Жамоат Аъзолиги

Jamoatimni jiddiy a’zolik sari qanday yetaklay olaman?

Жавоблар
07.17.2016
 1. Xushxabarni e’lon qiling. Xudoning muqaddasligi haqida, insoniyatning gunohkorligi, Masihning butun insoniyat gunohi uchun O’zini qurbon qilishi va Uning tirilishi haqida hamda biz o’z gunohlarimizdan tavba qilib, Unga ishonishimiz kerakligi haqida va’z qiling. Shu bilan birga, bir-birini sevmaganlar Xudoni sevaman deb o’ylashlari noo’rin ekanligini aniq tushuntiring (1-Yuhanno 4:20-21).
 2. Imon ahdi va Jamoat kelishuvini ishga soling. Jamoat a’zolaridan Imon ahdi (jamoat nimaga ishonishi haqida) va jamoat kelishuvi (a’zolar birgalikda qanday yashashlari haqida)ni e’tirof etishlarini so’rang.
 3. A’zolik sinfidan talab qiling. Bo’lajak a’zolarga ulardan nimalar kutilishini va ular jamoatdan nima kutishlari mumkinligini tushuntiring. Imon ahdi, Jamoat kelishuvi, a’zolikning ahamiyati va jamoatingiz qanday ishlashi haqidagi amaliy jihatlarni o’rgatish uchun bu imkoniyatdan foydalaning.
 4. Oqsoqol bilan suhbat otkazing. Suhbatda undan xushxabarni aytishni va undan keyin imonga kelganlar haqida hamda ularga qanday ustozlik qilinayotgani haqida ma’lumot berishini so’rang. Shu bilan birga, bu yangi odamlarni bilib olish hamda qulay sharoitda savollar berish imkoniyatini ham beradi.
 5. Bolalarni chomdirishni toxtating. Yosh bola, albatta, masihiy bo’la oladi. Lekin, jamoat bola masihiy bo’lgani yoki bo’lmaganini yetarlicha aniqlay olmaydi. Bolaga ulg’ayishga va dunyo chorlayotgan narsalarni o’zi rad qilishga imkon berish kerak. Shuning uchun, Isoga keltirgan imonini jamoat ishonchli tarzda to’g’ri baholay olish imkoni bo’lmasa, ularni cho’mdirib chalkashlikni yuzaga keltirmang. 
 6. Yangi a’zolarni jamoat tasdiqlashini sorang. Jamoat a’zoligiga qabul qilish va undan chiqarish bu jamoat qiladigan ishdir (bu 2 Kor. 2:6ga asoslangan xulosa). Shuning uchun, qabul qilinadigan yoki chetlashtiriladigan har bir a’zoni jamoatingiz aniq tasdiqlashi sari yetaklang.
 7. Doimiy tarzda a’zolikning aniq royxatini chop eting. A’zolar uni ibodat qilinishi kerak bo’lgan odamlar ro’yxati sifatida ishlatishsin.
 8. A’zolarni choponlik nazorati bilan ta’minlang. Har bir a’zo jamoatdagi biror bir oqsoqol yoki yetuk masihiy bilan doimiy muloqotda bo’lib turishini ta’minlashga harakat qiling. A’zolarning hayotlarida nimalar sodir bo’layotganini bilishda  tashabbus ko’rsating.
 9. Ustoz-shogirdlik madaniyatini shakllantiring. Yosh masihiylarni yoshi kattaroq masihiylarning shogirdi bo’lishsin. Yetukroq masihiylarni hali o’smagan masihiylarni o’z qanotlari ostiga olishsin. Jamoatning har bir a’zosini ko’pgina ruhiy foydali munosabat qilishga chorlang.
 10. Yigilishning ma’lum bir faoliyatlari va sohalarini faqatgina a’zolar bilan chegaralang. Jamoatlar ishchi uchrashuvlar (jamoat a’zolari budjet, a’zolik va intizomiy masalalar yuzasidan qaror qabul qiladigan uchrashuvlar), ommaga yo’naltirilgan xizmatlar va kichik guruhlar (xushxabarga yo’naltirilganlaridan tashqari) uchrashuvlarini faqatgina a’zolar ishtirok eta oladigan qilib chegaralash haqida o’ylashi kerak.
 11. Tuzatuvchi intizom amallarini tiklang. Jiddiy a’zolik madaniyatini joriy etganingizdan keyin, jamoatingizga jiddiy, tavba qilinmagan gunohda yashayotganlar bilan aloqa qilishni to’xtatish kerakligini tushuntiring.

(Ushbu material Mark Deverning “Baptist Jamoatlarida Vijdonlilikni Qayta Tiklash” (Restoring Integrity in Baptist Churches, ed. Thomas White, Jason B. Duesing, and Malcomb B. Yarnell, III, 57-60 betlar) kitobining “Jiddiy Jamoat A’zoligini Qayta Qo’lga Kiritish” (“Regaining Meaningful Church Membership”) bobidan foydalanib tayyorlangan)

Жамоатимни жиддий аъзолик сари қандай етаклай оламан?

