Жамоат Аъзолиги

Jamoatga qo‘shilishning boshqa bir necha sabablari nimalardan iborat?

Жавоблар
12.15.2018

Yangi Ahddagi “har bir masihiy mahalliy jamoatga va uning yetakchilariga bo‘ysunishi kerak”ligi haqidagi ta’limotga qo‘shimcha ravishda (Matto 18:15-20, Ibr. 13:17ga qarang), jamoatga qo‘shilishning ko‘pgina boshqa yaxshi sabablari bor:

  1. Sizga aminlik Jamoat a’zoligi orqali jamoat birovning imon e’tirofi haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tasdiqlay oladi (Matt 16:19, 18:18). Jamoat shaxsning hayotiga qaraydi, ularning xushxabarni tushuntirib berishini va imonga qanday kelganliklarini tinglaydi va shunday deydi: “Siz bizga masihiydek ko‘rindingiz. Shuning uchun, bizga qo‘shiling. Bizning hayotlarimizni kuzating va biz ham sizning hayotingizni kuzatamiz.” Shunday qilib, jamoatga a’zolik birovning masihiy ekanligiga kafolat bermasada, imonli o‘zining imoni haqiqiy ekaniga jamoat orqali ishonch hosil qilishi kerak.
  1. Dunyoga xushxabar aytadi. Biz atrofimizdagi jamiyatga va butun dunyoga xushxabarni alohida aytgandan ko‘ra, birgalikda ancha yaxshiroq ayta olamiz. Faqatgina bu emas, biz boshqa masihiylar bilan bir-birimizni sevishga, qo‘llab-quvvatlashga va bir-birimizga tanbeh berishga ahd qilganimizda biz xushxabarning tirik, nafas olayotgan ko‘rinishini dunyoga namoyon etamiz.
  2. Soxta xushxabarlarni fosh etadi. Jamoat a’zolari jamoatning ta’limotini qo‘llab-quvvatlab, unga bo‘ysunishganda, ular birgalikda “Bu – haqiqat! Dunyo, e’tibor ber!” deyishadi va buni amalga oshirishdagi ularning birligi haqiqiy xushxabarning buzuq va soxta ko‘rinishlarini fosh etishda qo‘l keladi.
  3. Jamoatni tuzatadi. Biz mahalliy jamoatga qo‘shilganimizda o‘sha jamoatning cho‘ponlari va boshqa a’zolariga jamoatga doimiy tarzda qatnash, sadoqat bilan berish, jamoat uchun ibodat qilish va imkonimiz boricha jamoatga xizmat qilishimizni ma’lum qilamiz. Biz imonli birodarlarimizga ushbu sohalarda bizdan ko‘proq narsani kutishlarga ruxsat beramiz va xuddi shu yo‘llarda ularni ham javobgarlikda saqlaymiz. Shunday qilib, jamoatni mustahkamlash uchun unga qo‘shiling (Efes. 4:11-16). Siz alohida, avtonom qatnovchidan ko‘ra, bag‘ishlangan a’zo sifatida jamoatni mustahkamlash uchun juda ko‘p ishlarni amalga oshira olasiz. Bu esa, sizning o‘z qalbingizda ham yaxshi ishlaydi.
  4. Xudoni ulug‘lash. Iso O‘z shogirdlariga shunday deydi: “Sizlarga yangi amr beryapman: bir–biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan boʻlsam, sizlar ham bir–biringizni shunday sevinglar. Agar bir–biringizni sevsangiz, sizlar Mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi” (Yuh. 13:34-35). Biz bir-birimizga bo‘lgan sevgimiz orqali dunyoga Xudoning qandayligiga guvohlik beramiz – va bag‘ishlangan, astoydil, bir-biriga hisobdor sevgi (men “sevgan” odamlarim bilangina aloqador bo‘laman deydigan, elakdan o‘tkazib tanlaydiganlardan farqli ravishda) Xudo sevgisining ancha kattaroq suratini namoyon etadi. Bitta jamoatning a’zolari sifatida bir-birimizga bag‘ishlanish orqali biz Xudo sevgisi, ya’ni bag‘ishlangan, astoydil, o‘zgartiruvchi sevgining ulug‘vorligini namoyon etamiz, birgalikdagi hayotimizda uni aks ettirib, shu tariqa Unga ulug‘vorlik keltiramiz.

(Ushbu materialning ba’zi qismi Mark Deverning Sog‘lom jamoatning to‘qqizta belgisi [Nine Marks of a Healthy Church by Mark Dever, pages 151-159] nomli asaridan foydalanib tayyorlangan)

Жамоатга қўшилишнинг бошқа бир неча сабаблари нималардан иборат?

