Жамоат Аъзолиги

Shogird orttirish – bu odatiy Masihiylikdir

Томонидан Erik Raymond

Erik Raymond is the senior pastor at Redeemer Fellowship Church in Metro Boston. He and his wife Christie have six children. He blogs at Ordinary Pastor. You can find him on Twitter at @erikraymond.
Мақолалар
08.26.2014

Shogird orttirish – bu odatiy Masihiylikdir

Masihiy sifatida sizning ishingiz nima? Agar Xudo sizga masihiy hayot uchun ish majburiyatlarini berganda, unga nimalarni qo‘ygan bo‘lar edi?

Masihiyning ishi markazida ustozlik qilish vazifasi turibdi. Biz buni Rabbimizning osmonga ko‘tarilishdan oldin aytgan so‘zlarida aniq ko‘rishimiz mumkin:

Iso kelib, ularga dedi: “Yeru osmondagi butun hokimiyat Menga berilgan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni Ota, O‘g‘il va Muqaddas Ruh nomi bilan suvga cho‘mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o‘rgatinglar. Zotan, Men har doim, dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo‘laman” (Mat. 28:18–20).

Shogird orttirish nimani anglatadi? Shogird bu – o‘quvchi va Isoga ergashuvchidir. Biz Isoga ergashmaydigan odamlar Unga ergashishlari (Masihga yuzlanishi) va keyin ularga hayotlarining barcha jabhalarida Isoga chin dildan ergashishlari (yetuklik) uchun, mehnat qilish orqali shogirdlar orttiramiz.

Ko‘p masihiylar buni eshitishadi va idealism kabinetidagi papkaga solib qo‘yishadi.  Albatta, men shogird orttirishni xohlayman, lekin bu qo‘limdan kelmaydi. Ular ustozlik qilish o‘z imkon darajalaridan yuqori turadi, deb bilishadi. Shu to‘g‘rimi? Ustozlik qilish faqat cho‘ponlar, oqsoqollar, va “yetuk” insonlar qiladigan ishmi? Yoki bu hammaga tegishlimi?

Asosiy g‘oya quyidagicha: shogird orttirish odatiy Masihiylikdir. Bu unga poydevordir.  Tabiiy olamda sanashni o‘rganish va alifboni yodlashga o‘xshab, masihiy hayotning har bir sohasida shogird orttirishga dahli bo‘lmagan narsa deyarli yo‘q. Masihiylik jamoaviy e’tiqod ekan, demak u shogird orttirish e’tiqodidir.

Shogird orttirish haqida atrofda o‘nlab turli xil qarashlar uchib yurgan bo‘lishi mumkin. Ba’zi odamlar kitob o‘qish, birgalikda qahva ichish, ovqatlanish, sport bilan shug‘ullanish va hokazolarni qattiq turib ma’qullashadi. Bularning bari shogird orttirish ishiga yordam berishi mumkin, lekin ular aynan bo‘lishi shart, yoki zaruriy narsa emas. Iso hech qachon bizga bu bo‘yicha ishlash uchun dastur bermagan, lekin buni amalga oshirish uchun U bizga O‘z na’munasini, keng va uzoqni ko‘zlagan buyrug‘ini bergan. Natijada, biz shogird orttirishda katta erkinlikka ham, katta ishtiyoqqa ham egamiz.

Bu nimaga o‘xshaydi? Iso bizga shogird orttirish buyrug‘ini berganda, U biz hayotimizni boshqa odamlarning (imonli va imonsizlar) oldida Unga itoatkorlikda yashashimizni ko‘zlaydi.  Shunday aniq niyatni ko‘zlab yashash, boshqalarga Masihning qadri va qudratini ko‘rsatishga intilishdir. Qisqa qilib aytganda, biz Masihiylik imonida qanday yashashimizni odamlarga ko‘rsatamiz.

Quyida bir necha misollar keltirilgan:

Bir yigit uylanishni xohlasa-yu, lekin unda buni qanday amalga oshirish haqida reja bo‘lmasa, shunda Shogird orttirish yuzaga keladi. U boshga birodaridan yo‘nalish va yordam berishni so‘raydi. U birodar uni tushlikka olib boradi va ba’zi kalomiy va amaliy tamoyillar haqida aytib beradi. Keyin bu haqda ibodat qilishini, savollari bo‘lsa so‘rashini va uning bu masala borasida ishi qanday ketayotganligi haqida vaqti-vaqti bilan suhbatlashish uchun tayyorligini aytadi.

