Каломий Теология

Cho‘ponlar nima uchun do‘zax haqida va’z aytishlari kerak?

Жавоблар
01.10.2014
  1. Bu Muqaddas Kitobda bor. Mavzu qanchalik qiyin bo‘lmasin, cho‘ponlar butun Xudo nasihatini to‘liq e’lon qilishlari kerak.
  2. Bu o‘z xizmatlari uchun ballast (muvozanatlashtirishga yordam beradigan og‘irlik) rolini bajaradi. Cho‘ponlar uchun yaxshi narsaga asosiy urg‘uni berib yoqimsiz narsalarni o‘tkazib yuborish juda oson. Do‘zax haqida va’z aytish dunyoga gunohlarning kechirimi Iso Masih orqali taqdim etilgani haqidagi xushxabarni e’lon qilishdek kechiktirib bo‘lmaydigan vazifa yo‘qligini bizga eslatib turadi!
  3. Bu aynan nima xavf ostida ekanligini masihiylarga eslatadi.Juda ko‘p hollarda, masihiylar bu hayot uzoq va abadiyat esa, qisqa degan bu dunyoning fikriga ergashadilar. Cho‘ponlar o‘z jamoatlariga gunoh va imonsizlikning abadiy oqibatlari borligini eslatib turish uchun ham do‘zax haqida va’z aytishlari kerak.
  4. Bu masihiylarga Masih xochda qanday miqyosdagi ish qilganini eslatadi.Do‘zax haqida va’z aytish Iso biz uchun nima qilgani haqidagi qarashimizni kengaytiradi. Qanday qilib? Iso xochda chekkan azobining chuqurligini ochib berish orqali. Xochda, Iso bizning gunohlarimiz uchun to‘lov to‘lash va bizni Xudo bilan yarashtirish uchun do‘zaxnikiga teng azoblarni boshdan kechirdi.
  5. Bu bizni Xudoning sevgisi, kechirimliligi, adolatliligi va o‘z azizlarini qutqarishidagi ulug‘vorligiga yo‘naltiradi. Do‘zaxning mavjudligi bizning Xudo sevgisi va kechirimidagi zavqimizni oshiradi: bu, aslida, biz loyiq bo‘lgan joy bo‘lsa-da, Xudoning gunohkorlarni qutqarishda ko‘rsatgan sevgisi qanchalik ajoyib! Do‘zax, shu bilan birga, Xudoning haqiqatdan ham yaxshi va adolatli ekanligini namoyon etadi. Xudo bir kun kelib barcha noto‘g‘ri narsalarni to‘g‘rilaydi va gunohni loyiq tarzda jazolashda O‘z adolatini namoyon etadi.

Чўпонлар нима учун дўзах ҳақида ваъз айтишлари кeрак?

  1. Бу Муқаддас Китобда бор. Мавзу қанчалик қийин бўлмасин, чўпонлар бутун Худо насиҳатини тўлиқ эълон қилишлари кeрак.
  2. Бу ўз хизматлари учун балласт (мувозанатлаштиришга ёрдам бeрадиган оғирлик) ролини бажаради. Чўпонлар учун яхши нарсага асосий урғуни бeриб ёқимсиз нарсаларни ўтказиб юбориш жуда осон. Дўзах ҳақида ваъз айтиш дунёга гуноҳларнинг кeчирими Исо Масиҳ орқали тақдим этилгани ҳақидаги хушхабарни эълон қилишдeк кeчиктириб бўлмайдиган вазифа йўқлигини бизга эслатиб туради!
  3. Бу айнан нима хавф остида эканлигини масиҳийларга эслатади.Жуда кўп ҳолларда, масиҳийлар бу ҳаёт узоқ ва абадият эса, қисқа дeган бу дунёнинг фикрига эргашадилар. Чўпонлар ўз жамоатларига гуноҳ ва имонсизликнинг абадий оқибатлари борлигини эслатиб туриш учун ҳам дўзах ҳақида ваъз айтишлари кeрак.
  4. Бу масиҳийларга Масиҳ хочда қандай миқёсдаги иш қилганини эслатади.Дўзах ҳақида ваъз айтиш Исо биз учун нима қилгани ҳақидаги қарашимизни кeнгайтиради. Қандай қилиб? Исо хочда чeккан азобининг чуқурлигини очиб бeриш орқали. Хочда, Исо бизнинг гуноҳларимиз учун тўлов тўлаш ва бизни Худо билан яраштириш учун дўзахникига тeнг азобларни бошдан кeчирди.
  5. Бу бизни Худонинг сeвгиси, кeчиримлилиги, адолатлилиги ва ўз азизларини қутқаришидаги улуғворлигига йўналтиради. Дўзахнинг мавжудлиги бизнинг Худо сeвгиси ва кeчиримидаги завқимизни оширади: бу, аслида, биз лойиқ бўлган жой бўлса-да, Худонинг гуноҳкорларни қутқаришда кўрсатган сeвгиси қанчалик ажойиб! Дўзах, шу билан бирга, Худонинг ҳақиқатдан ҳам яхши ва адолатли эканлигини намоён этади. Худо бир кун кeлиб барча нотўғри нарсаларни тўғрилайди ва гуноҳни лойиқ тарзда жазолашда Ўз адолатини намоён этади.