Жамоат Аъзолиги

A’zolik ahamiyatga ega ekanligiga o‘n ikki sabab

Томонидан Jonatan Liman | Жонатан Лиман

Jonatan Liman 9taBelgi (9Marks) nashriyoti direktori, Cheverly, Merilenddagi Cheverly Baptist Jamoati oqsoqolidir. Uni Twitterda @JonathanLeeman shu nom ostida topishingiz mumkin. | Жонатан Лиман 9таБелги (9Маркс) нашриёти директори, Чеверлй, Мериленддаги Чеверлй Баптист Жамоати оқсоқолидир. Уни Тwиттерда @ЖонатҳанЛееман шу ном остида топишингиз мумкин.
Мақолалар
04.28.2011

(Quyidagilar Jonatan Limanning Jamoat a’zoligi: Dunyo Iso Vakillarini qanday bilib oladi nomli kitobidan olingan [Jonathan Leeman, Church Membership: How the World Knows Who Represents Jesus from Crossway, 2012]).

1) U Kalomga asoslangan. Iso mahalliy jamoatga asos solgan va barcha havoriylar o‘z xizmatlarini u orqali amalga oshirishgan. Yangi Ahddagi masihiylik hayoti bu jamoat hayotidir. Bugungi kundagi imonlilar xuddi shuni kutishlari va xohlashlari lozim.

2) Jamoat bu uning a’zolaridir. Yangi Ahdda “bir jamoat” bo‘lish uning a’zolaridan biriga aylanish demakdir (Havoriylar kitobi bo‘ylab o‘qing). Siz jamoatning bir qismi bo‘lishni xohlaysiz, chunki Iso aynan uni qutqarish va o‘zi bilan yarashtirish uchun kelgan.

3) Bu Qutlug‘ Kechlikning shartidir. Qutlug‘ Kechlik yig‘ilgan jamoat, ya’ni a’zolar uchun atalgan ozuqadir (1 Kor. 11:20, 33ga qarang). Siz Qutlug‘ Kechlikni qabul qilishni xohlaysiz. Bu jamoat a’zolarini xalqlarga ko‘rsatadigan jamoa “futbolkasi, ya’ni ramzidir.”

4) Shu tarzda biz Isoni rasman namoyon etamiz. A’zolik bu – siz Masih Shohligining fuqarosi ekanligingizga jamoatning tasdig‘idir va shuning uchun, siz xalqlar oldida qo‘lida a’zolik ramzi bo‘lgan Isoning vakilidirsiz. Siz Isoning rasmiy Vakili bo‘lishni xohlaysiz. Bunga yaqindan bog‘liq…

5) Shu orqali shaxs o‘zining oliy sadoqatini e’lon qiladi. Sizning “futbolka”ni kiyganda ko‘rinadigan  jamoadagi a’zoligingiz – bu sizni Isoga bo‘lgan oliy sadoqatingizni omma oldida guvohlik berishidir. Sinovlar va quvg‘inlar kelishi mumkin, lekin sizning qat’iy so‘zlaringiz “Men Iso bilan birgaman”dir.

6) Shu yo‘l bilan Kalomiy o‘xshatishlar gavdalantiriladi va boshdan kechiriladi. Masihiylar “Masihning tanasi”, “Ruhning ma’badi”, “Xudoning oilasi” va shunga o‘xshash barcha kalomiy metaforalar (1 Kor. 12 bobga qarang) anglatgan narsalarni gavdalantirishi va ular bo‘yicha yashashi mahalliy jamoatning hisobdorlik strukturalari ichidadir. Siz Iso tanasining o‘zaro bog‘liqligini, ma’badining ruhan to‘liqligini, oilasining xavfsizligini va yaqinligini hamda umumiy o‘xshashligini boshdan kechirishni xohlaysiz.

7) Shu yo‘l bilan boshqa masihiylarga xizmat qilish mumkin. A’zolik sizga Yer sayyorasidagi, xususan, qaysi masihiylarni sevishga, qaysilariga xizmat qilishga, ogohlantirishga va qo‘llab quvvatlashga mas’ul ekanligingizni bilishga yordam beradi. Bu sizga Masih tanasiga nisbatan kalomiy javobgarliklaringizni bajarishga imkon beradi (Masalan, Efes. 4:11-16; 25-32ga qarang).

8) Shu yo‘l bilan masihiy yo‘lboshchilarga ergashiladi. A’zolik sizga Yer kurrasining qaysi masihiy yo‘lboshchilariga bo‘ysunishga va ergashishga chaqirilganingizni bilishga yordam beradi. Yana bu sizning ularga nisbatan kalomiy javobgarligingizni bajarishga imkon beradi (Ibr. 13:7, 17).

9) Bu yo‘lboshchilarga yo‘lboshchilik qilishga yordam beradi. A’zolik masihiy yo‘lboshchilarga Yer kurrasidagi qaysi masihiylar uchun “hisibot berish”larini bilishga imkon beradi (Havoriylar 20:28; 1 Butrus 5:2).

10) Bu jamoatning tartib intizomiga imkon beradi. Bu sizga jamoat tartib intizom ishida mas’uliyat, donolik va sevgi bilan qatnashishga kalom asosida belgilangan joy beradi (1 Kor. 5).

11) Bu masihiy hayotiga struktura (tuzilish) beradi. Bu individual masihiyga tegishli Isoga “bo‘ysunish” va “ergashish” talabini, bizga nisbatan hokimiyat qo‘llaniladigan real hayot sharoitiga  joylashtiradi (Yuhanno 14:15; 1 Yuhanno 2:19; 4:20-21ga qarang).

