридан фойдаланган ҳолда мослаштирилган)