Жамоат Аъзолиги

Masihiy sajda xizmatiga nima tegishli yoki tegishli emasligini qanday farqalashimiz kerak?

Жавоблар
12.18.2017

Ba’zi masihiylar uchun bu savolga javob o’z-o’zidan ma’lumdek tuyuladi: “Xudo Uni qanday xohlasak, shunday sajda qilish erkinligini bergan. Muqaddas Ruh bizni ilhomlantirgan har qanday ishni qilishmiz kerak – biz Muqaddas Ruh olovini so’ndirishni xohlamaymiz-ku, axir!

Lekin, agar kimdir Xudoga Uning suratiga ta’zim qilish orqali sajda qilishni xohlasa-chi? Balkim biz sajda deb ba’zi narsalarni qilmasligimiz kerakdir, masalan gunohni. Lekin, bu o’zimiz xohlagan, gunoh bo’lmagan har qanday usulda Xudoga sajda qilishimiz mumkinligini bildiradimi?

Bunday emas. Muqaddas Kitob shuni ko’rsatadiki, biz, masihiylar, birgalashib Xudoga sajda qilayotganimizda, faqatgina Xudo bizdan soragan narsalarni qilishimiz kerak, bu yo to’g’ridan-to’gri buyruq ko’rinishida yoki qilingan xulosa ko’rinishida bolishi mumkin. Muqqadas Kitobdagi bir necha oyatlar bu nuqtai nazarni tasdiqlaydi:

  • Faqatgina Xudo Unga qanday sajda qilish kerakligini belgilab berish huquqiga ega (Lev. 10:1-3; Yuhanno 4:20-26; 1 Kor. 14). Ikkinchi amr nafaqat yagona haqiqiy Xudodan boshqa biror narsaga sajda qilishni taqiqlaydi, shu bilan birga, yagona haqiqiy Xudoga U buyurmagan usulda sajda qilishni ham taqiqlaydi (Chiqish 20:2-6).
  • Imon – Xudoning ochiqligiga ishonch javobidir va ishonchga asoslanmasdan qilingan har bir ish esa gunohdir (Rim. 14:23). Shuning uchun, Xudoning ochiqligiga ishonch javobi bo’lmagan har qanday sajdani U qabul qilmaydi.
  • Yangi Ahdda masihiylar doimiy tarzda yig’ilishlari kerakligi aytilgan (Ibr. 10:25) va masihiylardan insonlar tomonidan o’rnatilgan qoida va amallarga itoat etish talab etilmasligi lozim (Kol. 2:16-23). Shuning uchun, yig’ilishdagi masihiylardan Xudo so’ramagan amallarda ishtirok etishni talab qilgan har qanday jamoat o’sha masihiylarning vijdonini noqonuniy tarzda bog’layotgan bo’ Boshqacha qilib aytganda, Masihiylarning vijdoni insoniy talablardan xoli saqlanishi kerak ekan, hech qaysi jamoat Xudo so’ramagan (talab qilmagan) usulda Unga sajda qilishga haqqi yo’q.

Unda Masihiy sajda xizmatiga tegishli-yu, nima tegishli emasligini qanday farqlaymiz? Biz Muqaddas Kitobni tekshirib, Xudo masihiylar yig’ilganda nima qilishlari kerakligi aytilgan joylarni topamiz. Keyin esa, Xudo qilishimizni buyurgan hamma narsani qilamiz va undan ortiq hech narsa qilmaymiz.

(Ushbu material Ligon Duncanning “Xudoni Ulug’lang: Sajdani Isloh Qilishga Nazar” (Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship) nomli kitobining  “Xudo Biz Qanday Sajda Qilishimizga E’tibor Beradimi” nomli bobidan foydalanib tayyorlangan (“Does God Care How We Worship?”), ed. Philip Graham Ryken, Derek W.H. Thomas, and J. Ligon Duncan, III [Phillipsburg: P&R Publishing Co., 2003], pages 20-50).