12) Bu guvohlik beruvchi xalqlarni yetishtiradi va taklif etadi. A’zolik Masihning muqobil hokimiyatini bizni kuzatib turgan olamga namoyon etadi (Matto 5:13; Yuhanno 13:34-35; Efes. 3:10; 1 Butrus 2:9-12). Jamoat a’zoligi a’trofiga chizilgan xuddi shu chegaralar xalqlarga yaxshi narsalarni taklif etadigan odamlar jamiyatini yetishtiradi.

Jonatan Liman

Аъзолик аҳамиятга эга эканлигига ўн икки сабаб

(Қуйидагилар Жонатан Лиманнинг Жамоат аъзолиги: Дунё Исо Вакилларини қандай билиб олади номли китобидан олинган [Jonathan Leeman, Church Membership: How the World Knows Who Represents Jesus from Crossway, 2012]).

1) У Каломга асосланган. Исо маҳаллий жамоатга асос солган ва барча ҳаворийлар ўз хизматларини у орқали амалга оширишган. Янги Аҳддаги масиҳийлик ҳаёти бу жамоат ҳаётидир. Бугунги кундаги имонлилар худди шуни кутишлари ва хоҳлашлари лозим.

2) Жамоат бу унинг аъзоларидир. Янги Аҳдда “бир жамоат” бўлиш унинг аъзоларидан бирига айланиш демакдир (Ҳаворийлар китоби бўйлаб ўқинг). Сиз жамоатнинг бир қисми бўлишни хоҳлайсиз, чунки Исо айнан уни қутқариш ва ўзи билан яраштириш учун келган.

3) Бу Қутлуғ Кечликнинг шартидир. Қутлуғ Кечлик йиғилган жамоат, яъни аъзолар учун аталган озуқадир (1 Кор. 11:20, 33га қаранг). Сиз Қутлуғ Кечликни қабул қилишни хоҳлайсиз. Бу жамоат аъзоларини халқларга кўрсатадиган жамоа “футболкаси, яъни рамзидир.”

4) Шу тарзда биз Исони расман намоён этамиз. Аъзолик бу – сиз Масиҳ Шоҳлигининг фуқароси эканлигингизга жамоатнинг тасдиғидир ва шунинг учун, сиз халқлар олдида қўлида аъзолик рамзи бўлган Исонинг вакилидирсиз. Сиз Исонинг расмий Вакили бўлишни хоҳлайсиз. Бунга яқиндан боғлиқ…

5) Шу орқали шахс ўзининг олий садоқатини эълон қилади. Сизнинг “футболка”ни кийганда кўринадиган жамоадаги аъзолигингиз – бу сизни Исога бўлган олий садоқатингизни омма олдида гувоҳлик беришидир. Синовлар ва қувғинлар келиши мумкин, лекин сизнинг қатъий сўзларингиз “Мен Исо билан биргаман”дир.

6) Шу йўл билан Каломий ўхшатишлар гавдалантирилади ва бошдан кечирилади. Масиҳийлар “Масиҳнинг танаси”, “Руҳнинг маъбади”, “Худонинг оиласи” ва шунга ўхшаш барча каломий метафоралар (1 Кор. 12 бобга қаранг) англатган нарсаларни гавдалантириши ва улар бўйича яшаши маҳаллий жамоатнинг ҳисобдорлик структуралари ичидадир. Сиз Исо танасининг ўзаро боғлиқлигини, маъбадининг руҳан тўлиқлигини, оиласининг хавфсизлигини ва яқинлигини ҳамда умумий ўхшашлигини бошдан кечиришни хоҳлайсиз.

7) Шу йўл билан бошқа масиҳийларга хизмат қилиш мумкин. Аъзолик сизга Ер сайёрасидаги, хусусан, қайси масиҳийларни севишга, қайсиларига хизмат қилишга, огоҳлантиришга ва қўллаб қувватлашга масъул эканлигингизни билишга ёрдам беради. Бу сизга Масиҳ танасига нисбатан каломий жавобгарликларингизни бажаришга имкон беради (Масалан, Эфес. 4:11-16; 25-32га қаранг).

8) Шу йўл билан масиҳий йўлбошчиларга эргашилади. Аъзолик сизга Ер куррасининг қайси масиҳий йўлбошчиларига бўйсунишга ва эргашишга чақирилганингизни билишга ёрдам беради. Яна бу сизнинг уларга нисбатан каломий жавобгарлигингизни бажаришга имкон беради (Ибр. 13:7, 17).

9) Бу йўлбошчиларга йўлбошчилик қилишга ёрдам беради. Аъзолик масиҳий йўлбошчиларга Ер куррасидаги қайси масиҳийлар учун “ҳисибот бериш”ларини билишга имкон беради (Ҳаворийлар 20:28; 1 Бутрус 5:2).

10) Бу жамоатнинг тартиб интизомига имкон беради. Бу сизга жамоат тартиб интизом ишида масъулият, донолик ва севги билан қатнашишга калом асосида белгиланган жой беради (1 Кор. 5).

11) Бу масиҳий ҳаётига структура (тузилиш) беради. Бу индивидуал масиҳийга тегишли Исога “бўйсуниш” ва “эргашиш” талабини, бизга нисбатан ҳокимият қўлланиладиган реал ҳаёт шароитига жойлаштиради (Юҳанно 14:15; 1 Юҳанно 2:19; 4:20-21га қаранг).

 12) Бу гувоҳлик берувчи халқларни етиштиради ва таклиф этади. Аъзолик Масиҳнинг муқобил ҳокимиятини бизни кузатиб турган оламга намоён этади (Матто 5:13; Юҳанно 13:34-35; Эфес. 3:10; 1 Бутрус 2:9-12). Жамоат аъзолиги аътрофига чизилган худди шу чегаралар халқларга яхши нарсаларни таклиф этадиган одамлар жамиятини етиштиради.

Жонатан Лиман