Жамоатдаги Интизом

Kichik guruhimni jamoatim sifatida ko’ra olamanmi?

Томонидан Sam Allberry

Sam Allberry is one of the pastors at St Mary's Anglican Church, Maidenhead, UK. He is also an author of the book Is God Anti-Gay? You can find him on Twitter at @SamAllberry.
Мақолалар
03.11.2016

Ko’p jamoatlar qandaydir kichik guruh xizmatini olib borishadi. Har xil sonli (odatda o’n yoki shunga yaqin) guruhlar Muqaddas Kitobni muhokama qilish; qo’llab-quvvatlash va ibodat qilish uchun o’z muhtojliklari bilan bo’lishishga eng yaxshi joy bo’la oladi. Yakshanba kungi asosiy yig’ilish paytida bu miqyosda o’zaro fikr almashish uchun bunday sharoit bo’lmasligi mumkin, shuning uchun, kichik guruhlar eng muhim hisoblanmiz “bir-biringiz” deb nomlanadigan xizmatning ba’zilari sodir bo’ladigan joydir. Bunda munosabatlar chuqurlashadi, fikrlar almashinadi, hayotdagi muammolar va qiyinchiliklar muhokama qilinadi va tegishli chora ko’riladi.

Ushbu sabablar tufayli, bunday guruh osonlikcha o’z a’zolari ruhiy hayotining asosiy diqqat-markaziga aylanishi mumkin. Natijada, u jamoatga aylanadi.

Bu nima uchun sodir bo’lishini tushunish mumkin, lekin, aslida bu bunday bo’lmasligi kerak. Ya’ni, kichik guruhlar umumiy jamoat yig’ilishining o’rnini egallamasligi kerak. Agar sizning kichik guruhingiz siz uchun jamoatga aylansa, siz jamoat mohiyatini nazardan chetda qoldirayotgan bo’lasiz. Ba’zi jamoatlarda imonlilar soni kam bo’lgani uchun jamoat kichik guruh kabi faoliyat ko’rsatish holatlari ham bo’lsada, bu hech nimani o’zgartirmaydi. Muqaddas Kitobda jamoat nechta a’zodan iborat bo’lishi kerakligi haqida hech nima deyilmagan. Biz bu yerda muhokama qilayotgan narsa sog’lom jamoatlar kam sonli imonlilar guruhidan iborat bo’lishi mumkinligi haqida emas (albatta bunday bo’lishi ham mumkin), balki kichik guruhlar jamoat o’rnini egallab olishi mumkinligi haqidadir (bu bunday bo’lmasligi kerak).

Nega bunday bo’lmasligi kerak? Birinchidan, butun bir jamoat oilasi bo’lish Xudo O’zi bilan kimni yarashtirganini namoyon etish yo’li hamdir. Kichik guruhlarimiz turli xil yoshdagi va kelib chiqishi har xil bo’lgan odamlarni xuddi kengroq jamoat oilasi kabi o’zida namoyon eta olmaydi. Lekin, yakshanba kunlardagi umumiy yig’ilishlarimiz buni amalga oshiradi va bu muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, kichik guruh qila oladigan ishlar miqyosi juda chegaralangan, chunki bu – shunchaki, bir kichik guruhdir. Jamoat esa ko’pgina qismlardan iborat bir tanadir. Har bir qism tananing yashashi uchun alohida rol o’ynaydi. Kichik guruh ichida kengroq jamoat oilasida bo’lgani kabi ko’pgina har xil in’omlar va xizmatlar bo’lmaydi.

Uchinchidan, kichik guruh jamoat boshqariladigan usulda boshqarilmaydi. Shuning uchun, u doktrinaga oid masalalar yoki jamoatning tan olingan yo’lboshchisi mas’ul bo’lgan hatti-harakatlarga nisbatan yakuniy qarorlar qabul qila olmaydi. U Qutlug’ Kechlikni butun jamoat birligi nuqtai nazaridan kelib chiqib amalga oshira olmaydi.

Shuning uchun, kichik guruhlar jamoatning umumiy yig’ilishi uchun juda muhim qoshimcha bo’la oladi, lekin ular hech qachon uning o’rnini egallamasligi kerak. Biz kichik guruhlari bo’lgan jamoatda bo’lishni xohlaymiz, kichik guruh jamoatida emas. Jamoat hayotining markazi umumiy yig’ilishdir, kichik guruhlar emas.

*****

Muharrir izohi: Ushbu maqola Sam Allberryning “Nima uchun Jamoatga Aloqador Bolishimiz Kerak?”( Why Bother with the Church?) nomli yangi kitobidan olingan.

