Жамоат Аъзолиги

Aniq belgilab qo‘yilgan a’zolik amaliyoti qay tarzda xushxabarni qo‘llab-quvvatlaydi va uni oydinlashtiradi?

Жавоблар
12.11.2017

Aniq belgilab qo‘yilgan a’zolik amaliyoti xushxabarni quyidagi yo‘llarda qo‘llab-quvvatlaydi va uni oydinlashtiradi:

  1. Dunyoga kim masihiy va kim masihiy emasligini ko‘rsatish orqali.Masihiy va masihiy bo‘lmaganlar o‘rtasidagi chiziq qancha aniqroq bo‘lsa, xushxabar shuncha aniqroq bo‘ladi.
  2. Xushxabar hayotni o‘zgartiruvchi xabar ekanligini namoyon etish orqali.Jamoat gunoh qulligidan ozod qilingan va hozir solihlik qullari bo‘lgan odamlar bilan to‘lib-toshganda (Rim. 6:15-23), bu dunyoga xushxabar har bir imonli uchun rostdan ham Xudoning najotkorlik qudrati ekanligini ko‘rsatadi (Rim. 1:16) va bu najot muqaddaslik va albatta Xudoga itoatkorlikdagi mutlaqo yangi hayotda yashashni o‘z ichiga oladi.
  3. Xushxabarning odamlarni birlashtiradigan kuchini namoyon etish orqali.Jamoat imon va sevgida birlashgan masihiylarda tashkil topgan bo‘lsa, bu jamoat xushxabar odamlarni birlashtirish kuchiga ega ekanligini ko‘rsatadi, aks holda ular bo‘lingan bo‘lar edilar. U, shu bilan birga, xushxabar biron bir etnik (milliy) yoki ijtimoiy guruh bilan chegaralanmaganligi, aksincha, barcha odamlarni tavbaga chaqiradigan va Masihga imon keltirgan har bir kishiga abadiy hayot taklif etadigan umumiy dolzarb xabar ekanligini ko‘rsatadi.

Аниқ белгилаб қўйилган аъзолик амалиёти қай тарзда хушхабарни қўллаб-қувватлайди ва уни ойдинлаштиради?

Аниқ белгилаб қўйилган аъзолик амалиёти хушхабарни қуйидаги йўлларда қўллаб-қувватлайди ва уни ойдинлаштиради:

  1. Дунёга ким масиҳий ва ким масиҳий эмаслигини кўрсатиш орқали. Масиҳий ва масиҳий бўлмаганлар ўртасидаги чизиқ қанча аниқроқ бўлса, хушхабар шунча аниқроқ бўлади.
  2. Хушхабар ҳаётни ўзгартирувчи хабар эканлигини намоён этиш орқали. Жамоат гуноҳ қуллигидан озод қилинган ва ҳозир солиҳлик қуллари бўлган одамлар билан тўлиб-тошганда (Рим. 6:15-23), бу дунёга хушхабар ҳар бир имонли учун ростдан ҳам Худонинг нажоткорлик қудрати эканлигини кўрсатади (Рим. 1:16) ва бу нажот муқаддаслик ва албатта Худога итоаткорликдаги мутлақо янги ҳаётда яшашни ўз ичига олади.
  3. Хушхабарнинг одамларни бирлаштирадиган кучини намоён этиш орқали. Жамоат имон ва севгида бирлашган масиҳийларда ташкил топган бўлса, бу жамоат хушхабар одамларни бирлаштириш кучига эга эканлигини кўрсатади, акс ҳолда улар бўлинган бўлар эдилар. У, шу билан бирга, хушхабар бирон бир этник (миллий) ёки ижтимоий гуруҳ билан чегараланмаганлиги, аксинча, барча одамларни тавбага чақирадиган ва Масиҳга имон келтирган ҳар бир кишига абадий ҳаёт таклиф этадиган умумий долзарб хабар эканлигини кўрсатади.