Muqaddas Kitobga binoan mahalliy jamoatning vazifasi nima?

05.03.2021

Kalomga binoan, mahalliy jamoatning vazifasi xushxabarni e’lon qilish, saqlash va namoyon etishdir. Xushxabarni e’lon qilish. Iso havoriylarga barcha xalqlarga xushxabarni e’lon qilish vazifasini berdi (Matto 28:18-20), shu bilan birga, U bu vazifani amalga oshirish uchun jamoatga asos soldi. Xushxabarni va’z qilish jamoatning asosiy vazifasidir (2-Tim. 2:15, 4:2). Xushxabarni saqlash. Pavlus jamoatni haqiqat poydevori va ustuni […]

Buyuk Topshiriq mahalliy jamoatlardan nimani talab qiladi?

12.02.2018

Isoning borib barcha xalqlardan shogird orttirish topshirig‘ini (Matt. 28:19) bajarish uchun, jamoatlar quyidagilarni amalga oshirishi kerak: Injil Xushxabarini uzluksiz va’z qilish. Agar jamoat butun dunyoga xushxabar aytishni xohlasa, u o‘z qo‘shnilaridan boshlashi kerak. Birinchi qadam: jamoatning har bir ommaviy yig‘ilishida xushxabarni aniq va ravshan va’z qilish. Iso buyurgan hamma narsaga amal qilishni odamlarga o‘rgatish. Buyuk Topshiriq Isoning […]