Хушхабарчилик

Buyuk Topshiriq mahalliy jamoatlardan nimani talab qiladi?

Жавоблар
12.02.2018

Isoning borib barcha xalqlardan shogird orttirish topshirig‘ini (Matt. 28:19) bajarish uchun, jamoatlar quyidagilarni amalga oshirishi kerak:

  1. Injil Xushxabarini uzluksiz va’z qilish. Agar jamoat butun dunyoga xushxabar aytishni xohlasa, u o‘z qo‘shnilaridan boshlashi kerak. Birinchi qadam: jamoatning har bir ommaviy yig‘ilishida xushxabarni aniq va ravshan va’z qilish.
  2. Iso buyurgan hamma narsaga amal qilishni odamlarga o‘rgatish. Buyuk Topshiriq Isoning shogirdlarini, Unga ergashuvchi, taqlid qiluvchi va bo‘ysinuvchi odamlarni orttirish\yetishtirish buyrug‘idir. O‘sayotgan shogirdlar yaxshiroq shohidlik qiladilar.
  3. Har bir a’zoni shaxsan xushxabar aytishi uchun “qurollantirish”. Cho‘pon yagona xushxabar aytuvchi bo‘la olmaydi. Jamoat o‘zining barcha a’zolarini xushxabar aytishga tayyorlashi va qo‘llab quvvatlashi; xushxabar aytishni o‘rgatuvchi Yakshanba Maktablari darslarini o‘tkazishi; shaxsiy xushxabar aytishda foydalanish uchun xushxabar aytish materiallari bilan tanishtirishi; xushxabar aytish harakatlari uchun jamoat bilan doimiy ravishda ibodat qilishi lozim.
  4. Boshqa mamlakatlardagi xizmatchilar bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini qidirish. Jamoatlar nafaqat o‘z qo‘shnilariga, shu bilan birga, Masih hali ma’lum bo‘lmagan joylarga ham xushxabar aytishga intilishi lozim (Rim. 15:20). Shuning uchun, allaqachon boshqa davlatda xizmat qilayotgan hamfikr birodar va opa-singillar bilan hamkorlik qilishga intiling.
  5. Xudo xushxabarni boshqa xalqlarga yetkazadigan a’zolarni ko‘tarishi uchun ibodat qiling. Har bir jamoatning vaziyati har xil bo‘lishi mumkin, lekin har bir jamoat Xudo o‘z odamlaridan ba’zilarini chet mamlakatlardagi xushxabar aytish xizmatlariga ko‘tarishi uchun ibodat qilishi kerak.

Буюк Топшириқ маҳаллий жамоатлардан нимани талаб қилади?

Исонинг бориб барча халқлардан шогирд орттириш топшириғини (Матт. 28:19) бажариш учун, жамоатлар қуйидагиларни амалга ошириши керак: 

  1. Инжил Хушхабарини узлуксиз ваъз қилиш. Агар жамоат бутун дунёга хушхабар айтишни хоҳласа, у ўз қўшниларидан бошлаши керак. Биринчи қадам: жамоатнинг ҳар бир оммавий йиғилишида хушхабарни аниқ ва равшан ваъз қилиш.
  2. Исо буюрган ҳамма нарсага амал қилишни одамларга ўргатиш. Буюк Топшириқ Исонинг шогирдларини, Унга эргашувчи, тақлид қилувчи ва бўйсинувчи одамларни орттириш\етиштириш буйруғидир. Ўсаётган шогирдлар яхшироқ шоҳидлик қиладилар.
  3. Ҳар бир аъзони шахсан хушхабар айтиши учун “қуроллантириш”. Чўпон ягона хушхабар айтувчи бўла олмайди. Жамоат ўзининг барча аъзоларини хушхабар айтишга тайёрлаши ва қўллаб қувватлаши; хушхабар айтишни ўргатувчи Якшанба Мактаблари дарсларини ўтказиши; шахсий хушхабар айтишда фойдаланиш учун хушхабар айтиш материаллари билан таништириши; хушхабар айтиш ҳаракатлари учун жамоат билан доимий равишда ибодат қилиши лозим.
  4. Бошқа мамлакатлардаги хизматчилар билан ҳамкорлик қилиш имкониятларини қидириш. Жамоатлар нафақат ўз қўшниларига, шу билан бирга, Масиҳ ҳали маълум бўлмаган жойларга ҳам хушхабар айтишга интилиши лозим (Рим. 15:20). Шунинг учун, аллақачон бошқа давлатда хизмат қилаётган ҳамфикр биродар ва опа-сингиллар билан ҳамкорлик қилишга интилинг.
  5. Худо хушхабарни бошқа халқларга етказадиган аъзоларни кўтариши учун ибодат қилинг. Ҳар бир жамоатнинг вазияти ҳар хил бўлиши мумкин, лекин ҳар бир жамоат Худо ўз одамларидан баъзиларини чет мамлакатлардаги хушхабар айтиш хизматларига кўтариши учун ибодат қилиши керак.