Ikkita, endi yurishni boshlayotgan bolasi bor ona jamoatdagi boshqa bir opadan olgan narsasini qaytarib beradi. Uni qaytarib berayotganda, ular suhbatlashib qolishadi va yosh ona juda charchaganligi va onalikning o‘z xayolidagi me’yorlarini to‘g‘ri baholay olmaganligi haqida o‘z his-tuyg‘ulari bilan bo‘lishadi. Ayol uni eshitadi va unga Kalomdan bir necha oyatlarni eslatadi, u bilan ibodat qiladi va keyin unga Injil xushxabari bo‘yicha dalda berish uchun unga yaqinlashishni davom ettiradi. Mana shunda shogird orttirish yuzaga keladi.

Shogird orttirish quyidagi holda yuzaga keladi. Bir ota ochiq kiyingan ayolni balog‘at yoshdagi o‘g‘illariga ko‘rsatib, ular ko‘rayotgan ayol chiroyli emas, deb aytadi. U ularga chiroy Xudoning xarakteri va irodasiga mos ravishda nima ekanligini tushuntiradi. U Xudoga ma’qul bo‘lgan haqiqiy go‘zallik haqida gapirishni, ko‘rsatishni va unga urg‘u berishni davom ettiradi (1 But. 3:3–4).

Shogird orttirish quyidagi holda yuzaga keladi. Bitta birodar boshqa birodarni o‘z ishiga qattiq berilib ketib, o‘z oilasiga va xizmatiga yetarlicha e’tibor qaratmayotganini sezadi. U haqiqiy va abadiy boylik hamda ishga nisbatan to‘g‘ri munosabat haqida eslatish uchun birodarining oldiga keladi.

Shogird orttirish quyidagi holda yuzaga keladi. Bir ona o‘z bolalari bilan istirohat bog‘ida aylanib yurishibdi. Bir mahal, bolalar to‘polon qilishni boshlashadi va u vazminlik bilan,   marhamat hamda odillik bilan o‘z farzandlarini tartib-intizomga soladi. Atrofda buni kuzatib turganlar anchagina. Ham imonli, ham imonsiz bir necha ayollar bunga qiziqqonlik bilan qarab turishadi.  Suhbat boshlanadi va tez orada Muqaddas Ruhning mevasi Masihning tengi yo‘q qadriga yo‘naltiradi.

Shogird orttirish quyidagi holda yuzaga keladi. Uy maktabida ta’lim olgan ona yangi do‘stlar orttirish va xushxabar aytish uchun eshiklar ochilishiga umid qilib, bo‘sh vaqt topib har doim bitta qahvaxonaga boradi.

Shogird orttirish quyidagi holda yuzaga keladi. Yolg‘iz ayol boshqa bir yolg‘iz ayolning yolg‘izligi uchun xafaligini sezib qoladi. U Injil xushxabarida yaxshilik ila dalda berish uchun unga yaqinlashishga qaror qiladi.

Bular shunchaki, har kungi, odatiy holatlar. Aslida, men bularni o‘zimizning jamoat-oilamizdagi odamlarning odatiy hayotlaridan tanlab olganman. Bu jamoatni kamolot sari yetaklaydigan va uni ruhiy halokatga uchrashidan saqlaydigan oddiy ishdir.

Har kunni Muqaddas Bitiklardagi “bugun” deb bilib, bir–biringizga nasihat qilinglar. Tag‘in birortangiz gunohga aldanib, yuragingizni tosh qilmanglar. Axir, biz Masihga sherik bo‘ldik. Faqat boshida ega bo‘lgan imonimizni oxirigacha mahkam tutishimiz lozim (Ibr. 3:13–14).

Shogird orttirish imonlilarning odatiy amaliyoti bo‘lishi lozim. Siz Masihiylik shogird orttirishdan ko‘ra ko‘proq narsa, deyishingiz mumkin, lekin bu undan kamroq emas. Biz o‘z birodarlarimizni saqlovchilarmiz. Bu bizning “ish majburiyatlari”mizga kiradi.

