Oqsoqollar jamoat hokimiyatiga qay tarzda aloqadorlar?

12.07.2017

Oqsoqollar jamoat irodasiga ko‘ra tayinlanadilar va chetlashtiriladilar. Ular jamoat ustidan sezilarli darajada hokimiyatga ega bo‘lsalarda, oxir-oqibatda jamoat oldida javobgardirlar va o‘z xizmatlarini davom ettirishlari jamoatning roziligiga bog‘liqdir. Jamoat Masihiy shogirdlik masalalarida oqsoqollarga ishonishi va ularga ergashishi kerak. Yangi Ahdda jamoat a’zolari o‘zlari ustidan hokimiyatga ega xizmatchilarga bo‘ysunishlari va itoat etishlari buyurilgan (Ibr. 13:17, 1-Sal. 5:12). […]

Har bir jamoatda oqsoqollar ko‘pligiga doir Yangi Ahd namunasi katta cho‘pon martabasini bekor qiladimi?

11.17.2017

Yangi Ahdda jamoatlar uchun odatiy namuna oqsoqollar ko‘pligiga ega bo‘lishdir (Hav. 14:23; Fil. 1:1; Yoq. 5:14). Bu ularning orasidagi hech bir odam “katta cho‘pon” deb atalishi va kattaroq miqyosda nisbiy va ta’sis etish hokimiyatga ega bo‘lmasligi kerakligini bildiradimi? Oqsoqol va cho‘pon (shuningdek, yetakchi, nazoratchi) atamasi Yangi Ahdda o‘zaro almashgan holda ishlatilgan (masalan, Hav. 20:17, 28). […]

Mahalliy jamoat nima?

Mahalliy jamoat – bu xushxabar va’z qilish va xushxabar marosimlari orqali bir-birlarining Iso Masihga va Uning shohligiga tegishliligini rasman tasdiqlash va nazorat qilish uchun Masih nomi bilan doimiy tarzda yig’iladigan imonlilar guruhidir. Bilaman, ozroq tushunish qiyin gap, lekin ushbu ta’rifning besh qismiga e’tibor qarating: Imonlilar guruhi; Doimiy tarzda yig’ilish; Butun jamoat a’zolari qatnashadigan tasdiqlash va […]