Жамоатдаги Интизом

Cho‘pon qanday qilib o‘z jamoatini jamoat intizomiy choralarini qo‘llashga donolik bilan yetaklay oladi?

Жавоблар
05.17.2018
  1. Kamtarlikni qo‘llab-quvvatlang.Odamlarga ular o‘zlarining ruhiy holatlari bo‘yicha, ehtimol, xato o‘ylayotganlarini ko‘rishlariga yordam bering. 1-Korinfliklarga 5-bobdagi odam, shu bilan birga, Pavlusning 2-Korinfliklarga 13:5dagi korinflik masihiylarga aytgan nasihati haqida o‘ylang. Pavlus imondamizmi yoki yo‘qmi, buni bilish uchun o‘zimizni tekshirishga chaqiradi. Jamoat a’zolaringiz bunday tekshiruvni amalga oshirish uchun bir-birlariga yordam berishlari kerakligini tan olishadimi?
  1. Jamoatingiz jamoat a’zoligi bo‘yicha kalomiy tushunchaga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Odamlar a’zolikni tushunmaganliklari uchun intizomiy chorani tushunishmaydi. A’zolik bu jamoaviy munosabatdir. U shunchaki bitta shaxsning harakati bilan yaratilmaydi, saqlanmaydi yoki tugatilmaydi; kimlar jamoatning a’zolari bo‘lishini hal qilish jamoatning ishidir. A’zolar esa, tavba qilinmagan gunohda bo‘lganlarida, shunchaki, jamoatni tark etolmaydilar. Shunday qilib, va’zlaringiz davomida jamoat va dunyo o‘rtasidagi farq bo‘yicha va bu farq jamoatning tabiati va vazifasi (missiyasi) uchun qanchalik muhim ekanligini o‘rgatishga imkoniyatlar qidiring. Jamoat a’zolari a’zolikni va intizomiy choralarni tushunishi kerak, chunki buni ular olib borishlari lozim.
  2. Xudo sizni jamoatingizdagi boshqa imonlilarga xizmat namunasini ko‘rsatishga yordam berishi uchun ibodat qiling. Jamoatingizda stoz-shogirdlik va hisobdorlik madaniyatini shakllantirish ustida ishlang, bunda masihiylar Isoga ergashishning asosiy qismi bu boshqalarni Isoga ergashishga yordam berish ekanligini (ham xushxabar aytish va ham boshqalarga ustozlik qilish orqali) tushunishadi. Ular o‘z jamoatlarining a’zolariga nisbatan bo‘lgan maxsus javobgarliklarini birodarlar tushunishlariga yordamlashing. Ularga masihiy hayot yashirin emas, ichki ekanligini o‘rgating.
  3. To‘rtinchidan, jamoatingizning yozma konstitutsiyasi va ahdnomasini tayyorlang. Ba’zi umumiy huquqiy maslahatlar uchun Ken Sendining maqolasiga murojaat qiling. A’zolikka qabul qilishdan oldingi darslarni o‘tishni boshlang, bunda siz a’zolik va intizomiy choralar bo‘yicha ochiqchasiga gapirasiz.
  4. Va nihoyat, Masihiy kimligini o‘rgatishdan hech qachon charchamang. Muntazam ravishda xushxabar va yuqoridan tug‘ilishni ta’riflab bering. Jamoat yolg‘iz Masihga ishonadigan va bu imonni ishonchli tarzda e’tirof etadigan, tavba qiluvchi gunohkorlardan tashkil topganini o‘rgating. Xushxabarga markaziy o‘rin berishingiz uchun ibodat qiling. Bunga qaror qiling, Xudoning yordami bilan, jamoatingizni sekin-asta, lekin barqaror ravishda o‘zgarish sari yetaklaysiz.

(Ushbu material Mark Deverning “Bunday qilmang! Nima uchun jamoatdagi intizomiy choralarni qo‘llamasligingiz kerak” [Don’t Do It!! Why You Shouldn’t Practice Church Discipline] nomli maqolasidan foydalanib tayyorlangan)

Чўпон қандай қилиб ўз жамоатини жамоат интизомий чораларини қўллашга донолик билан етаклай олади?