 1. Хушхабарни эълон қилинг. Худонинг муқаддаслиги ҳақида, инсониятнинг гуноҳкорлиги, Масиҳнинг бутун инсоният гуноҳи учун Ўзини қурбон қилиши ва Унинг тирилиши ҳақида ҳамда биз ўз гуноҳларимиздан тавба қилиб, Унга ишонишимиз кераклиги ҳақида ваъз қилинг. Шу билан бирга, бир-бирини севмаганлар Худони севаман деб ўйлашлари ноўрин эканлигини аниқ тушунтиринг (1-Юҳанно 4:20-21).
 2. Имон аҳди ва Жамоат келишувини ишга солинг. Жамоат аъзоларидан Имон аҳди (жамоат нимага ишониши ҳақида) ва жамоат келишуви (аъзолар биргаликда қандай яшашлари ҳақида)ни эътироф этишларини сўранг.
 3. Аъзолик синфидан талаб қилинг. Бўлажак аъзоларга улардан нималар кутилишини ва улар жамоатдан нима кутишлари мумкинлигини тушунтиринг. Имон аҳди, Жамоат келишуви, аъзоликнинг аҳамияти ва жамоатингиз қандай ишлаши ҳақидаги амалий жиҳатларни ўргатиш учун бу имкониятдан фойдаланинг.
 4. Оқсоқол билан суҳбат ўтказинг. Суҳбатда ундан хушхабарни айтишни ва ундан кейин имонга келганлар ҳақида ҳамда уларга қандай устозлик қилинаётгани ҳақида маълумот беришини сўранг. Шу билан бирга, бу янги одамларни билиб олиш ҳамда қулай шароитда саволлар бериш имкониятини ҳам беради.
 5. Болаларни чўмдиришни тўхтатинг. Ёш бола, албатта, масиҳий бўла олади. Лекин, жамоат бола масиҳий бўлгани ёки бўлмаганини етарлича аниқлай олмайди. Болага улғайишга ва дунё чорлаётган нарсаларни ўзи рад қилишга имкон бериш керак. Шунинг учун, Исога келтирган имонини жамоат ишончли тарзда тўғри баҳолай олиш имкони бўлмаса, уларни чўмдириб чалкашликни юзага келтирманг.
 6. Янги аъзоларни жамоат тасдиқлашини сўранг. Жамоат аъзолигига қабул қилиш ва ундан чиқариш бу жамоат қиладиган ишдир (бу 2 Кор. 2:6га асосланган хулоса). Шунинг учун, қабул қилинадиган ёки четлаштириладиган ҳар бир аъзони жамоатингиз аниқ тасдиқлаши сари етакланг.
 7. Доимий тарзда аъзоликнинг аниқ рўйхатини чоп этинг. Аъзолар уни ибодат қилиниши керак бўлган одамлар рўйхати сифатида ишлатишсин.
 8. Аъзоларни чўпонлик назорати билан таъминланг. Ҳар бир аъзо жамоатдаги бирор бир оқсоқол ёки етук масиҳий билан доимий мулоқотда бўлиб туришини таъминлашга ҳаракат қилинг. Аъзоларнинг ҳаётларида нималар содир бўлаётганини билишда ташаббус кўрсатинг.
 9. Устоз-шогирдлик маданиятини шакллантиринг. Ёш масиҳийларни ёши каттароқ масиҳийларнинг шогирди бўлишсин. Етукроқ масиҳийларни ҳали ўсмаган масиҳийларни ўз қанотлари остига олишсин. Жамоатнинг ҳар бир аъзосини кўпгина руҳий фойдали муносабат қилишга чорланг.
 10. Йиғилишнинг маълум бир фаолиятлари ва соҳаларини фақатгина аъзолар билан чегараланг. Жамоатлар ишчи учрашувлар (жамоат аъзолар буджет, аъзолик ва интизомий масалалар юзасидан қарор қабул қиладиган  учрашувлар), оммага йўналтирилган хизматлар ва кичик гуруҳлар (хушхабарга йўналтирилганларидан ташқари) учрашувларини фақатгина аъзолар иштирок эта оладиган қилиб чегаралаш ҳақида ўйлаши керак.
 11. Тузатувчи интизом амалларини тикланг. Жиддий аъзолик маданиятини жорий этганингиздан кейин, жамоатингизга жиддий, тавба қилинмаган гуноҳда яшаётганлар билан алоқа қилишни тўхтатиш кераклигини тушунтиринг.

 

(Ушбу материал Марк Девернинг “Baptist Jamoatlarida Vijdonlilikni Qayta Tiklash” (Restoring Integrity in Baptist Churches, ed. Thomas White, Jason B. Duesing, and Malcomb B. Yarnell, III, 57-60 betlar) китобининг “Жиддий Жамоат Аъзолигини Қайта Қўлга Киритиш” (“Regaining Meaningful Church Membership”) бобидан фойдаланиб тайёрланган)