Масиҳга Имон Келтириш

Yuqoridan tug’ilish haqida kalomiy tushunchaga ega bo’lish Jamoat hayotida qanday namoyon bo’ladi?

Жавоблар
08.18.2017

Yuqoridan tug’ilish haqida kalomiy tushunchaga ega bo’lgan jamoat …

 1. A’zo sifatida kimni qabul qilayotganiga ehtiyot bo’ladi.
 2. Jamoatga a’zo bo’lish xohishini bildirgan har bir kishidan xushxabarni tushuntirib berishni so’raydi.
 3. Tavba qilinmagan biror bir soha bor yoki yo’qligini aniqlaydi.
 4. Cho’mdirish va Qutlug’ Kechlikni ehtiyotkorlik bilan amalga oshiradi. A’zolar birovni shoshma-shosharlik bilan va tekshiruvlarsiz cho’mdirishga majbur qilishmaydi. Qutlug’ Kechlik tegishli ravishda chegaralanadi (ya’ni, bu xizmatni olib borayotgan shaxs bu kimlar uchun va kimlar uchun emasligini tushuntiradi).
 5. Xushxabarchilik faoliyatining haqiqiy bo’lmagan imon e’tirof etilishlarga olib keladigan shakllar – masalan, hissiyotlarni manipulyatsiya qilishi yoki noto’liq xushxabar aytish kabilardan ehtiyot bo’ladi.
 6. Gunohga nisbatan jiddiy munosabatda bo’ladi. A’zolar bir-birlariga hisobdor bo’lishga, yaxshi ishlarga undashga va bir-birlariga tanbeh berishga intilishadi. Shu bilan birga ular…
 7. Rasmiy jamoat intizomi amaliyotini o’tashadi.
 8. Jamoat va dunyo orasida aniq chegara chizig’ini saqlashning rasmiy yo’llarini qidiradi, masalan, ommaviy xizmat amallarini faqatgina jamoat a’zolari uchun qilish kabilar.

Yuqoridan tug’ilish haqida kalomiy bolmagan tushunchaga ega bo’lgan jamoat …

 1. Iso haqida samimiy gaplarni e’tirof etgan, lekin Muqaddas Kitobda ta’riflanga yuqoridan tug’ilishning radikal o’zgarishlarini boshdan kechirmaganlar bilan to’lib ketishi mumkin.
 2. Aslida masihiy bo’lmaganlar, o’zlarini masihiy deb ataydiganlar bilan to’lib ketishi mumkin. Masihiy bo’lmaganlar ushbu “masihiylar”ga qarab “Sen masihiymisan? Lekin sen xuddi mendek yashaysan-ku! Bizning yashash tarzimizda hech qanday farq bo’lmasa, nima uchun men sen ishongan narsaga ishonishim kerak?” deyishadi.

Юқоридан туғилиш ҳақида каломий тушунчага эга бўлиш Жамоат ҳаётида қандай намоён бўлади?

Юқоридан туғилиш ҳақида каломий тушунчага эга бўлган жамоат …

 1. Аъзо сифатида кимни қабул қилаётганига эҳтиёт бўлади.
 2. Жамоатга аъзо бўлиш хоҳишини билдирган ҳар бир кишидан хушхабарни тушунтириб беришни сўрайди.
 3. Тавба қилинмаган бирор бир соҳа бор ёки йўқлигини аниқлайди.
 4. Чўмдириш ва Қутлуғ Кечликни эҳтиёткорлик билан амалга оширади. Аъзолар бировни шошма-шошарлик билан ва текширувларсиз чўмдиришга мажбур қилишмайди. Қутлуғ Кечлик тегишли равишда чегараланади (яъни, бу хизматни олиб бораётган шахс бу кимлар учун ва кимлар учун эмаслигини тушунтиради).
 5. Хушхабарчилик фаолиятининг ҳақиқий бўлмаган имон эътироф этилишларга олиб келадиган шакллар – масалан, ҳиссиётларни манипулятсия қилиши ёки нотўлиқ хушхабар айтиш кабилардан эҳтиёт бўлади.
 6. Гуноҳга нисбатан жиддий муносабатда бўлади. Аъзолар бир-бирларига ҳисобдор бўлишга, яхши ишларга ундашга ва бир-бирларига танбеҳ беришга интилишади. Шу билан бирга улар…
 7. Расмий жамоат интизоми амалиётини ўташади.
 8. Жамоат ва дунё орасида аниқ чегара чизиғини сақлашнинг расмий йўлларини қидиради, масалан, оммавий хизмат амалларини фақатгина жамоат аъзолари учун қилиш кабилар.

Юқоридан туғилиш ҳақида каломий бўлмаган тушунчага эга бўлган жамоат …

 1. Исо ҳақида самимий гапларни эътироф этган, лекин Муқаддас Китобда таърифланга юқоридан туғилишнинг радикал ўзгаришларини бошдан кечирмаганлар билан тўлиб кетиши мумкин.
 2. Аслида масиҳий бўлмаганлар, ўзларини масиҳий деб атайдиганлар билан тўлиб кетиши мумкин. Масиҳий бўлмаганлар ушбу ‘масиҳийлар’га қараб “Сен масиҳиймисан? Лекин сен худди мендек яшайсан-ку! Бизнинг яшаш тарзимизда ҳеч қандай фарқ бўлмаса, нима учун мен сен ишонган нарсага ишонишим керак?” дейишади.