Янги Аҳддаги “ҳар бир масиҳий маҳаллий жамоатга ва унинг етакчиларига бўйсуниши керак”лиги ҳақидаги таълимотга қўшимча равишда (Матто 18:15-20, Ибр. 13:17га қаранг), жамоатга қўшилишнинг кўпгина бошқа яхши сабаблари бор:

  1. Сизга аминлик беради. Жамоат аъзолиги орқали жамоат бировнинг имон эътирофи ҳақиқий ёки ҳақиқий эмаслигини тасдиқлай олади (Матт 16:19, 18:18). Жамоат шахснинг ҳаётига қарайди, уларнинг хушхабарни тушунтириб беришини ва имонга қандай келганликларини тинглайди ва шундай дейди: “Сиз бизга масиҳийдек кўриндингиз. Шунинг учун, бизга қўшилинг. Бизнинг ҳаётларимизни кузатинг ва биз ҳам сизнинг ҳаётингизни кузатамиз”. Шундай қилиб, жамоатга аъзолик бировнинг масиҳий эканлигига кафолат бермасада, имонли ўзининг имони ҳақиқий эканига жамоат орқали ишонч ҳосил қилиши керак.
  2. Дунёга хушхабар айтади. Биз атрофимиздаги жамиятга ва бутун дунёга хушхабарни алоҳида айтгандан кўра, биргаликда анча яхшироқ айта оламиз. Фақатгина бу эмас, биз бошқа масиҳийлар билан бир-биримизни севишга, қўллаб-қувватлашга ва бир-биримизга танбеҳ беришга аҳд қилганимизда биз хушхабарнинг тирик, нафас олаётган кўринишини дунёга намоён этамиз.
  3. Сохта хушхабарларни фош этади. Жамоат аъзолари жамоатнинг таълимотини қўллаб-қувватлаб, унга бўйсунишганда, улар биргаликда “Бу – ҳақиқат! Дунё, эътибор бер!” дейишади ва буни амалга оширишдаги уларнинг бирлиги ҳақиқий хушхабарнинг бузуқ ва сохта кўринишларини фош этишда қўл келади.
  4. Жамоатни тузатади. Биз маҳаллий жамоатга қўшилганимизда ўша жамоатнинг чўпонлари ва бошқа аъзоларига жамоатга доимий тарзда қатнаш, садоқат билан бериш, жамоат учун ибодат қилиш ва имконимиз борича жамоатга хизмат қилишимизни маълум қиламиз. Биз имонли биродарларимизга ушбу соҳаларда биздан кўпроқ нарсани кутишларга рухсат берамиз ва худди шу йўлларда уларни ҳам жавобгарликда сақлаймиз. Шундай қилиб, жамоатни мустаҳкамлаш учун унга қўшилинг (Эфес. 4:11-16). Сиз алоҳида, автоном қатновчидан кўра, бағишланган аъзо сифатида жамоатни мустаҳкамлаш учун жуда кўп ишларни амалга ошира оласиз. Бу эса, сизнинг ўз қалбингизда ҳам яхши ишлайди.
  5. Худони улуғлаш. Исо Ўз шогирдларига шундай дейди: “Сизларга янги амр беряпман: бир–бирингизни севинглар. Мен сизларни қандай севган бўлсам, сизлар ҳам бир–бирингизни шундай севинглар. Агар бир–бирингизни севсангиз, сизлар Менинг шогирдларим эканингизни ҳамма шундан билиб олади” (Юҳ. 13:34-35). Биз бир-биримизга бўлган севгимиз орқали дунёга Худонинг қандайлигига гувоҳлик берамиз – ва бағишланган, астойдил, бир-бирига ҳисобдор севги (мен “севган” одамларим билангина алоқадор бўламан дейдиган, элакдан ўтказиб танлайдиганлардан фарқли равишда) Худо севгисининг анча каттароқ суратини намоён этади. Битта жамоатнинг аъзолари сифатида бир-биримизга бағишланиш орқали биз Худо севгиси, яъни бағишланган, астойдил, ўзгартирувчи севгининг улуғворлигини намоён этамиз, биргаликдаги ҳаётимизда уни акс эттириб, шу тариқа Унга улуғворлик келтирамиз.

(Ушбу материалнинг баъзи қисми Марк Девернинг Соғлом жамоатнинг тўққизта белгиси [Nine Marks of a Healthy Church by Mark Dever, pages 151-159] номли асаридан фойдаланиб тайёрланган)