Erik Raymond

Шогирд орттириш – бу одатий Масиҳийликдир

Масиҳий сифатида сизнинг ишингиз нима? Агар Худо сизга масиҳий ҳаёт учун иш мажбуриятларини берганда, унга нималарни қўйган бўлар эди?

Масиҳийнинг иши марказида устозлик қилиш вазифаси турибди. Биз буни Раббимизнинг осмонга кўтарилишдан олдин айтган сўзларида аниқ кўришимиз мумкин:

Исо келиб, уларга деди: “Еру осмондаги бутун ҳокимият Менга берилган. Шунинг учун бориб, барча халқлардан шогирд орттиринглар. Уларни Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ номи билан сувга чўмдиринглар. Мен сизларга буюрган ҳамма нарсага амал қилишни уларга ўргатинглар. Зотан, Мен ҳар доим, дунёнинг охиригача сизлар билан бирга бўламан” (Мат. 28:18–20).

Шогирд орттириш нимани англатади? Шогирд бу – ўқувчи ва Исога эргашувчидир. Биз Исога эргашмайдиган одамлар Унга эргашишлари (Масиҳга юзланиши) ва кейин уларга ҳаётларининг барча жабҳаларида Исога чин дилдан эргашишлари (етуклик) учун, меҳнат қилиш орқали шогирдлар орттирамиз.

Кўп масиҳийлар буни эшитишади ва идеалисм кабинетидаги папкага солиб қўйишади. Албатта, мен шогирд орттиришни хоҳлайман, лекин бу қўлимдан келмайди. Улар устозлик қилиш ўз имкон даражаларидан юқори туради, деб билишади. Шу тўғрими? Устозлик қилиш фақат чўпонлар, оқсоқоллар, ва “етук” инсонлар қиладиган ишми? Ёки бу ҳаммага тегишлими?

Асосий ғоя қуйидагича: шогирд орттириш одатий Масиҳийликдир. Бу унга пойдевордир. Табиий оламда санашни ўрганиш ва алифбони ёдлашга ўхшаб, масиҳий ҳаётнинг ҳар бир соҳасида шогирд орттиришга даҳли бўлмаган нарса деярли йўқ. Масиҳийлик жамоавий эътиқод экан, демак у шогирд орттириш эътиқодидир.

Шогирд орттириш ҳақида атрофда ўнлаб турли хил қарашлар учиб юрган бўлиши мумкин. Баъзи одамлар китоб ўқиш, биргаликда қаҳва ичиш, овқатланиш, спорт билан шуғулланиш ва ҳоказоларни қаттиқ туриб маъқуллашади. Буларнинг бари шогирд орттириш ишига ёрдам бериши мумкин, лекин улар айнан бўлиши шарт, ёки зарурий нарса эмас. Исо ҳеч қачон бизга бу бўйича ишлаш учун дастур бермаган, лекин буни амалга ошириш учун У бизга Ўз наъмунасини, кенг ва узоқни кўзлаган буйруғини берган. Натижада, биз шогирд орттиришда катта эркинликка ҳам, катта иштиёққа ҳам эгамиз.

Бу нимага ўхшайди? Исо бизга шогирд орттириш буйруғини берганда, У биз ҳаётимизни бошқа одамларнинг (имонли ва имонсизлар) олдида Унга итоаткорликда яшашимизни кўзлайди. Шундай аниқ ниятни кўзлаб яшаш, бошқаларга Масиҳнинг қадри ва қудратини кўрсатишга интилишдир. Қисқа қилиб айтганда, биз Масиҳийлик имонида қандай яшашимизни одамларга кўрсатамиз.

Қуйида бир неча мисоллар келтирилган:

Бир йигит уйланишни хоҳласа-ю, лекин унда буни қандай амалга ошириш ҳақида режа бўлмаса, шунда Шогирд орттириш юзага келади. У бошга биродаридан йўналиш ва ёрдам беришни сўрайди. У биродар уни тушликка олиб боради ва баъзи каломий ва амалий тамойиллар ҳақида айтиб беради. Кейин бу ҳақда ибодат қилишини, саволлари бўлса сўрашини ва унинг бу масала борасида иши қандай кетаётганлиги ҳақида вақти-вақти билан суҳбатлашиш учун тайёрлигини айтади.