Sam Allberry

Кичик гуруҳимни жамоатим сифатида кўра оламанми?

Кўп жамоатлар қандайдир кичик гуруҳ хизматини олиб боришади. Ҳар хил сонли (одатда ўн ёки шунга яқин) гуруҳлар Муқаддас Китобни муҳокама қилиш; қўллаб-қувватлаш ва ибодат қилиш учун ўз муҳтожликлари билан бўлишишга энг яхши жой бўла олади. Якшанба кунги асосий йиғилиш пайтида бу миқёсда ўзаро фикр алмашиш учун бундай шароит бўлмаслиги мумкин, шунинг учун, кичик гуруҳлар энг муҳим ҳисобланмиз “бир-бирингиз” деб номланадиган хизматнинг баъзилари содир бўладиган жойдир. Бунда муносабатлар чуқурлашади, фикрлар алмашинади, ҳаётдаги муаммолар ва қийинчиликлар муҳокама қилинади ва тегишли чора кўрилади.

Ушбу сабаблар туфайли, бундай гуруҳ осонликча ўз аъзолари руҳий ҳаётининг асосий диққат-марказига айланиши мумкин. Натижада, у жамоатга айланади.

Бу нима учун содир бўлишини тушуниш мумкин, лекин, аслида бу бундай бўлмаслиги керак. Яъни, кичик гуруҳлар умумий жамоат йиғилишининг ўрнини эгалламаслиги керак. Агар сизнинг кичик гуруҳингиз сиз учун жамоатга айланса, сиз жамоат моҳиятини назардан четда қолдираётган бўласиз. Баъзи жамоатларда имонлилар сони кам бўлгани учун жамоат кичик гуруҳ каби фаолият кўрсатиш ҳолатлари ҳам бўлсада, бу ҳеч нимани ўзгартирмайди. Муқаддас Китобда жамоат нечта аъзодан иборат бўлиши кераклиги ҳақида ҳеч нима дейилмаган. Биз бу ерда муҳокама қилаётган нарса соғлом жамоатлар кам сонли имонлилар гуруҳидан иборат бўлиши мумкинлиги ҳақида эмас (албатта бундай бўлиши ҳам мумкин), балки кичик гуруҳлар жамоат ўрнини эгаллаб олиши мумкинлиги ҳақидадир (бу бундай бўлмаслиги керак).

Нега бундай бўлмаслиги керак? Биринчидан, бутун бир жамоат оиласи бўлиш Худо Ўзи билан кимни яраштирганини намоён этиш йўли ҳамдир. Кичик гуруҳларимиз турли хил ёшдаги ва келиб чиқиши ҳар хил бўлган одамларни худди кенгроқ жамоат оиласи каби ўзида намоён эта олмайди. Лекин, якшанба кунлардаги умумий йиғилишларимиз буни амалга оширади ва бу муҳим аҳамиятга эга.

Иккинчидан, кичик гуруҳ қила оладиган ишлар миқёси жуда чегараланган, чунки бу – шунчаки, бир кичик гуруҳдир. Жамоат эса кўпгина қисмлардан иборат бир танадир. Ҳар бир қисм тананинг яшаши учун алоҳида рол ўйнайди. Кичик гуруҳ ичида кенгроқ жамоат оиласида бўлгани каби кўпгина ҳар хил инъомлар ва хизматлар бўлмайди.

Учинчидан, кичик гуруҳ жамоат бошқариладиган усулда бошқарилмайди. Шунинг учун, у доктринага оид масалалар ёки жамоатнинг тан олинган йўлбошчиси масъул бўлган ҳатти-ҳаракатларга нисбатан якуний қарорлар қабул қила олмайди. У Қутлуғ Кечликни бутун жамоат бирлиги нуқтаи назаридан келиб чиқиб амалга ошира олмайди.

Шунинг учун, кичик гуруҳлар жамоатнинг умумий йиғилиши учун жуда муҳим қўшимча бўла олади, лекин улар ҳеч қачон унинг ўрнини эгалламаслиги керак. Биз кичик гуруҳлари бўлган жамоатда бўлишни хоҳлаймиз, кичик гуруҳ жамоатида эмас. Жамоат ҳаётининг маркази умумий йиғилишдир, кичик гуруҳлар эмас.

*****

Муҳаррир изоҳи: Ушбу мақола Сам Олберрйнинг “Нима учун Жамоатга Алоқадор Бўлишимиз Керак?” ( Why Bother with the Church?) номли янги китобидан олинган.

Сам Олберрй