Масиҳий сажда хизматига нима тегишли ёки тегишли эмаслигини қандай фарқалашимиз керак?

Баъзи масиҳийлар учун бу саволга жавоб ўз-ўзидан маълумдек туюлади: “Худо Уни қандай хоҳласак, шундай сажда қилиш эркинлигини берган. Муқаддас Руҳ бизни илҳомлантирган ҳар қандай ишни қилишмиз керак – биз Муқаддас Руҳ оловини сўндиришни хоҳламаймиз-ку, ахир!

Лекин, агар кимдир Худога Унинг суратига таъзим қилиш орқали сажда қилишни хоҳласа-чи? Балким биз сажда деб баъзи нарсаларни қилмаслигимиз керакдир, масалан гуноҳни. Лекин, бу ўзимиз хоҳлаган, гуноҳ бўлмаган ҳар қандай усулда Худога сажда қилишимиз мумкинлигини билдирадими?

Бундай эмас. Муқаддас Китоб шуни кўрсатадики, биз, масиҳийлар, биргалашиб Худога сажда қилаётганимизда, фақатгина Худо биздан сўраган нарсаларни қилишимиз керак, бу ё тўғридан-тўғри буйруқ кўринишида ёки қилинган хулоса кўринишида бўлиши мумкин. Муққадас Китобдаги бир неча оятлар бу нуқтаи назарни тасдиқлайди:

  • Фақатгина Худо Унга қандай сажда қилиш кераклигини белгилаб бериш ҳуқуқига эга (Лев. 10:1-3; Юҳанно 4:20-26; 1 Кор. 14). Иккинчи амр нафақат ягона ҳақиқий Худодан бошқа бирор нарсага сажда қилишни тақиқлайди, шу билан бирга, ягона ҳақиқий Худога У буюрмаган усулда сажда қилишни ҳам тақиқлайди (Чиқиш 20:2-6).
  • Имон – Худонинг очиқлигига ишонч жавобидир ва ишончга асосланмасдан қилинган ҳар бир иш эса гуноҳдир (Рим. 14:23). Шунинг учун, Худонинг очиқлигига ишонч жавоби бўлмаган ҳар қандай саждани У қабул қилмайди.
  • Янги Аҳдда масиҳийлар доимий тарзда йиғилишлари кераклиги айтилган (Ибр. 10:25) ва масиҳийлардан инсонлар томонидан ўрнатилган қоида ва амалларга итоат этиш талаб этилмаслиги лозим (Кол. 2:16-23). Шунинг учун, йиғилишдаги масиҳийлардан Худо сўрамаган амалларда иштирок этишни талаб қилган ҳар қандай жамоат ўша масиҳийларнинг виждонини ноқонуний тарзда боғлаётган бўлади. Бошқача қилиб айтганда, Масиҳийларнинг виждони инсоний талаблардан холи сақланиши керак экан, ҳеч қайси жамоат Худо сўрамаган (талаб қилмаган) усулда Унга сажда қилишга ҳаққи йўқ.

Унда Масиҳий сажда хизматига тегишли-ю, нима тегишли эмаслигини қандай фарқлаймиз? Биз Муқаддас Китобни текшириб, Худо масиҳийлар йиғилганда нима қилишлари кераклиги айтилган жойларни топамиз. Кейин эса, Худо қилишимизни буюрган ҳамма нарсани қиламиз ва ундан ортиқ ҳеч нарса қилмаймиз.

(Ушбу материал Лигон Дунcаннинг “Худони Улуғланг: Саждани Ислоҳ Қилишга Назар” (Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship) номли китобининг “Худо Биз Қандай Сажда Қилишимизга Эътибор Берадими” номли бобидан фойдаланиб тайёрланган (“Does God Care How We Worship?”), ed. Philip Graham Ryken, Derek W.H. Thomas, and J. Ligon Duncan, III [Phillipsburg: P&R Publishing Co., 2003], pages 20-50).