Каломий Теология

Kalomiy teologiya bo’yicha tushunchamning qanday oshira olaman?

Жавоблар
10.17.2016
  1. Barcha Muqaddas Yozuvlarni tematik (mavzuviy) tarzda organing. Barcha Muqaddas Yozuvlarni ham chuqur, ham keng o’rganishingiz kerak, ayniqsa, Muqaddas Kitob bo’ylab ma’lum bir mavzuni barcha kitoblarda kuzatib borsak, juda foydali bo’ladi. Agar siz yaratilish va yangi yaratilish, Shabbat, shohlik, ahd va Xudoning O’z xalqi bilan yashashi kabi mavzular qanday qilib butun Muqaddas Kitob bo’ylab rivojlanib borishini o’rgansangiz, siz Xudoning ulug’vorligi va najot ajoyibotining panoramali manzarasini ko’ra olasiz.
  2. Yangi Ahddagi fikrni Eski Ahdga yonaltiring. Yangi Ahdni o’qiyotganingizda, u Eski Ahddagi nimanidir amalga oshishi, izohlashi, rivojlanishi va ba’zan nimaningdir o’rnini egallashiga e’tibor bering. Agar shunday qilsangiz, Muqaddas Kitobning birligini, Xudoning butun tarix davomidagi qutqarish maqsadlarining birligini hamda Masihning xaloskorlik ishini ko’p qirrali boyligini anglay olasiz.
  3. Eski Ahdni Iso hamda Yangi Ahdni inobatga olgan holda oqing. Eski Ahdni o’qiyotganingizda quyidagi savollarni bering: “Ushbu parcha najot tarixi vaqt chizig’ining qaysi nuqtasiga mos keladi? Ushbu parcha qay tarzda Isoga yo’naltiradi? Ushbu parcha qay tarzda masihiylar ishonadigan narsalarga asos bo’lib xizmat qiladi? Yangi Ahddagi qaysi parchalar bu savollarga oydinlik kiritadi?”
  4. Eski Ahddagi bashorat kitoblarini organing. Eski Ahddagi bashorat kitoblari Muqaddas Kitobning hayot, xizmat va Iso Masihning ulug’vorligi haqidagi ba’zi bir eng boy ta’limotlarni o’z ichiga oladi. Ular, shu bilan birga, Xudo haqidagi bilimimizni chuqurlashtiradi hamda Xudoning xaloskorlik ishining nihoyasi tomon yo’naltiradi.
  5. Kalomiy teologiya boyicha yaxshi bir kitobni oqing. Graeme Goldsvorsyning Goldsvorsy Trilogiyasi (The Goldsworthy Trilogy) yoki Vaugan Robertsning “Xudoning Katta Rejasi: Muqaddas Kitob Syujet Chizig’ini Kuzatish” (God’s Big Picture: Tracing the Storyline of the Bible) kitobidan boshlang.

Каломий теология бўйича тушунчамнинг қандай ошира оламан?

  1. Барча Муқаддас Ёзувларни тематик (мавзувий) тарзда ўрганинг. Барча Муқаддас Ёзувларни ҳам чуқур, ҳам кенг ўрганишингиз керак, айниқса, Муқаддас Китоб бўйлаб маълум бир мавзуни барча китобларда кузатиб борсак, жуда фойдали бўлади. Агар сиз яратилиш ва янги яратилиш, Шаббат, шоҳлик, аҳд ва Худонинг Ўз халқи билан яшаши каби мавзулар қандай қилиб бутун Муқаддас Китоб бўйлаб ривожланиб боришини ўргансангиз, сиз Худонинг улуғворлиги ва нажот ажойиботининг панорамали манзарасини кўра оласиз.
  2. Янги Аҳддаги фикрни Эски Аҳдга йўналтиринг. Янги Аҳдни ўқиётганингизда, у Эски Аҳддаги ниманидир амалга ошиши, изоҳлаши, ривожланиши ва баъзан ниманингдир ўрнини эгаллашига эътибор беринг. Агар шундай қилсангиз, Муқаддас Китобнинг бирлигини, Худонинг бутун тарих давомидаги қутқариш мақсадларининг бирлигини ҳамда Масиҳнинг халоскорлик ишини кўп қиррали бойлигини англай оласиз.
  3. Эски Аҳдни Исо ҳамда Янги Аҳдни инобатга олган ҳолда ўқинг. Эски Аҳдни ўқиётганингизда қуйидаги саволларни беринг: “Ушбу парча нажот тарихи вақт чизиғининг қайси нуқтасига мос келади? Ушбу парча қай тарзда Исога йўналтиради? Ушбу парча қай тарзда масиҳийлар ишонадиган нарсаларга асос бўлиб хизмат қилади? Янги Аҳддаги қайси парчалар бу саволларга ойдинлик киритади?”
  4. Эски Аҳддаги башорат китобларини ўрганинг. Эски Аҳддаги башорат китоблари Муқаддас Китобнинг ҳаёт, хизмат ва Исо Масиҳнинг улуғворлиги ҳақидаги баъзи бир энг бой таълимотларни ўз ичига олади. Улар, шу билан бирга, Худо ҳақидаги билимимизни чуқурлаштиради ҳамда Худонинг халоскорлик ишининг ниҳояси томон йўналтиради.

Каломий теология бўйича яхши бир китобни ўқинг. Граэме Голдсворсйнинг Голдсворсй Трилогияси (The Goldsworthy Trilogy) ёки Вауган Робертснинг “Худонинг Катта Режаси: Муқаддас Китоб Сюжет Чизиғини Кузатиш” (God’s Big Picture: Tracing the Storyline of the Bible) китобидан бошланг.