Иккита, энди юришни бошлаётган боласи бор она жамоатдаги бошқа бир опадан олган нарсасини қайтариб беради. Уни қайтариб бераётганда, улар суҳбатлашиб қолишади ва ёш она жуда чарчаганлиги ва оналикнинг ўз хаёлидаги меъёрларини тўғри баҳолай олмаганлиги ҳақида ўз ҳис-туйғулари билан бўлишади. Аёл уни эшитади ва унга Каломдан бир неча оятларни эслатади, у билан ибодат қилади ва кейин унга Инжил хушхабари бўйича далда бериш учун унга яқинлашишни давом эттиради. Мана шунда шогирд орттириш юзага келади.

Шогирд орттириш қуйидаги ҳолда юзага келади. Бир ота очиқ кийинган аёлни балоғат ёшдаги ўғилларига кўрсатиб, улар кўраётган аёл чиройли эмас, деб айтади. У уларга чирой Худонинг характери ва иродасига мос равишда нима эканлигини тушунтиради. У Худога маъқул бўлган ҳақиқий гўзаллик ҳақида гапиришни, кўрсатишни ва унга урғу беришни давом эттиради (1 Бут. 3:3–4).

Шогирд орттириш қуйидаги ҳолда юзага келади. Битта биродар бошқа биродарни ўз ишига қаттиқ берилиб кетиб, ўз оиласига ва хизматига етарлича эътибор қаратмаётганини сезади. У ҳақиқий ва абадий бойлик ҳамда ишга нисбатан тўғри муносабат ҳақида эслатиш учун биродарининг олдига келади.

Шогирд орттириш қуйидаги ҳолда юзага келади. Бир она ўз болалари билан истироҳат боғида айланиб юришибди. Бир маҳал, болалар тўполон қилишни бошлашади ва у вазминлик билан, марҳамат ҳамда одиллик билан ўз фарзандларини тартиб-интизомга солади. Атрофда буни кузатиб турганлар анчагина. Ҳам имонли, ҳам имонсиз бир неча аёллар бунга қизиққонлик билан қараб туришади. Суҳбат бошланади ва тез орада Муқаддас Руҳнинг меваси Масиҳнинг тенги йўқ қадрига йўналтиради.

Шогирд орттириш қуйидаги ҳолда юзага келади. Уй мактабида таълим олган она янги дўстлар орттириш ва хушхабар айтиш учун эшиклар очилишига умид қилиб, бўш вақт топиб ҳар доим битта қаҳвахонага боради.

Шогирд орттириш қуйидаги ҳолда юзага келади. Ёлғиз аёл бошқа бир ёлғиз аёлнинг ёлғизлиги учун хафалигини сезиб қолади. У Инжил хушхабарида яхшилик ила далда бериш учун унга яқинлашишга қарор қилади.

Булар шунчаки, ҳар кунги, одатий ҳолатлар. Аслида, мен буларни ўзимизнинг жамоат-оиламиздаги одамларнинг одатий ҳаётларидан танлаб олганман. Бу жамоатни камолот сари етаклайдиган ва уни руҳий ҳалокатга учрашидан сақлайдиган оддий ишдир.

Ҳар кунни Муқаддас Битиклардаги “бугун” деб билиб, бир–бирингизга насиҳат қилинглар. Тағин бирортангиз гуноҳга алданиб, юрагингизни тош қилманглар. Ахир, биз Масиҳга шерик бўлдик. Фақат бошида эга бўлган имонимизни охиригача маҳкам тутишимиз лозим (Ибр. 3:13–14).

Шогирд орттириш имонлиларнинг одатий амалиёти бўлиши лозим. Сиз Масиҳийлик шогирд орттиришдан кўра кўпроқ нарса, дейишингиз мумкин, лекин бу ундан камроқ эмас. Биз ўз биродарларимизни сақловчилармиз. Бу бизнинг “иш мажбуриятлари”мизга киради.

 

Эрик Раймонд