  1. Камтарликни қўллаб-қувватланг. Одамларга улар ўзларининг руҳий ҳолатлари бўйича, эҳтимол, хато ўйлаётганларини кўришларига ёрдам беринг. 1 Коринфликларга 5-бобдаги одам, шу билан бирга, Павлуснинг 2 Коринфликларга 13:5даги коринфлик масиҳийларга айтган насиҳати ҳақида ўйланг. Павлус имондамизми ёки йўқми, буни билиш учун ўзимизни текширишга чақиради. Жамоат аъзоларингиз бундай текширувни амалга ошириш учун бир-бирларига ёрдам беришлари кераклигини тан олишадими?
  2. Жамоатингиз жамоат аъзолиги бўйича каломий тушунчага эга эканлигига ишонч ҳосил қилинг. Одамлар аъзоликни тушунмаганликлари учун интизомий чорани тушунишмайди. Аъзолик бу жамоавий муносабатдир. У шунчаки битта шахснинг ҳаракати билан яратилмайди, сақланмайди ёки тугатилмайди; кимлар жамоатнинг аъзолари бўлишини ҳал қилиш жамоатнинг ишидир. Аъзолар эса, тавба қилинмаган гуноҳда бўлганларида, шунчаки, жамоатни тарк этолмайдилар. Шундай қилиб, ваъзларингиз давомида жамоат ва дунё ўртасидаги фарқ бўйича ва бу фарқ жамоатнинг табиати ва вазифаси (миссияси) учун қанчалик муҳим эканлигини ўргатишга имкониятлар қидиринг. Жамоат аъзолари аъзоликни ва интизомий чораларни тушуниши керак, чунки буни улар олиб боришлари лозим.
  3. Худо сизни жамоатингиздаги бошқа имонлиларга хизмат намунасини кўрсатишга ёрдам бериши учун ибодат қилинг. Жамоатингизда стоз-шогирдлик ва ҳисобдорлик маданиятини шакллантириш устида ишланг, бунда масиҳийлар Исога эргашишнинг асосий қисми бу бошқаларни Исога эргашишга ёрдам бериш эканлигини (ҳам хушхабар айтиш ва ҳам бошқаларга устозлик қилиш орқали) тушунишади. Улар ўз жамоатларининг аъзоларига нисбатан бўлган махсус жавобгарликларини биродарлар тушунишларига ёрдамлашинг. Уларга масиҳий ҳаёт яширин эмас, ички эканлигини ўргатинг.
  4. Тўртинчидан, жамоатингизнинг ёзма конституцияси ва аҳдномасини тайёрланг. Баъзи умумий ҳуқуқий маслаҳатлар учун Кен Сендининг мақоласига мурожаат қилинг. Аъзоликка қабул қилишдан олдинги дарсларни ўтишни бошланг, бунда сиз аъзолик ва интизомий чоралар бўйича очиқчасига гапирасиз.
  5. Ва ниҳоят, Масиҳий кимлигини ўргатишдан ҳеч қачон чарчаманг. Мунтазам равишда хушхабар ва юқоридан туғилишни таърифлаб беринг. Жамоат ёлғиз Масиҳга ишонадиган ва бу имонни ишончли тарзда эътироф этадиган, тавба қилувчи гуноҳкорлардан ташкил топганини ўргатинг. Хушхабарга марказий ўрин беришингиз учун ибодат қилинг. Бунга қарор қилинг, Худонинг ёрдами билан, жамоатингизни секин-аста, лекин барқарор равишда ўзгариш сари етаклайсиз.

(Ушбу материал Марк Девернинг “Бундай қилманг! Нима учун жамоатдаги интизомий чораларни қўлламаслигингиз керак” [Don’t Do It!! Why You Shouldn’t Practice Church Discipline] номли мақоласидан фойдаланиб тайёрланган)